Mahatma

Mahatma is een term uit het Sanskriet en betekent 'Grote Ziel' (Maha Atman). 'Mahatma' komt voor in het hindoeïsme, jaïnisme en de theosofie.

Gandhi is een voorbeeld van een persoon, die mahatma wordt genoemd.

TheosofieBewerken

Het woord 'mahatma' werd eind 19e eeuw gepopulariseerd door theosofische literatuur, toen mevrouw Helena Blavatsky, een van de stichters van de Theosophical Society, beweerde dat haar leraren Adepten (of Mahatma's) waren, die in Azië verbleven. Deze mahatma's zouden grote yogische vermogens (siddhi's) hebben, net als 'siddha's (die in de siddhi's vervolmaakt zijn).