Hoofdmenu openen

De macroscopische schaal is een in de natuurkunde gehanteerde term om fysieke objecten te beschrijven die met het blote oog waarneembaar zijn. In de praktijk omvat dit alles wat groter is dan een millimeter. Alles wat kleiner is dan een millimeter hoort tot het onderzoeksgebied van de microscopie, de micro-natuurkunde of de statistische natuurkunde. Op deze manier kan de structuur van een en hetzelfde object vaak op verschillende manieren worden omschreven, namelijk op macroscopische en microscopische schaal. Wanneer de microscopische schaal steeds verder wordt doorgetrokken, komt men uiteindelijk uit op het niveau van moleculen en atomen.

De klassieke mechanica is een onderdeel van de natuurkunde dat zich hoofdzakelijk met verschijnselen die zich op macroscopische schaal afspelen bezighoudt. Een ander voorbeeld is het bose-einsteincondensaat, waarbij dicht in de buurt van het absolute nulpunt verschijnselen die zich normaal gesproken alleen op het kwantummechanische niveau afspelen op macroscopische schaal zichtbaar worden.

Behalve voor concrete voorwerpen wordt het begrip macroscopische schaal eveneens gebruikt voor abstracte voorwerpen.