Machthebbers in 98 v.Chr.

Wikimedia-lijst

In 98 v.Chr. waren onderstaande personen in machtsposities.

EuropaBewerken

Land Positie Gens Machthebber Tijdvak
Rome Consul Caecilia Quintus Caecilius Metellus Nepos 98 v.Chr.
Titus Didius 98 v.Chr.

Midden-OostenBewerken

Land Positie Dynastie Machthebber Tijdvak
Egypte Koning van Egypte Ptolemaeën Ptolemaeus X Alexander I 107 v.Chr.-88 v.Chr.
Nabatea Koning van de Nabateeërs Aretas II 120/110 - 96 v.Chr.
Israël Koning en hogepriester Hasmoneeën Alexander Janneüs 103 v.Chr. - 76 v.Chr.
Parthische Rijk Koning van Parthië Arsaciden Mithridates II 124 v.Chr. - 88 v.Chr.
Koninkrijk Pontus Koning van Pontus Mithridates VI 113 v.Chr. - 63 v.Chr.
Bithynië Koning van Bithynië Nicomedes III, Euergetes 128 v.Chr. - 94 v.Chr.
Armenië Koning van Armenië Artaxiaden Tigranes I 115 v.Chr. - 95 v.Chr.
Kaukasisch Iberië Koning van Kaukasisch Iberië P'arnavaziani P'arnajom 109 v.Chr. - 93 v.Chr.
Cappadocia Koning Ariarathes IX 101 v.Chr. - 95 v.Chr.
Seleucidenrijk Koning van Seleucië Seleuciden Antiochus VIII Grypus 125 v.Chr. - 96 v.Chr.
Antiochus IX Cyzicenus 114 v.Chr. - 96 v.Chr.
Commagene Koning Orontiden Mithridates I 106 v.Chr. - 70 v.Chr.

Noord-AfrikaBewerken

Land Positie Dynastie Machthebber Tijdvak
Mauretania Koning Bocchus I 111 v.Chr. - 80 v.Chr.
Numidië Koning Gauda 106 v.Chr. - 88 v.Chr.

AziëBewerken

Land Positie Dynastie Machthebber Tijdvak
Ceylon Koning Pancha Dravida Panya Mara 98 v.Chr. - 91 v.Chr.
Bahiya 100 v.Chr. - 98 v.Chr.
China Keizer van China Han-dynastie Han Wudi 140 v.Chr. - 87 v.Chr.
Japan Keizer van Japan (legendarisch) Kaika 157 v.Chr. - 98 v.Chr.
Korea Koning van Bukbuyeo Godumak 108 v.Chr.60 v.Chr.
Korea Koning van Buyeo Gouru 121 v.Chr.86 v.Chr.
Voorgaand jaar:
99 v.Chr.
Machthebbers in 98 v.Chr. Volgend jaar:
97 v.Chr.