Luidibrandskircka ('de kerk van Liudbrand') is een onbekend kerkdorp in Duurswold, dat in 1295 wordt genoemd in de Kroniek van Bloemhof. Een aantal plaatsen komt hiervoor in aanmerking: