Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs

reeks jaarlijkse aanmoedigingsprijzen voor Nederlandse literatuur, ingesteld door de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Van 1925 tot 1939 heette deze prijs de C.W. van der Hoogtprijs.

De jaarlijkse Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs is een aanmoedigingsprijs voor literatuur, ingesteld door de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. De Maatschappij werd daartoe in staat gesteld door een schenking van het echtpaar Van der Hoogt.

Van 1925 tot 1939 heette deze prijs de C.W. van der Hoogtprijs. Deze prijs was een voortzetting van de Haagsche Postprijs, die ingesteld werd in 1921 na een schenking van het weekblad De Haagsche Post.

De prijs wordt toegekend voor recent verschenen letterkundig werk en kan worden gezien als een aanmoedigingsprijs. De prijs bestaat uit een penning en een geldbedrag. In 2022 werd de naam veranderd in Debutantenprijs van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.[1]

Debutantenprijs van de Maatschappij der Nederlandse LetterkundeBewerken

Lucy B. en C.W. van der HoogtprijsBewerken

C.W. van der HoogtprijsBewerken

Haagsche PostprijsBewerken

Externe linkBewerken