Let op: de juiste naam is -ruimte .

In de functionaalanalyse, een deelgebied van de wiskunde, zijn Lp-ruimten functieruimten die zijn gedefinieerd door gebruik te maken van natuurlijke veralgemeningen van -normen voor eindig--dimensionale vectorruimten. Zij worden soms ook Lebesgue-ruimtes genoemd naar Henri Lebesgue[1], hoewel zij volgens Bourbaki[2] in 1910 voor het eerst door Riesz[3] werden geïntroduceerd. Zij vormen een belangrijke klasse van voorbeelden van banachruimten in de functionaalanalyse en van topologische vectorruimten. Lebesgue-ruimten vinden toepassingen in de natuurkunde, statistiek, financiën, techniek en andere disciplines.

Klassieke definitie

bewerken

Zij  . Definieer   als de verzameling oneindige rijen reële getallen   met de eigenschap dat de reekssom van hun  -de machten absoluut convergeert:

 .

De verzameling   vormt een vectorruimte met de puntsgewijze optelling van rijen en de puntsgewijze vermenigvuldiging met een reëel getal:

 

De  -de machtswortel van bovenstaande reekssom is een norm:

 

De hiermee geassocieerde metrische ruimte is volledig,   is dus een banachruimte.

Als  , dan is de duale banachruimte van   op natuurlijke wijze isometrisch met de banachruimte  , waar   De natuurlijke isometrie wordt gegeven door een rij   uit   als volgt als een functionaal te laten werken op een rij   uit  :

 .

De ongelijkheid van Hölder garandeert dat bovenstaande reeks absoluut convergeert. Als  , dan is ook  . De ruimte   is een hilbertruimte met als scalair product het rechterlid van bovenstaande uitdrukking.

De verzameling   bestaat uit alle begrensde reële rijen. Dit wordt een banachruimte met de supremumnorm

 

De geïnduceerde topologie is die van de uniforme convergentie. Omdat, met een beetje goede wil,   lijkt het aannemelijk dat   de duale ruimte is van   en dit blijkt ook waar te zijn. Het omgekeerde is echter niet waar:   komt op natuurlijke wijze overeen met een echte deelruimte van de duale van  

Algemene definitie

bewerken

Bovenstaande  -ruimte wordt gegeneraliseerd tot  -ruimte, gedefinieerd aan de hand van integreerbare klassen van reële functies in de zin van de Lebesgue-integraal.

We geven hier de algemene definitie met klassen van integreerbare functies op een maatruimte  . De functies nemen waarden aan in de reële getallen   of in de complexe getallen  . De theorie is sterk analoog in beide gevallen, en we gebruiken de letter   om een van de twee lichamen aan te geven. De topologische vectorruimten die we definiëren, zijn vectorruimten over  .

Zij  . Definieer   als de verzameling  -meetbare functies   waarvan de  -de macht absoluut integreerbaar is:

 .

Zij   de lineaire deelruimte van de functies met   (nulfuncties). Dan is bovenstaande uitdrukking nog steeds welgedefinieerd op de nevenklassen van   in  . We gebruiken nog steeds de notatie   voor equivalentieklassen van functies modulo   (al is dan   onbepaald voor een   met  ), en noteren   voor de quotiëntruimte.

Als  , dan is

 

een norm op   en   is een banachruimte.

Als  , dan is de functie

 

een translatie-invariante metriek op  , en   is een volledige metrische ruimte. In de functionaalanalyse heet dit een F-ruimte. Deze ruimte is echter niet lokaal convex, dus geen fréchet-ruimte.

Definieer   als de verzameling meetbare functieklassen op   die essentieel begrensd zijn in de zin dat

 .

Bovenstaande uitdrukking heet het essentieel supremum van  . Het is het supremum van de absolute waarde van   op eventuele nulverzamelingen na.

Dan is   een banachruimte.

Bijzondere gevallen

bewerken
 
De  -ruimte op een puntenpaar (met de telmaat) levert voor elke waarde van   een bijzondere norm in het vlak. De eenheidsbol in een dergelijke genormeerde vectorruimte is puntig of afgeplat, naargelang de waarde van   kleiner of groter is dan 2.

De ruimten   komen terug als bijzonder geval door als maatruimte de telmaat op de natuurlijke getallen te nemen. De  -ruimten van reële functies krijgt men met de Lebesgue-maat op de reële getallen.

Als   een eindige maat is, en  , dan volgt uit de ongelijkheid van Jensen dat   een deelverzameling is van  . De twee normen zijn uiteraard verschillend (en normaal gesproken zelfs niet topologisch equivalent) op de deelverzameling; in het bijzonder is de deelverzameling niet noodzakelijk gesloten in de topologie van de grotere ruimte.

Samenvattend en om verwarring te voorkomen

bewerken

Er wordt hier onderscheid gemaakt tussen drie verschillende ruimten.

 

gaat over de convergentie van reeksen,

 

gaat over de integreerbaarheid van functies en

 

gaat over equivalentieklassen van integreerbare functies.

 

is een bijzonder geval van  . Beide zijn banachruimten. Voor   zijn het allebei hilbertruimten.

  is slechts een tussenstadium in de constructie van  , het is in het algemeen zelfs geen topologische vectorruimte.

Voetnoten

bewerken
  1. Dunford, Schwartz, (1958) loc III.3
  2. Bourbaki (1987)
  3. Riesz (1910)