Louisiana-territorium

Het Louisiana-territorium (Engels: Territory of Louisiana, Louisiana Territory) was een geïncorporeerd en georganiseerd territorium van de Verenigde Staten van 4 juli 1805 tot 4 juni 1812. Het vloeide voort uit het Louisiana-district, dat een jaar voordien in het leven was geroepen om het enorme gebied van de Louisiana Purchase dat niet onder het Orleans-territorium viel tijdelijk te besturen. Nadat de staat Louisiana in 1812 was toegetreden tot de unie, werd – om verwarring te voorkomen – het reusachtige maar dunbevolkte territorium hernoemd tot het Missouri-territorium.

De staten en territoria van de Verenigde Staten van 1805 tot 1809

GouverneursBewerken

Naam Termijn Partij
James Wilkinson 1805-1807 Democraat
Meriwether Lewis 1807-1809 Partijloos
Benjamin Howard 1810-1812 Democratisch-Republikeinse Partij