Logisch gevolg

Met logisch gevolg of logische consequentie wordt zowel in de logica als in de wiskunde de tweeplaatsige relatie tussen een verzameling zinnen en/of proposities, waarbij de laatste zin/propositie een logische implicatie is van de voorafgaande bedoeld. Logische gevolgen zijn het resultaat van deductie en vormen een fundamenteel concept binnen de logica. Logische gevolgen worden samen met gevolgtrekkingen in de epistemologie gebruikt voor het doen van hypotheses omtrent de causaliteit van risicofactoren.

Een formeel beschreven logisch gevolg kan binnen de modeltheorie of de bewijstheorie of beide worden gekarakteriseerd. Een logisch gevolg kan ook worden beschreven als een wiskundige functie, waarbij de ene reeks zinnen de invoer en de andere reeks de uitvoer is.

VoorbeeldBewerken

Een voorbeeld van een logisch gevolg is de zin "Willem-Alexander houdt elk jaar op Prinsjesdag de Troonrede". Deze zin is het logische gevolg van de twee zinnen "Willem-Alexander is de koning van Nederland" en "De koning van Nederland houdt elk jaar op Prinsjesdag de Troonrede". Het zou logisch gezien niet kloppen om deze twee proposities voor waar te houden en tegelijkertijd toch de propositie "Willem-Alexander houdt elk jaar op Prinsjesdag de Troonrede" te ontkennen.