In de coderingstheorie is een lineaire code een foutcorrigerende blokcode waarvoor geldt dat elke lineaire combinatie van de codewoorden ook een codewoord is. Wiskundig kan de code omschreven worden als een lineaire deelruimte van een vectorruimte van eindige dimensie over een eindig lichaam , met een priemgetal. De elementen van zijn de symbolen waarmee een codewoord gevormd wordt.

Lineaire codes worden gebruikt in voorwaartse foutcorrectie en worden toegepast om symbolen zoals bits over een communicatiekanaal te versturen, zodat als er een fout optreedt in het communicatiekanaal, sommige fouten gedetecteerd of hersteld kunnen worden door de ontvanger. Een lineaire code is een blokcode met woordlengte , met als extra eigenschap dat het een lineaire deelruimte is.

Voorbeeld Bewerken

De verzameling die bestaat uit de rijtjes van 7 symbolen 0 of 1, kan opgevat worden als vectorruimte   van dimensie 7 over het lichaam  , dat bestaat uit alleen de symbolen 0 en 1. De vectorruimte bestaat uit   woorden.

De lineaire deelruimte   voortgebracht door de lineair onafhankelijke rijen van de onderstaande matrix:

 

is een lineaire code van dimensie 3 over  . De code bestaat uit 8 codewoorden: de lineaire combinaties van de drie basisvectoren, inclusief het nulwoord 0000000. De acht codewoorden zijn dus de volgende rijen:

 

Generatormatrix en parity check matrix Bewerken

De matrix die een lineaire code voortbrengt, wordt de generatormatrix   genoemd. Een  -dimensionale lineaire code met woordlengte   over  , heeft een generatormatrix met   rijen en   kolommen. Iedere rij is een codewoord, dat van de overige rijen lineair onafhankelijk is. Een dergelijke code bestaat uit   codewoorden. De zogenaamde paritycheckmatrix   heeft   kolommen en   rijen. De rijen van   zijn woorden die loodrecht staan op alle rijen van  , dus op alle codewoorden. Voor ieder codewoord   geldt dus dat de vermenigvuldiging   de nulvector oplevert.

Omgekeerd geldt ook dat als een willekeurig woord uit de vectorruimte vermenigvuldigd met   niet de nulvector oplevert, dit woord geen codewoord kan zijn. Als de code dus wordt gebruikt voor het verzenden of de opslag van gegevens, is op deze wijze foutdetectie mogelijk: een ontvangen woord wordt vermenigvuldigd met   en als het resultaat niet de nulvector is, moeten er een of meer bitfouten zijn opgetreden.

Praktijkvoorbeelden Bewerken

Voorbeelden van gebruikte lineaire codes zijn: