Lijsttrommel

Een lijsttrommel (Engels: "framedrum") is een trommel waarbij het vel over een houten, meestal cilindrische, ring is gespannen. Kenmerkend voor lijsttrommels is dat de veldiameter veel groter is dan de hoogte van de lijst of ring.

Historische afbeelding van een lijsttrommelspeler.

Tot de lijsttrommels worden onder andere gerekend: