Lijst van voorzitters van de Eerste Kamer

Wikimedia-lijst

Hieronder een lijst van voorzitters van de Eerste Kamer in Nederland.

Periode Voorzitter Partij of stroming
1815–1818 Ch.I.Ph. graaf de Thiennes de Lombise regeringsgezind
1818–1819 mr. dr. W.F. baron Röell orangist
1819–1820 Ch.I.Ph. graaf de Thiennes de Lombise regeringsgezind
1820–1821 mr. dr. W.F. baron Röell orangist
1821–1822 Ch.I.Ph. graaf de Thiennes de Lombise regeringsgezind
1822–1823 mr. dr. W.F. baron Röell orangist
1823–1824 Ch.I.Ph. graaf de Thiennes de Lombise regeringsgezind
1824–1825 mr. dr. W.F. baron Röell orangist
1825–1826 Ch.I.Ph. graaf de Thiennes de Lombise regeringsgezind
1826–1827 mr. dr. W.F. baron Röell orangist
1827–1828 Ch.I.Ph. graaf de Thiennes de Lombise regeringsgezind
1828–1829 mr. dr. W.F. baron Röell orangist
1829–1830 Ch.I.Ph. graaf de Thiennes de Lombise regeringsgezind
1830 Ch.A.F.R. prins de Gavre regeringsgezind
1830–1832 mr. dr. W.F. baron Röell orangist
1832–1833 W.F. graaf van Reede regeringsgezind
1833–1834 mr. dr. W.F. baron Röell orangist
1834–1838 W.F. graaf van Reede regeringsgezind
1838–1845 mr. A. van Gennep conservatief
1845–1849 H.R. Trip conservatief (vóór 1848)
1849–1850 L.G.A. graaf van Limburg Stirum moderaat of gematigd liberaal
1850–1851 D. Blankenheym liberaal
1851–1852 jhr. mr. J.C. Martens van Sevenhoven conservatief
1852–1870 mr. J.A. Philipse conservatief
1870–1871 dr. H. van Beeck Vollenhoven moderaat of gematigd liberaal
1871–1874 mr. E.J.A. graaf van Bylandt liberaal
1874–1880 mr. J.A.G. baron de Vos van Steenwijk moderaat of gematigd liberaal
1880–1888 jhr. mr. F.J.J. van Eysinga liberaal
1888–1889 mr. W.A.A.J. baron Schimmelpenninck van der Oye conservatief
1889–1902 mr. A. van Naamen van Eemnes liberaal
1902–1914 J.E.N. baron Schimmelpenninck van der Oye Vrij-AR, Christelijk-Historische Partij, Christelijk-Historische Unie, antirevolutionair (vóór splitsing in 1894)
1914–1929 J.J.G. baron van Voorst tot Voorst Algemeene Bond, Roomsch-Katholieke Staatspartij
1929–1946 mr. W.L. baron de Vos van Steenwijk Christelijk-Historische Unie
1946–1951 mr. dr. R. Kranenburg Vrijzinnig Democratische Bond, Partij van de Arbeid
1951–1966 mr. J.A. Jonkman Partij van de Arbeid
1966–1969 dr. J.P. Mazure Partij van de Arbeid
1969–1973 mr. M. de Niet Gzn. Partij van de Arbeid
1973–1983 dr. Th.L.M. Thurlings Katholieke Volkspartij, CDA
1983–1991 dr. P.A.J.M. Steenkamp Katholieke Volkspartij, CDA
1991–1997 mr. H.D. Tjeenk Willink Partij van de Arbeid
1997–2001 mr. F. Korthals Altes Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
2001–2003 ir. G.J.M. Braks CDA
2003–2009 mr. Y.E.M.A. Timmerman-Buck CDA
2009–2011 drs. P.R.H.M van der Linden CDA
2011–2013 mr. G.J. de Graaf Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
2013–2019 mr. A. Broekers-Knol Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
2019–heden prof. dr. J.A. Bruijn Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

Zie ookBewerken