Lijst van voormalige gemeenten in Noord-Holland

Wikimedia-lijst

Dit is een lijst met voormalige Noord-Hollandse gemeenten.

Als het grondgebied van een opgeheven gemeente over meerdere gemeenten is verdeeld, is het grootste deel bij de eerstgenoemde ontvangende gemeente gevoegd. Grenscorrecties tussen gehandhaafde gemeenten zijn niet in de lijst opgenomen. Vóór 1830 kan de informatie onvolledig zijn.

Naamgeving bestuurlijke entiteiten

bewerken

*: nieuw gevormde gemeentelijke entiteit die een naam gekozen heeft, die nog niet eerder is gebruikt door een andere gemeentelijke entiteit
(naamswijziging): een gemeentelijke entiteit die, zonder wijzigingen aan het grondgebied, gekozen heeft voor een nieuwe naam

Bij een herindeling ontstaat altijd een nieuwe bestuurlijke entiteit, de nieuwe entiteit kan ervoor kiezen een oude naam te handhaven. Echter er is juridisch sprake van "samenvoeging met" van de oude entiteit (en geen toevoeging aan), deze informatie is voor de leesbaarheid en herkenbaarheid wellicht hier weggelaten. Bijvoorbeeld Schagen is samengevoegd met Harenkarspel en Zijpe tot de nieuwe bestuursentiteit Schagen.

De fusie van Wijdemeren hield tevens een provinciegrenscorrectie in. De voormalige gemeente Loosdrecht (provincie Utrecht) werd toegevoegd aan Wijdemeren en de entiteit Wijdemeren is toegevoegd aan de provincie Noord-Holland

Zie ook

bewerken
bewerken