Lijst van termen uit de civiele techniek A-E

Wikimedia-lijst

Lijst van termen uit de civiele techniek. Civiele techniek is de toegepaste wetenschap die zich bezighoudt met het realiseren en onderhouden van objecten die vastzitten in de grond. Bijvoorbeeld leidingen, kabels, bruggen, gebouwen, maar ook de studie naar rivieren en kanalen. Bij de realisatie van Civieltechnische objecten wordt dus altijd gekeken naar de omgeving waarin dit object wordt gerealiseerd.


0 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

0-9 bewerken

4-0-systeem

A bewerken

aanbesteding Bouwkunde, Waterbouwkunde
aanbestedingsvormen Bouwkunde, Waterbouwkunde
aannemersbegroting Bouwkunde, Waterbouwkunde
aansluiting Waterbouwkunde
aanwassen Bouwkunde, Waterbouwkunde
aardebaan Waterbouwkunde
achterhar Waterbouwkunde
achterloopsheid Waterbouwkunde
Ackermannboring Geotechnologie
afbouwconstructie Infrastructuurplanning
afgezonken tunnel Waterbouwkunde
afkalven Waterbouwkunde
afpleistering
afschot Bouwkunde, Infrastructuurplanning
afschrijving Waterbouwkunde, Infrastructuurplanning
afschuifcriterium Geotechnologie, Waterbouwkunde
afschuiven Geotechnologie, Waterbouwkunde
afvoer Waterbouwkunde, Watermanagement
afvoerregulering Waterbouwkunde, Watermanagement
afwaaiing
afzinkbare brug Waterbouwkunde, Infrastructuurplanning
alignement Waterbouwkunde, Watermanagement, Infrastructuurplanning
alluviaal
amplitude
ankerplaat Geotechnologie
aquaduct Waterbouwkunde
armour Waterbouwkunde
asfalt Infrastructuurplanning, Waterbouwkunde
ATB Infrastructuurplanning
atmosferische druk Waterbouwkunde
avegaar Geotechnologie

B bewerken

baak Waterbouwkunde
baanlichaam Waterbouwkunde
baanvak Infrastructuurplanning
Baileybrug Waterbouwkunde
bajonetkruispunt Waterbouwkunde, Infrastructuurplanning
bak Bouwkunde, Waterbouwkunde
balgstuw Waterbouwkunde
balkbrug Waterbouwkunde
balkenschema Bouwkunde, Waterbouwkunde
ballastbed Waterbouwkunde, Infrastructuurplanning
ballastloos spoor Waterbouwkunde
ballastspoor Waterbouwkunde
bandijk Waterbouwkunde
basculebrug Waterbouwkunde
beddingsconstante Bouwkunde, Waterbouwkunde, Geotechnologie
bedrijfsbureau Bouwkunde, Waterbouwkunde
Begemannboring Geotechnologie
begroten Bouwkunde, Waterbouwkunde
bekisting Bouwkunde, Waterbouwkunde
belastingclassificatie Bouwkunde, Waterbouwkunde
belastingsfactor Bouwkunde, Waterbouwkunde
bemalen Bouwkunde, Waterbouwkunde
benedenhoofd Waterbouwkunde
benedenloop Waterbouwkunde, Infrastructuurplanning
bentoniet Bouwkunde, Waterbouwkunde
bentonietschild Bouwkunde, Waterbouwkunde
berging Bouwkunde, Waterbouwkunde
Berlinerwand Bouwkunde, Waterbouwkunde
bermsloot Waterbouwkunde
beschoeiing Waterbouwkunde
bestek Bouwkunde, Waterbouwkunde
bestemmingsplan Bouwkunde, Waterbouwkunde
beton Bouwkunde, Waterbouwkunde
betondruksterkte Bouwkunde, Waterbouwkunde
betonnen golfbrekerelementen Waterbouwkunde
betonrot Bouwkunde, Waterbouwkunde
betonsterkteklasse Bouwkunde, Waterbouwkunde
betontreksterkte Bouwkunde, Waterbouwkunde
betonverharding Bouwkunde, Waterbouwkunde
bezwijkmechanisme Bouwkunde, Waterbouwkunde
Bijzondere belasting Bouwkunde, Waterbouwkunde
binnendijks Waterbouwkunde, Watermanagement
binnenhoofd Waterbouwkunde
binnenscheepvaart Waterbouwkunde
binnentalud Waterbouwkunde
bitumen Bouwkunde, Waterbouwkunde
bloksignalering Bouwkunde, Waterbouwkunde
blow-out Waterbouwkunde
bochtverbreding Infrastructuurplanning
bodemafsluiting Bouwkunde, Waterbouwkunde
bodembescherming Waterbouwkunde
bodemclassificatie Bouwkunde, Waterbouwkunde
bodemzuiger Waterbouwkunde
boeg Waterbouwkunde
boezem Waterbouwkunde
bolder Waterbouwkunde
boogbrug Waterbouwkunde
boogstraal Bouwkunde, Waterbouwkunde
boorfront Waterbouwkunde
boorpaal Bouwkunde, Waterbouwkunde
boortunnel Waterbouwkunde
bout Bouwkunde, Waterbouwkunde
bouwdok Waterbouwkunde
bouwfysica Bouwkunde, Waterbouwkunde
bouwkuip Bouwkunde, Waterbouwkunde
bouwplaatskosten Bouwkunde, Waterbouwkunde
bouwterrein Bouwkunde
bouwput Bouwkunde, Waterbouwkunde
bouwrijp maken Bouwkunde, Waterbouwkunde
bouwteam Bouwkunde, Waterbouwkunde
bouwvergunning Bouwkunde, Waterbouwkunde
bouwwerkinformatiemodel (BIM) Bouwkunde
bovenbouw Waterbouwkunde
bovenhoofd Waterbouwkunde
bovenleiding Waterbouwkunde
bovenloop Waterbouwkunde, Infrastructuurplanning
break bulk schip Waterbouwkunde
bronbemaling Bouwkunde, Waterbouwkunde
brosse breuk Bouwkunde, Waterbouwkunde
bruikbaarheidsgrenstoestand Bouwkunde, Waterbouwkunde
buigsterkte Bouwkunde, Waterbouwkunde
buigstijfheid Bouwkunde, Waterbouwkunde
buistoot Bouwkunde, Waterbouwkunde
buitendienststelling Bouwkunde, Waterbouwkunde
buitendijks Waterbouwkunde
buitenhoofd Waterbouwkunde
buitentalud Waterbouwkunde
buitenwater Waterbouwkunde
bulkschip Waterbouwkunde
bulldozer Bouwkunde, Waterbouwkunde

C bewerken

caisson Bouwkunde, Waterbouwkunde
calculatie Bouwkunde, Waterbouwkunde
capillair water Waterbouwkunde, Geotechnologie
captive Waterbouwkunde
CBR-proef Waterbouwkunde
cement Bouwkunde, Waterbouwkunde
cementbentonietwand Bouwkunde, Waterbouwkunde
cementraam Bouwkunde, Waterbouwkunde
centrifugaalpomp Bouwkunde, Waterbouwkunde
civiele techniek Waterbouwkunde
clothoide Waterbouwkunde
CMC-methode Waterbouwkunde
cohesie Geotechnologie
combiwand Bouwkunde, Waterbouwkunde
compensatielas Bouwkunde, Waterbouwkunde
consistentie Bouwkunde, Waterbouwkunde
console Bouwkunde, Waterbouwkunde
consolidatie Geotechnologie
consortium Bouwkunde, Waterbouwkunde
constante van Poisson Bouwkunde, Waterbouwkunde
contractie Bouwkunde, Waterbouwkunde
corrosievast staal Bouwkunde, Waterbouwkunde
coupure Bouwkunde, Waterbouwkunde
craquelé Bouwkunde, Waterbouwkunde
cunet Waterbouwkunde
curing compound Bouwkunde, Waterbouwkunde
cutterzuiger Waterbouwkunde

D bewerken

dam Waterbouwkunde
dämmer Waterbouwkunde
damwand Bouwkunde, Waterbouwkunde
debiet Waterbouwkunde
deflectiemeting Bouwkunde, Waterbouwkunde
deining Waterbouwkunde
deksloof Bouwkunde, Waterbouwkunde
demobilisatie Waterbouwkunde
deuvel Bouwkunde, Waterbouwkunde
dichtingswand Bouwkunde, Waterbouwkunde
diepgang Waterbouwkunde
diepteverdichting Waterbouwkunde
diepwand Bouwkunde, Waterbouwkunde
diffractie Bouwkunde, Waterbouwkunde
dijk Waterbouwkunde
dijkgraaf Waterbouwkunde
dijkhoogte Waterbouwkunde
dijkprofiel Waterbouwkunde
dijktafelhoogte Waterbouwkunde
dikspoeling Waterbouwkunde
dilatatie Infrastructuurplanning
dive under Waterbouwkunde
dood tij Waterbouwkunde
doorgaande waterpassing Bouwkunde, Waterbouwkunde
doorlaatcaissons Bouwkunde, Waterbouwkunde
doorlatendheid Geotechnologie
doorpersing Waterbouwkunde
draagconstructie Bouwkunde, Waterbouwkunde
draagkabel Bouwkunde, Waterbouwkunde
draaibrug Waterbouwkunde
draaideur Bouwkunde, Waterbouwkunde
dragende muur Bouwkunde, Waterbouwkunde
dragline Waterbouwkunde
drainage Bouwkunde, Waterbouwkunde
drainagecriterium Bouwkunde, Waterbouwkunde
driehoeksmeting Bouwkunde, Waterbouwkunde
driehoeksnet Bouwkunde, Waterbouwkunde
driescharnierspant Bouwkunde, Waterbouwkunde
drifthoek Waterbouwkunde
DRIP Waterbouwkunde, Infrastructuurplanning
Drooglegging Watermanagement
druksterkte Bouwkunde, Waterbouwkunde
ducdalf Waterbouwkunde
duiker Waterbouwkunde
duinafslag Waterbouwkunde
dukdalf Waterbouwkunde
dwarsligger Waterbouwkunde
dwarsprofiel Waterbouwkunde
DWT (tonnenmaat) Waterbouwkunde
dynamische belasting Bouwkunde, Waterbouwkunde

E bewerken

ebschaar Waterbouwkunde
echolood Bouwkunde, Waterbouwkunde
EEM Bouwkunde, Waterbouwkunde
eenparige stroming Waterbouwkunde
effluent Waterbouwkunde
elasticiteit Bouwkunde, Waterbouwkunde
elasticiteitsmodulus Bouwkunde, Waterbouwkunde
elasto-plastisch Bouwkunde, Waterbouwkunde
elementenbegroting Bouwkunde, Waterbouwkunde
elementenverharding Bouwkunde, Waterbouwkunde
embedded rail Waterbouwkunde
emplacement Waterbouwkunde
EMVA Bouwkunde, Waterbouwkunde
erffunctie Bouwkunde, Waterbouwkunde
erosie Bouwkunde, Waterbouwkunde
estuarium Waterbouwkunde
evenwichtsdiepte Waterbouwkunde
evenwichtseisen Bouwkunde, Waterbouwkunde