Lijst van stadsarchivarissen van Brugge

Wikimedia-lijst

Het stadsarchief van Brugge behoort tot de voornaamste en oudste archieven in Europa. De geschiedenis van dit archief vindt men op Stadsarchief Brugge.

In Brugge behoren de meeste archivarissen tot de historische personen van de stad, waar zij een belangrijke rol speelden. Zowel door hun organisatorische activiteiten als door hun publicaties hadden zij een belangrijke invloed en lieten zij een blijvende herinnering na. Sommigen speelden zelfs, buiten of naast hun functie als archivaris, een nationale (of zelfs internationale) rol.

Hierna volgt de lijst van de opeenvolgende archivarissen van het Brugse stadsarchief, met verwijzing naar het lemma waarbij ze meer uitgebreid beschreven worden.

Literatuur bewerken

  • André VANDEWALLE, Beknopte inventaris van het Stadsarchief van Brugge. Deel I, Oud Archief, Brugge, 1979