Lijst van secretarissen-generaal van een Nederlands ministerie

Wikimedia-lijst

Dit is een lijst van alle secretarissen-generaal van een Nederlands ministerie, de hoogste ambtenaar op een Nederlands ministerie. De lijsten zijn niet uitputtend, vooral waar het de negentiende eeuw betreft.[1]

Buitenlandse Zaken bewerken

Buitenlandse Zaken (...)
Naam Start Einde Opmerkingen
D. Delprat 1810 1811 vervulde tevens een vergelijkbare positie rond 1798 onder secretaris van staat Van der Goes
...
J.Z. Mazel 1841 1863
mr. A. Uijttenhoven 1863 1866
mr. C. 1e Clercq 1866 1874
mr. G .J .E.E. Zilcken 1874 1895
mr. W.A.P. Verkerk Pistorius 1895 1899
mr. L.H. Ruyssenaers 1899 1902
mr. S. Hannema 1902 1919
mr. R.J.H. Patijn 1919 1921
jhr. mr. A.M. Snouck Hurgronje 1921 1941 afgetreden in juli 1941
jhr. mr. A.M. Snouck Hurgronje 1945 1949 herbenoemd
dr. H.N. Boon 1949 1952
mr. S.J. baron van Tuyll van Serooskerken 1952 1965
mr. E.O. baron van Boetzelaer 1965 1968
mr. E.L.C. Schiff 1968 1977
mr. F. Italianer 1977 1983
mr. J. Verkade 1983 1986
mr. E.F. Jacobs 1986 1988
dr. B.R. Bot 1988 1991
drs. D.J. van den Berg 1991 2001
mr. F.A.M. Majoor 2000 2005
dr. Ph. de Heer 2005 2007
mr. E. Kronenburg 2008 2011
drs. R.V.M. Jones-Bos 2011 2016
drs. J.M.G. Brandt 2016 2020
drs. P.H.A.M. Huijts 2020 heden

Justitie en Veiligheid bewerken

Justitie (1857)
Naam Start Einde Opmerkingen
jhr.mr. W.A.C. de Jonge 1857 1862
mr. A.J. Clant van der Mijll 1862 1885
jhr.mr. P.J. van Beyma 1885 1904
mr. A.D.W. de Vries 1904 1911
mr. H.C. Dresselhuys 1911 1918
mr. J.G. van Blom 1918 1933
mr. J.P. de Meijere 1933 1937
mr. J.R.M. van Angeren 1937 1940
mr. J .C. Tenkink 1940 1941 ontslag maart 1941
J.P. Hooijkaas 1941 1941
J.J. Schrieke 1941 1945 NSB
mr. J.C. Tenkink 1945 1965
mr. A. Mulder 1965 1978
mr. L. Oranje 1978 1986
mr. G.J. van Dinter 1987 1994
dr. J.J.H. Suyver 1994 1996
mr. H.C.J.L. Borghouts 1996 2002
mr. J. Demmink 2002 2012
Veiligheid en Justitie (2010)
mr.drs. P. Cloo 2012 2015
mr. J. van der Vlist 2015 2015 waarnemend
drs. S. Riedstra 2015 2020
Justitie en Veiligheid (2017)
drs. D. Schoof 2020 heden

Binnenlandse Zaken bewerken

Binnenlandse Zaken (1813)
Naam Start Einde Opmerkingen Bron
J.G. de Meij van Streefkerk 1813 1814
C.J. Wenkebach 1814 1832
mr. C. Vollenhoven 1832 1846
mr. J. de Wal 1846 1848
mr. M.J. Schroder 1848 1869
mr. P.F. Hubrecht 1869 1891
mr. H.J. Dijckmeester 1891 1906
mr. A.F. baron van Lynden 1906 1908
mr. J.B. Kan 1908 1931
Binnenlandse Zaken en Landbouw (1924)
mr .dr. K.J. Frederiks 1931 1944 ondergedoken zomer 1944
Binnenlandse Zaken (1933)
dr. M.J. Prinsen 1945 1954
mr. J.M. Kan 1954 1959
dr. A.H. Günther 1959 1973
mr. P. van Dijke 1973 1979
mr. A.J. Vis 1979 1985
mr. J.J . van Aartsen 1985 1994
drs. W.J. Kuijken 1994 2000
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (1998)
drs. J.W. Holtslag 2000 2008
ing. R.M. van Erp-Bruinsma 2008 2012
drs. K. van der Steenhoven (wnd) 2012 2013
drs. R. van Zwol 2013 2017
drs. M.R. Schurink 2018 2023 [2]
drs. Loes Mulder (wnd) 2023 2023
drs. Vincent Roozen 2024 heden

Eredienst bewerken

Eredienst (1803/1805)
Naam Start Einde Opmerkingen
... 1814

In 1814 gesplitst in een Departement voor Hervormde en andere erediensten en een Departement voor Rooms-katholieke eredienst.

Hervormde en andere erediensten (1814)
Naam Start Einde Opmerkingen
K.F.W.T. baron van Pallandt van Keppel 1814
...
A. van Heel 1859 1862
...

Dit departement was ingevoegd bij het Departement van Binnenlandse Zaken. Opgegeven en bij Justitie gevoegd in 1849. Vanaf 1852 onderdeel van Financiën.

Heropgericht in 1853. Afgeschaft in 1862 (ondergebracht bij Justitie). Heropgericht en afgeschaft in 1868 (ondergebracht bij Financiën).

Rooms-katholieke eredienst (1828)
Naam Start Einde Opmerkingen
F.J.M.F . baron de Pélichy de Lichtervelde 1828
...
J.C. Willemse 1854 1862
...

Dit departement was ingevoegd bij het Departement van Binnenlandse Zaken. Opgeheven en bij Buitenlandse Zaken gevoegd in 1849. Vanaf 1852 onderdeel van Justitie.

Heropgericht in 1853. Afgeschaft in 1862 (ondergebracht bij Buitenlandse Zaken). Heropgericht en afgeschaft in 1868 (ondergebracht bij Justitie).

In 1871 werden beide afdelingen samengevoegd en ondergebracht bij Financiën (bestond als afdeling tot 1988).

Marine bewerken

Marine (1813)[3]
Naam Start Einde Opmerkingen Bron
mr. A.A. Stratenus 1823-12-11 1825-04-05 (vanaf 1815-02-10 secretaris) [4]
Marine en Koloniën (1825)
jhr. J.J. Quarles van Ufford 1825-05-10 1851-11-04 waaronder enige tijd minister a.i. [5]
Marine (1830)
Marine en Koloniën (1840)
Marine (1841)
D.G. Muller 1851-12-13 1861-03-02 [6][7]
jhr. A. Klerck 1861-03-02 1875-12-23 [8]
L.J.T . Broekhoff 1876-01-01 1883-09-17 overleden 1883-09-17 [9]
jhr. H.M. van der Wijck 1883-10 1894-05-09 werd aansluitend minister van Marine [10]
L.A. Dittlof Tjassens 1894-05-16 1912-09 [11]
C.C. Zegers Rijser 1912 1928 [12]
n.v.t. 1928 1945 bestond niet als zelfstandig ministerie
J.J . van Houten 1945 1959

Geen zelfstandig ministerie tussen 1928 en 1945. Opgeheven in 1959.

Financiën bewerken

In de Franse tijd vervult Elias Canneman enige tijd een vergelijkbare functie.

Financiën (1813)
Naam Start Einde Opmerkingen Bron
F.A. Noël Simons 1816-01-12 1823-12-20 (vanaf 1814-04-16 secretaris) [13][14]
P.A. Ossewaarde 1824-01-03 1845-07-04 [15][16]
D. van Hoytema 1845-07-04 1869-05-16 [17]
S. Bartstra 1869 1897
mr. F.S.K.J. graaf van Randwijck 1897 1903
jhr. S. van Citters 1903-05-01 1907-03 [18]
J. Heshusius 1907 1911
jhr. M. de Jonge 1911-09 1924-12 [19]
mr. J.P.A. Laman de Vries 1924-12 1929 [20]
jhr. mr. A.M.C. van Asch van Wijck 1930 1941-07 in mei 1940 uitgeweken naar Londen [21]
L.J.A. Trip 1940-05-25 1941-03-19 waarnemend, benoemd door generaal Winkelman. Ontslag maart 1941 [22]
mr. M.M. Rost van Tonningen 1941-04-22 1945-05 waarnemend, NSB [23]
mr. H.L. s'Jacob 1945-12-01 1951-10-16 vanaf 1 augustus 1949 op non-actief [24]
mr. H.A.M. van den Dries 1951-10-16 1967-03 [25][26]
mr. J.C.W.M. Huijsmans 1967 1985
jhr. mr. L.M. Michiels van Kessenich 1985 1990
drs. J.K.T. Postma 1990 1999
drs. G.H.O. van Maanen 1999 2003
dr. R. Gerritse 2003 2011
drs. R. van Zwol 2011 2013
drs. M.R. Leijten 2013 2020 [27]
drs. B.E. van den Dungen 2020 heden [28]

Oorlog / Defensie bewerken

Oorlog (1813)
Naam Start Einde Opmerkingen Bron
J.P. Scheffer 1823-12-16 1842-08 (vanaf 1815-06-17 secretaris) [29]
F.A. ridder van Rappard 1842-08-20 1861-02-01 [30]
mr. O.W. Stavenisse de Brauw 1861-01-18 1866-09-01 [31][32]
generaal-majoor H. Hardenberg 1866 1875 [33]
generaal-majoor H.E.W. Rodi de Loo 1875 1877
mr. J.A. Kramer 1877 1903
mr. H.C.P. de Bruyn 1903 1912
A.J. Doorman 1912 1922
mr. J. Woltman 1922 1933
Defensie (1928)
C.P. van Ginkel 1933 1937
C. Ringeling 1937-10-01 1940-06-15 ontslagen in juni 1940 [34]
B.R.P.F. Hasselman 1940-09 1942-05-21 ontslag genomen in mei 1942 nadat de Nederlandse officieren in krijgsgevangenschap waren afgevoerd [35]
Oorlog (1945)
L.C. Rietveld 1945-06-29 1960-12-01 [36]
Defensie (1959)
J.J . van Houten 1960-12-01 1964 was hiervoor jarenlang secretaris-generaal van het ministerie van Marine, dat in 1959 werd opgeheven [37]
J.H. Wieffering 1964 1969 [38]
drs. G.J.H.M. Peijnenburg 1969 1989
mr. M. Patijn 1989 1994
drs. D.J. Barth 1995 2003
drs. A.H.Ch. Annink 2003 2012
drs. E.S.M. Akerboom 2012 2016
drs. W.J.P. Geerts 2016 2019 [39]
mr. G.E.A. van Craaikamp 2019 2023 [40]
drs. M.R. Schurink 2023 heden [41]

Koloniën bewerken

Koophandel en Koloniën (1814)
Naam Start Einde Opmerkingen Bron
Publiek Onderwijs, Nationale Nijverheid en Koloniën (1818)
Nationale Nijverheid en Koloniën (1824)
Marine en Koloniën (1825)
mr. Arnoldus Brocx 1829-12-29 1838-06-01 [42]
Waterstaat, Nationale Nijverheid en Koloniën (1830)
Nationale Nijverheid en Koloniën (1831)
Koloniën (1834)
B.J. Elias 1838-05-31 1840-07-21 was vervolgens korte tijd directeur van het departement van Marine en Koloniën [43]
Marine en Koloniën (1840)
B.J. Elias 1841-10-23 1842-07-16 [43]
Koloniën (1842)
jhr. J.P. Cornets de Groot van Kraaijenburg 1842-07-28 1847-11-07 [44]
P. van Swieten 1847-11-14 1849-07-04 waarnemend [45]
A.L. Weddik 1849-11-12 1854-09-29 ad interim [46]
mr. L.W.C. Keuchenius 1854-09-29 1859-05-28 [47]
jhr.mr. J. Loudon 1859-05-28 1861-03-12 benoemd tot minister van Koloniën [48]
J.P. Feith 1861-03-14 1872 [49]
mr. G.T.H. Henhy 1872 1876
jhr. F.E.M. van Alphen 1876 1880
jhr.mr. H. van der Wijck 1880 1893
mr. A.E. Elias 1893 1906 einddatum onzeker [50]
J.B. van der Houven van Oordt 1909 1912 [51]
G.J. Staal 1912 1916 niet genoemd in Politiek Compendium [52][53]
dr. E. Moresco 1917 1921 einddatum onzeker [54]
mr.dr. M.S. Koster 1921 1929 [55][56]
jhr.mr. O.E.W. Six 1929 1946 [57]
Overzeese Gebiedsdelen (1945)
J.M. Kiveron 1946 1958 [58]
Uniezaken en Overzeese Rijksdelen (1950)
Overzeese Rijksdelen (1953)
B. Krijger 1959 1960

Verloor in 1959 haar status als zelfstandig departement, en werd kabinet onder de vicepremier. Werd in 1998 bij ministerie van Binnenlandse Zaken gevoegd.

Verkeer en Waterstaat bewerken

Waterstaat, Handel en Nijverheid (1877)
Naam Start Einde Opmerkingen Bron
D. Delprat 1813 1813 secretaris-generaal van Waterstaat
...
J.F. Boogaard 1877 1883
jhr.mr. G. de Bosch Kemper 1883 1906
Waterstaat (1906)
mr. J.L.A. Salverda de Grave 1906 1926 andere bronnen spreken van Salverda van Oordt als achternaam
mr. G. van der Meulen 1926 1939 [59]
mr. D.G.W. Spitzen 1939 1943 ontslag augustus 1943
ir. W.L.Z. van der Vegte 1943 1945 NSB [60]
Verkeer en Energie (1945)
mr. D.G.W. Spitzen 1945 1948 [61]
Verkeer (1947)
Verkeer en Waterstaat (1948)
mr. A.J. Rosman 1949 1951 in de tussenliggende periode was Spitzen minister op dit ministerie
mr. D.G.W. Spitzen 1951 1959
mr. A.H.C. Gieben 1957 1963 Compendium noemt 1959 als ingangsdatum [62]
mr. C.J.G.J. Vinkesteijn 1963 1974
ir. P.C. de Man 1974 1984 [63]
drs. R. van den Besten 1984 1988
ir.drs. H.N.J. Smits 1989 1992
ir. A.B.M. van der Plas 1992 1998
mr. R.J.J.M. Pans 1998 2002
drs. G.H.O. van Maanen 2003 2007
drs. W.J. Kuijken 2007 2009
drs. S. Riedstra 2009 2015 [64]
Infrastructuur en Milieu (2010)
drs. L.M.C. Ongering 2015 heden

Landbouw en Visserij bewerken

Landbouw, Nijverheid en Handel (1905)
Naam Start Einde Opmerkingen Bron
mr. J.W.S.A. Versteeg 1905 1923 [65]
Landbouw en Visserij (1933)
mr. dr. A.A. van Rhijn 1935 1937 voor en na zijn benoeming was er geen zelfstandig departement. Status tussen 1933 en 1935 onduidelijk [66]
Landbouw en Visserij (1940)
ir. H.A.L. Roebroek 1940 1940 waarnemend s.g. mei 1940, was directeur-generaal [1]
dr. H.M. Hirschfeld 1940 1947 waarnemend [67]
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening (1945)
mr. J.Th. Bonnerman 1945 1956 tot 1947-01-01 waarnemend [67]
Landbouw en Visserij (1956)
dr. J.H. Patijn 1956 1970
mr. G. van Setten 1970 1980
mr. G.J. van Dinter 1980 1986
mr. T.H.J. Joustra 1987 2002
drs. Ch.J. Kalden 2002 2007
Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (2003)
prof.dr. A.N. van der Zande 2007 2010
Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (2017)
drs. J.C. Goet 2018 heden [68]

Het ministerie was van 1924 tot 1933 onderdeel van andere ministeries, zo ook van 1937 tot 1940.

In 2010 is het opgegaan in het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. In 2017 is de fusie ongedaan gemaakt.

Economische Zaken bewerken

Arbeid (1918)
Naam Start Einde Opmerkingen
mr.dr. A.L. Scholtens 1918 1933
Arbeid, Handel en Nijverheid (1922)
Economische Zaken en Arbeid (1932)
Economische Zaken (1933)
mr.dr. A.A. van Rhijn 1933 1940
Handel, Nijverheid en Scheepvaart (1935)
Economische Zaken (1937)
Handel, Nijverheid en Scheepvaart (1940)
dr. H.M. Hirschfeld 1940 1941 waarnemend
mr. M.M. Rost van Tonningen 1941 1945 NSB
Economische Zaken (1942)
Scheepvaart, Handel en Nijverheid (1945)
dr. H.M. Hirschfeld 1945 1947 waarnemend
Economische Zaken (1946)
prof. dr. P. Kuin 1947 1948
prof. drs. G. Brouwers 1949 1973 [69][70]
dr. F.W. Rutten 1973 1989
prof. mr. L.A. Geelhoed 1990 1997
prof.dr. S.J.G. baron van Wijnbergen 1997 2000
drs. J.W. Oosterwijk 2000 2006
drs. Ch.P. Buijink 2007 2013
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (2010)
Economische Zaken (2012)
drs. M.R.P.M. Camps 2013 heden

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bewerken

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (1918)
Naam Start Einde Opmerkingen
jhr. mr. C. Feith 1918 1933
prof. dr. G.A. van Poelje 1933 1940 DG; ontslag september 1940
Opvoeding, Weten­schap en Kultuurbescherming (1940)
prof. dr. J. van Dam 1940 1945 NSB
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (1945)
mr. G.A. van Poelje 1945 1945 slechts enkele maanden[71]
mr. H.J. Reinink 1946 1955 [72]
dr. J.H. Wesselings 1955 1963 [73]
mr. H.J. Schölvinck 1963 1969 [74]
Onderwijs en Wetenschappen (1965)
mr. M.D. van Wolferen 1969 1978
dr. G.H. Scholten 1978 1988
drs. B. de Haan 1988 1989
drs. M.H. Meijerink 1990 1995
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (1994)
mr. P.H. Holthuis 1995 2000
mr. H.J.E. Bruins Slot 2000 2003
drs. K. van der Steenhoven 2003 2010
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (2003)
mr. J. van der Vlist 2011 2016
drs. M.J. Hammersma 2016 2023
drs. Loes Mulder 2024 heden

Sociale Zaken bewerken

Sociale Zaken (1933)
Naam Start Einde Opmerkingen
mr. dr. A.L. Scholtens 1933 1940 afgetreden in september 1940
ir. R.A. Verwey 1940 1945
mr. dr. A.A. van Rhijn 1945 1951
Sociale Zaken en Volksgezondheid (1951)
mr. J.H. Klatte 1951 1969
mr. A.D. Kuiper 1969 1972 [75]
Sociale Zaken (1971)
dr. W.A. van den Berg 1971 1985
Sociale Zaken en Werkgelegenheid (1981)
drs. S. Miedema 1985 1990
H.J.Th.M. de Maat-Koolen 1990 1995
dr. R. Gerritse 1996 2002
drs. M.A. Ruys 2002 2008
ir. J.F. de Leeuw 2008 2012
drs. A.H.Ch. Annink 2012 2016
drs. L. Mulder 2016 heden

Algemene Zaken bewerken

Algemene Zaken (1937)
Naam Start Einde Opmerkingen Bron
jhr. mr. A.M.C. van Asch van Wijck 1937 1940-05 waarnemend. Uitgeweken naar Londen in mei 1940 [21]
mr. P. Sanders 1945 1946
mr. C.L.W. Fock 1949 1962
jhr. mr. A.J.M. van Nispen tot Pannerden 1962 1972
drs. D.M. Ringnalda 1972 1986
mr. R.J. Hoekstra 1986 1994
drs. T. van de Graaf 1994 1997
prof. mr. L.A. Geelhoed 1997 2000
drs. W.J. Kuijken 2000 2007
drs. R. van Zwol 2007 2011
drs. K.H. Ollongren 2011 2014
drs. P.H.A.M. Huijts 2014 2020
drs. G.J. Buitendijk 2020 heden [76]

Volksvoorlichting en Kunsten bewerken

Volksvoorlichting en Kunsten (1940)
Naam Start Einde Opmerkingen
dr. T. Goedewaagen 1940 1943
H. Reydon 1943 1943 op 7 februari werd een aanslag gepleegd door verzetsgroep CS-6
S.M.S. de Ranitz 1943 1945

Ministerie is opgeheven in 1945.

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer bewerken

Openbare Werken en Wederopbouw (1945)
Naam Start Einde Opmerkingen
ir. H.W. Mouton 1945 1956
Wederopbouw en Volkshuisvesting (1947)
dr. A.H. Günther 1956 1959
mr. G. van der Flier 1959 1976
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (1965)
ir. Th. Quené 1976 1978
mr. M.D. van Wolferen 1978 1985
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (1982)
drs. W. Lemstra 1985 1989
drs. R. den Dunnen 1991 2000
drs. M. Sint 2000 2007
ir. J. van der Vlist 2007 2010

In 2010 is het ministerie opgegaan in ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Volksgezondheid, Welzijn en Sport bewerken

Maatschappelijk werk (1952)
Naam Start Einde Opmerkingen
mr. Ph.H.M. Werner 1953 1970
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (1965)
mr. J. van Viegen 1970 1981
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (1982)
drs. W. Lemstra 1982 1985
H.A. de Boer 1986 1995
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (1994)
H.J.Th.M. de Maat-Koolen 1995 1997
prof.mr. R. Bekker 1998 2007
drs. G.H.O. van Maanen 2007 2013
drs. L.A.H. van Halder 2013 2015
dr. E. Gerritsen 2015 2021
drs.M.J. Boereboom 2021 heden

Volksgezondheid en Milieuhygiëne bewerken

Volksgezondheid en Milieuhygiëne (1971)
Naam Start Einde Opmerkingen
dr. P. Siderius 1971 1982

In 1982 opgegaan in het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Volksgezondheid) en ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (Milieubeheer).

Voetnoten en referenties bewerken

 1. a b Voor de periode 1862-1995 is gebruik gemaakt van bijlage 1 van het politiek compendium aangevuld met andere bronnen
 2. Ministerie van Algemene Zaken, Benoeming secretaris-generaal bij het ministerie van BZK - Nieuwsbericht - Rijksoverheid.nl. www.rijksoverheid.nl (15 december 2017). Gearchiveerd op 22 oktober 2019. Geraadpleegd op 22 oktober 2019.
 3. Opmerking: dit moet grondig herzien worden, omdat het departement jaren onder leiding stond van een directeur-generaal, die hoger in rang was dan de secretaris-generaal. Vooral de periodes dat het was samengevoegd met Koloniën?
 4. Repertorium van ambtsdragers en ambtenaren 1428-1861. resources.huygens.knaw.nl (15 mei 2012). Geraadpleegd op 27 juni 2017.
 5. Repertorium van ambtsdragers en ambtenaren 1428-1861. resources.huygens.knaw.nl (15 mei 2012). Geraadpleegd op 27 juni 2017.
 6. Dirk Gerardus Muller. www.biografischportaal.nl. Geraadpleegd op 27 juni 2017.
 7. Repertorium van ambtsdragers en ambtenaren 1428-1861. resources.huygens.knaw.nl (15 mei 2012). Geraadpleegd op 27 juni 2017.
 8. Repertorium van ambtsdragers en ambtenaren 1428-1861. resources.huygens.knaw.nl (15 mei 2012). Geraadpleegd op 27 juni 2017.
 9. DBNL, Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 7 · dbnl. DBNL. Geraadpleegd op 27 juni 2017.
 10. Jhr. H.M. van der Wijck. www.parlement.com. Geraadpleegd op 27 juni 2017.
 11. L.A. Dittloff Tjassens. www.parlement.com. Geraadpleegd op 27 juni 2017.
 12. Ktz b.d. Coenraad Cornelis Zegers Rijser (1863-1945), adjudant van ZKH Prins Hendrik; later o.a. secretaris-generaal van het ministerie van marine 1912-1928; in 1925 vadm tit.. nimh-beeldbank.defensie.nl. Geraadpleegd op 27 juni 2017.
 13. Repertorium van ambtsdragers en ambtenaren 1428-1861. resources.huygens.knaw.nl (15 mei 2012). Geraadpleegd op 26 juni 2017.
 14. F.A. Noël Simons. www.parlement.com. Geraadpleegd op 26 juni 2017.
 15. Repertorium van ambtsdragers en ambtenaren 1428-1861. resources.huygens.knaw.nl (15 mei 2012). Geraadpleegd op 26 juni 2017.
 16. P.A. Ossewaarde. www.parlement.com. Geraadpleegd op 26 juni 2017.
 17. Repertorium van ambtsdragers en ambtenaren 1428-1861. resources.huygens.knaw.nl (15 mei 2012). Geraadpleegd op 26 juni 2017.
 18. R.E.C, van der Pluym, 'Citters, jhr. Schelto van (1865-1942)', in Biografisch Woordenboek van Nederland. resources.huygens.knaw.nl (12 januari 2015). Geraadpleegd op 26 juni 2017.
 19. Jhr. M. de Jonge. www.parlement.com. Geraadpleegd op 26 juni 2017.
 20. Mr. J.P.A. Laman de Vries. www.parlement.com. Geraadpleegd op 26 juni 2017.
 21. a b Jhr.Mr. A.M.C. van Asch van Wijck. www.parlement.com. Geraadpleegd op 26 juni 2017.
 22. Mr. L.J.A. Trip. www.parlement.com. Geraadpleegd op 26 juni 2017.
 23. Mr. M.M. Rost van Tonningen. www.parlement.com. Geraadpleegd op 26 juni 2017.
 24. Mr. H.L. (Hans) s' Jacob. www.parlement.com. Geraadpleegd op 26 juni 2017.
 25. DEN HAAG-AFSCHEID-SECREATRIS-GENERAAL-FINANCIEN - Geheugen van Nederland. www.geheugenvannederland.nl. Geraadpleegd op 26 juni 2017.
 26. Mr. H.A.M. van den Dries. www.parlement.com. Geraadpleegd op 26 juni 2017.
 27. Topambtenaar Manon Leijten van Financiën naar ACM. accountantweek.nl (25 november 2019). Geraadpleegd op 6 mei 2020.
 28. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Bas van den Dungen secretaris-generaal Financiën - Nieuwsbericht - Algemene Bestuursdienst. www.algemenebestuursdienst.nl (20 december 2019). Geraadpleegd op 6 mei 2020.
 29. Repertorium van ambtsdragers en ambtenaren 1428-1861. resources.huygens.knaw.nl (15 mei 2012). Geraadpleegd op 26 juni 2017.
 30. Repertorium van ambtsdragers en ambtenaren 1428-1861. resources.huygens.knaw.nl (15 mei 2012). Geraadpleegd op 26 juni 2017.
 31. Mr. O.W. Stavenisse de Brauw. www.parlement.com. Geraadpleegd op 26 juni 2017.
 32. Repertorium van ambtsdragers en ambtenaren 1428-1861. resources.huygens.knaw.nl (15 mei 2012). Geraadpleegd op 26 juni 2017.
 33. DBNL, J.G. Frederiks en F. Jos. van den Branden, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde · dbnl. DBNL. Geraadpleegd op 26 juni 2017.
 34. C. Ringeling. www.parlement.com. Geraadpleegd op 26 juni 2017.
 35. J.W.L. Brouwer, 'Hasselman, Benjamin Richard Pieter Frans (1898-1984)', in Biografisch Woordenboek van Nederland. resources.huygens.knaw.nl (12 november 2013). Geraadpleegd op 26 juni 2017.
 36. L.C. Rietveld. www.parlement.com. Geraadpleegd op 26 juni 2017.
 37. J.J. van Houten. www.parlement.com. Geraadpleegd op 26 juni 2017.
 38. J.H. Wieffering. www.parlement.com. Geraadpleegd op 26 juni 2017.
 39. Ministerie van Defensie, Secretaris-generaal Wim Geerts ambassadeur in China - Nieuwsbericht - Defensie.nl. www.defensie.nl (21 december 2018). Geraadpleegd op 22 oktober 2019.
 40. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gea van Craaikamp secretaris-generaal Defensie - Nieuwsbericht - Algemene Bestuursdienst. www.algemenebestuursdienst.nl (18 april 2019). Geraadpleegd op 22 oktober 2019.
 41. Zaken, Ministerie van Algemene, Benoeming secretaris-generaal Defensie - Nieuwsbericht - Rijksoverheid.nl. www.rijksoverheid.nl (30 juni 2023). Geraadpleegd op 23 augustus 2023.
 42. Repertorium van ambtsdragers en ambtenaren 1428-1861. resources.huygens.knaw.nl (15 mei 2012). Geraadpleegd op 26 juni 2017.
 43. a b Repertorium van ambtsdragers en ambtenaren 1428-1861. resources.huygens.knaw.nl (15 mei 2012). Geraadpleegd op 26 juni 2017.
 44. Repertorium van ambtsdragers en ambtenaren 1428-1861. resources.huygens.knaw.nl (15 mei 2012). Geraadpleegd op 26 juni 2017.
 45. Repertorium van ambtsdragers en ambtenaren 1428-1861. resources.huygens.knaw.nl (15 mei 2012). Geraadpleegd op 26 juni 2017.
 46. Repertorium van ambtsdragers en ambtenaren 1428-1861. resources.huygens.knaw.nl (15 mei 2012). Geraadpleegd op 26 juni 2017.
 47. Repertorium van ambtsdragers en ambtenaren 1428-1861. resources.huygens.knaw.nl (15 mei 2012). Geraadpleegd op 26 juni 2017.
 48. Repertorium van ambtsdragers en ambtenaren 1428-1861. resources.huygens.knaw.nl (15 mei 2012). Geraadpleegd op 26 juni 2017.
 49. Repertorium van ambtsdragers en ambtenaren 1428-1861. resources.huygens.knaw.nl (15 mei 2012). Geraadpleegd op 26 juni 2017.
 50. Mr. A.E. Elias. www.parlement.com. Geraadpleegd op 26 juni 2017.
 51. J.B. van der Houven van Oordt. www.parlement.com. Geraadpleegd op 26 juni 2017.
 52. G.J. Staal. www.parlement.com. Geraadpleegd op 26 juni 2017.
 53. DBNL, De Vraagbaak. Almanak voor Suriname 1915 · dbnl. DBNL. Geraadpleegd op 26 juni 2017.
 54. Dr. E. Moresco. www.parlement.com. Geraadpleegd op 26 juni 2017.
 55. Mr. M.S. Koster. www.parlement.com. Geraadpleegd op 26 juni 2017.
 56. DBNL, De Vraagbaak. Almanak voor Suriname 1928 · dbnl. DBNL. Geraadpleegd op 26 juni 2017.
 57. Jhr.Mr. O.E.W. Six. www.parlement.com. Geraadpleegd op 26 juni 2017.
 58. J.M. Kiveron. www.parlement.com. Geraadpleegd op 26 juni 2017.
 59. Commissarissen. www.nols-maatschappij.info. Geraadpleegd op 25 juni 2017.
 60. Ir. W.L.Z. van der Vegte. www.parlement.com. Geraadpleegd op 25 juni 2017.
 61. Mr. D.G.W. Spitzen. www.parlement.com. Geraadpleegd op 25 juni 2017.
 62. Mr. A.H.C. Gieben. www.parlement.com. Geraadpleegd op 25 juni 2017.
 63. Ir. P.C. de Man. www.parlement.com. Geraadpleegd op 25 juni 2017.
 64. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Benoeming drs. Siebe Riedstra bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat. www.rijksoverheid.nl. Geraadpleegd op 24 juni 2017.
 65. Mr. J.W.S.A. Versteeg. www.parlement.com. Geraadpleegd op 25 juni 2017.
 66. Mr.dr. A.A. (Aart) van Rhijn. www.parlement.com. Geraadpleegd op 25 juni 2017.
 67. a b Dr. H.M. Hirschfeld. www.parlement.com. Geraadpleegd op 25 juni 2017.
 68. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Jan-Kees Goet secretaris-generaal bij LNV - Nieuwsbericht - Algemene Bestuursdienst. www.algemenebestuursdienst.nl (20 april 2018). Geraadpleegd op 6 mei 2020.
 69. In de eerder genoemde bijlage van het politiek compendium wordt Wim van der Grinten genoemd als secretaris-generaal op Economische Zaken tussen 1949 en 1951. Hij was echter staatssecretaris.
 70. Prof.Drs. G. Brouwers. www.parlement.com. Geraadpleegd op 25 juni 2017.
 71. Mr. G.A. van Poelje. www.parlement.com. Geraadpleegd op 24 juni 2017.
 72. Dr. H.J. Reinink. www.parlement.com. Geraadpleegd op 25 juni 2017.
 73. Dr. J.H. Wesselings. www.parlement.com. Geraadpleegd op 25 juni 2017.
 74. Mr. H.J. Schölvinck. www.parlement.com. Geraadpleegd op 25 juni 2017.
 75. Mr. A.D. Kuiper. www.parlement.com. Geraadpleegd op 25 juni 2017.
 76. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gert-Jan Buitendijk secretaris-generaal AZ - Nieuwsbericht - Algemene Bestuursdienst. www.algemenebestuursdienst.nl (8 mei 2020). Geraadpleegd op 12 oktober 2020.