Lijst van rijksmonumenten in Súdwest-Fryslân

Wikimedia-lijst

De gemeente Súdwest-Fryslân telt 747 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie ook de gemeentelijke monumenten in Súdwest-Fryslân.

De gemeente Súdwest-Fryslân

De plaats Abbega (Abbegea) telt 4 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Allingawier

bewerken

De plaats Allingawier telt 2 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

De plaats Arum telt 8 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie de Lijst van rijksmonumenten in Arum voor een overzicht.

Blauwhuis

bewerken

De plaats Blauwhuis (Blauhûs) telt 9 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie Lijst van rijksmonumenten in Blauwhuis voor een overzicht.

Bolsward

bewerken

De stad Bolsward (Boalsert) telt 79 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie Lijst van rijksmonumenten in Bolsward voor een overzicht.

De plaats Bozum telt 10 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie Lijst van rijksmonumenten in Bozum voor een overzicht.

Britswerd

bewerken

De plaats Britswerd telt 2 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Burgwerd

bewerken

De plaats Burgwerd (Burchwert) telt 4 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Cornwerd

bewerken

De plaats Cornwerd (Koarnwert) telt 2 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

De plaats Dedgum (Dedzjum) telt 2 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Deersum

bewerken

De plaats Deersum (Dearsum) telt 2 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

De plaats Edens telt 6 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Exmorra

bewerken

De plaats Exmorra (Eksmoarre) telt 10 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie de Lijst van rijksmonumenten in Exmorra voor een overzicht.

Ferwoude

bewerken

De plaats Ferwoude (Ferwâlde) telt 2 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Folsgare

bewerken

De plaats Folsgare (Folsgeare) telt 3 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

De plaats Gaast telt 2 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Gaastmeer

bewerken

De plaats Gaastmeer (De Gaastmar) telt 3 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

De plaats Gauw (Gau) telt 1 inschrijving in het rijksmonumentenregister.

Goënga

bewerken

De plaats Goënga (Goaiïngea) telt 4 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Greonterp

bewerken

De plaats Greonterp telt 2 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Hartwerd

bewerken

De plaats Hartwerd (Hartwert) telt 3 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

De plaats Heeg (Heech) telt 15 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie Lijst van rijksmonumenten in Heeg voor een overzicht.

Hennaard

bewerken

De plaats Hennaard telt 2 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

It Heidenskip

bewerken

De plaats It Heidenskip telt 5 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Hemelum

bewerken

De plaats Hemelum (Himmelum) telt 1 inschrijving in het rijksmonumentenregister.

Hichtum

bewerken

De plaats Hichtum telt 2 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Hidaard

bewerken

De plaats Hidaard telt 1 inschrijving in het rijksmonumentenregister, de Rispenserpoldermolen wordt ook wel bij Hidaard geplaatst maar valt onder Oosterend.

Hieslum

bewerken

De plaats Hieslum telt 1 inschrijving in het rijksmonumentenregister.

Hindeloopen

bewerken

De stad Hindeloopen (Hylpen) telt 33 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie Lijst van rijksmonumenten in Hindeloopen voor een overzicht.

Hommerts

bewerken

De plaats Hommerts (De Hommerts) telt 1 inschrijving in het rijksmonumentenregister.

Idsegahuizum

bewerken

De plaats Idsegahuizum (Skuzum) telt 1 inschrijving in het rijksmonumentenregister.

De plaats Idzega (Idzegea) telt 1 inschrijving in het rijksmonumentenregister.

IJsbrechtum

bewerken

De plaats IJsbrechtum (Ysbrechtum) telt 11 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie de Lijst van rijksmonumenten in IJsbrechtum voor een overzicht.

De stad IJlst (Drylts) telt 43 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie Lijst van rijksmonumenten in IJlst voor een overzicht.

De plaats Indijk (Yndyk) telt 1 inschrijving in het rijksmonumentenregister.

De plaats Itens telt 3 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Kimswerd

bewerken

De plaats Kimswerd (Kimswert) telt 8 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie de Lijst van rijksmonumenten in Kimswerd voor een overzicht.

Kornwerderzand

bewerken

De plaats Kornwerderzand (Koarnwertersân) telt 26 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie de Lijst van rijksmonumenten in Kornwerderzand voor een overzicht.

De plaats Koudum telt 4 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Koufurderrige

bewerken

De plaats Koufurderrige telt 2 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Kubaard

bewerken

De plaats Kubaard telt 5 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Loënga

bewerken

De plaats Loënga (Loaiïngea) telt 1 inschrijving in het rijksmonumentenregister.

De plaats Lollum telt 2 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Longerhouw

bewerken

De plaats Longerhouw (Longerhou) telt 1 inschrijving in het rijksmonumentenregister.

Lutkewierum

bewerken

De plaats Lutkewierum telt 3 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

De plaats Makkum telt 55 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie de Lijst van rijksmonumenten in Makkum voor een overzicht.

Molkwerum

bewerken

De plaats Molkwerum (Molkwar) telt 4 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Nijhuizum

bewerken

De plaats Nijhuizum (Nijhuzum) telt 1 inschrijving in het rijksmonumentenregister.

Nijland

bewerken

De plaats Nijland (Nijlân) telt 11 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie Lijst van rijksmonumenten in Nijland voor een overzicht.

Offingawier

bewerken

De plaats Offingawier (Offenwier) telt 1 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Oosterend

bewerken

De plaats Oosterend telt 11 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie Lijst van rijksmonumenten in Oosterend (Súdwest-Fryslân) voor een overzicht.

Oosterwierum

bewerken

De plaats Oosterwierum (Easterwierrum) telt 4 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Oosthem

bewerken

De plaats Oosthem (Easthim) telt 4 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Oppenhuizen

bewerken

De plaats Oppenhuizen (Toppenhuzen) telt 4 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

De plaats Oudega (Aldegea) telt 2 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Parrega

bewerken

De plaats Parrega (Parregea) telt 4 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

De plaats Piaam telt 3 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Pingjum

bewerken

De plaats Pingjum (Penjum) telt 2 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Poppingawier

bewerken

De plaats Poppingawier (Poppenwier) telt 10 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie de Lijst van rijksmonumenten in Poppingawier voor een overzicht.

Rauwerd

bewerken

De plaats Rauwerd (Raerd) telt 9 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie de Lijst van rijksmonumenten in Rauwerd voor een overzicht.

De plaats Rien telt 8 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie Lijst van rijksmonumenten in Rien voor een overzicht.

Sandfirden

bewerken

De plaats Sandfirden (Sânfurd) telt 1 inschrijving in het rijksmonumentenregister.

De plaats Scharl (Skarl) telt 1 inschrijving in het rijksmonumentenregister.

Scharnegoutum

bewerken

De plaats Scharnegoutum (Skearnegoutum) telt 4 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Schettens

bewerken

De plaats Schettens (Skettens) telt 2 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Schraard

bewerken

De plaats Schraard (Skraard) telt 2 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Sijbrandaburen

bewerken

De plaats Sijbrandaburen (Sibrandabuorren) telt 2 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Smallebrugge

bewerken

De plaats Smallebrugge (Smelbrêge) telt 1 inschrijving in het rijksmonumentenregister.

De stad Sneek (Snits) telt 106 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie de Lijst van rijksmonumenten in Sneek voor een overzicht.

Stavoren

bewerken

De stad Stavoren (Starum) telt 8 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie Lijst van rijksmonumenten in Stavoren voor een overzicht.

Terzool

bewerken

De plaats Terzool (Tersoal) telt 1 inschrijving in het rijksmonumentenregister.

De plaats Tirns (Turns) telt 1 inschrijving in het rijksmonumentenregister.

Tjalhuizum

bewerken

De plaats Tjalhuizum (Tsjalhuzum) telt 1 inschrijving in het rijksmonumentenregister.

Tjerkwerd

bewerken

De plaats Tjerkwerd (Tsjerkwert) telt 3 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Uitwellingerga

bewerken

De plaats Uitwellingerga (Twellingea, Twellegea) telt 5 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Waaxens

bewerken

De plaats Waaxens (Waaksens) telt 1 inschrijving in het rijksmonumentenregister.

De plaats Warns telt 6 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Westhem

bewerken

De plaats Westhem (Westhim) telt 1 inschrijving in het rijksmonumentenregister.

Wieuwerd

bewerken

De plaats Wieuwerd telt 3 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Witmarsum

bewerken

De plaats Witmarsum (Wytmarsum) telt 8 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie de Lijst van rijksmonumenten in Witmarsum voor een overzicht.

De plaats Wolsum telt 1 inschrijving in het rijksmonumentenregister.

Wommels

bewerken

De plaats Wommels telt 11 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie Lijst van rijksmonumenten in Wommels voor een overzicht.

De plaats Wons (Wûns) telt 1 inschrijving in het rijksmonumentenregister.

De stad Workum (Warkum) telt 88 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie Lijst van rijksmonumenten in Workum voor een overzicht.

Woudsend

bewerken

De plaats Woudsend (Wâldsein) telt 25 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie Lijst van rijksmonumenten in Woudsend voor een overzicht.

Ypecolsga

bewerken

De plaats Ypecolsga (Ypekolsgea) telt 3 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

De plaats Zurich (Surch) telt 1 inschrijving in het rijksmonumentenregister.

Zie de categorie Rijksmonumenten in Súdwest-Fryslân van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.