Lijst van rangen bij de Nederlandse brandweer

Wikimedia-lijst

Dit is een lijst van rangen bij de Nederlandse brandweer.

RangenBewerken

De Nederlandse brandweer kent net als politie en strijdkrachten een systeem van rangen.

Vanaf 1 oktober 2010 is de wet veiligheidsregio's in werking getreden, en hiermee zijn ook de rangen binnen de brandweer veranderd. Brandweerpersoneel wordt niet meer in rang aangesteld, maar in functie. Ook is er een aantal rangen verdwenen in het nieuwe systeem en heeft een aantal rangen een ander teken gekregen. De overgang van rangen naar functies vond plaats voor 1 oktober 2011.

Hieronder volgt de lijst in volgorde van de hoogste naar de laagste rang:

Rangen vanaf 1 oktober 2011Bewerken

Officieren
  Hoofdcommandeur
  Adjunct-Hoofdcommandeur
  Commandeur
  Hoofdbrandmeester
Onder-Officier
  Brandmeester
Manschappen
  Hoofdbrandwacht
  Brandwacht
  Algemene / Aspirantfuncties

Overzicht brandweerfuncties Besluit Personeel Veiligheidsregio's[1]

Repressieve Functies
Functie Rang
Commandant van Dienst Adjunct–Hoofdcommandeur
Hoofdofficier van Dienst Commandeur
Adviseur Gevaarlijke Stoffen Commandeur
Meetplanleider Commandeur
Officier van Dienst Hoofdbrandmeester
Bevelvoerder Brandmeester
Duikploegleider Hoofdbrandwacht
Manschap Brandwacht of Hoofdbrandwacht
Chauffeur Brandwacht of Hoofdbrandwacht
Voertuigbediener Brandwacht of Hoofdbrandwacht
Gaspakdrager Brandwacht of Hoofdbrandwacht
Brandweerduiker Brandwacht of Hoofdbrandwacht
Verkenner Gevaarlijke Stoffen Brandwacht of Hoofdbrandwacht
Beheersmatige Functies
Functie Maximale Rang
Commandant Hoofdcommandeur
Strategisch manager Adjunct–Hoofdcommandeur
Manager Veiligheid Adjunct–Hoofdcommandeur
Tactisch Manager Commandeur
Specialist Risico’s en Veiligheid Commandeur
Specialist Operationele Voorbereiding Commandeur
Specialist Brandpreventie Maximaal hoofdbrandmeester
Specialist Opleiden en Oefenen Hoofdbrandmeester
Operationeel Manager Hoofdbrandmeester
Medewerker Operationele Voorbereiding Brandmeester
Medewerker Brandpreventie Brandmeester
Medewerker Opleiden en Oefenen Brandmeester
Docent Brandmeester
Oefencoördinator Brandmeester
Ploegchef Brandmeester
Centralist Meldkamer Brandmeester
Controleur Brandpreventie Hoofdbrandwacht
Instructeur Maximaal brandmeester

De brandweerlieden dragen epauletten op hun kazernekleding en officieel uniform als teken van hun rang.

HerkenbaarheidBewerken

Tot 1999 werd om de ter plaatse belangrijke functies aan te geven soms gebruikgemaakt van strepen op de helmen van de officieren. Na 1999 maakt men gebruik van hesjes of schouderdelen in diverse kleuren, waarop de betreffende functie is gedrukt.

Aanduiding op de helm
  Regionaal Commandant
  Commandant
  Hoofd Officier van Dienst
  Officier van Dienst
  Bevelvoerder

Door ingrijpende wijzigingen in de GRIP structuur (en ook de wetveiligheidsregio's) is gekozen om in plaats van de rang de functie van diverse functionarissen weer te geven. Daarom worden sinds 1999 de functies op de brandweerjassen weergegeven, in diverse kleuren. Rood, Oranje, Geel zijn naast oplopend in functie ook oplopend in rang. Ondersteunende functies zijn in Groen (Milieu) en Blauw (Publiek) weergegeven. Zolang jassen nog niet vervangen werden, mochten ook hesjes gedragen met een opdruk die de functie aangaf.

Herkenbaarheid
    Bevelvoerder
    Officier van Dienst
    Hoofd Officier van Dienst
    Adviseur Gevaarlijke Stoffen
    Voorlichting

Rangen tot 1 oktober 2011Bewerken

Hoofdofficieren
  Hoofdcommandeur 1e klas
  Hoofdcommandeur
  Adjunct-Hoofdcommandeur 1e klas
  Adjunct-Hoofdcommandeur
  Commandeur 1e klas
  Commandeur
Officieren
  Hoofdbrandmeester 1e klas
  Hoofdbrandmeester
  Adjunct-Hoofdbrandmeester 1e klas
  Adjunct-Hoofdbrandmeester
Onderofficieren
  Brandmeester
  Aspirant-Officier
  Onderbrandmeester
Manschappen
  Hoofdbrandwacht
  Brandwacht 1e klas
  Brandwacht (Manschap)

Zie ookBewerken

  1. [1],Rangenbesluit in het Besluit Personeel Veiligheidsregio's