Lijst van rangen bij de Belgische brandweer

Wikimedia-lijst

Dit is een lijst van rangen bij de Belgische brandweer.

RangenBewerken

De Belgische brandweer kent net als politie en strijdkrachten een systeem van rangen. De brandweerlieden dragen epauletten op hun kazernekleding en officieel uniform als teken van hun rang.

Voor de brandweerhervorming van 2015 werd personeel van de Belgische brandweerdiensten enkel aangeworven in de graad van brandweerman (diploma lager middelbaar onderwijs volstond in sommige korpsen, anderen vroegen hoger secundair onderwijs) en onderluitenant (hoger secundair onderwijs voor C, Y en Z korpsen, masterniveau voor X korpsen). De andere graden konden enkel bereikt worden via bevorderingen.

Sinds de brandweerhervorming zijn enkel de basisgraden behouden gebleven, de graden bestaande uit een basisgraad met toevoegsel ( -chef, onder- , e.d.) verdwijnen. Concreet betekent dit dat er acht graden overblijven: brandweerman, korporaal, sergeant, adjudant, luitenant, kapitein, majoor en kolonel. Aanwerving gebeurt enkel als brandweerman (vereist diploma secundair onderwijs) of als kapitein (vereist diploma master). De graden vanaf kapitein blijven voorbehouden voor houders van een universitair diploma. Ook werd de taakverdeling tussen de acht niveaus scherper gemaakt: brandweermannen en korporaals (= "brandweerman-specialisten") zijn verantwoordelijk voor uitvoerende taken. Sergeanten fungeren als ploegbazen, terwijl adjudanten actief zijn als specialisten in een bepaalde materie (HRM, gevaarlijke stoffen,...) en dus minder operationele taken uitvoeren. Luitenants doen dienst als hoogste operationele leidinggevenden (in principe zijn dit vooral onderofficieren na sociale promotie), terwijl de niveaus vanaf kapitein actief zullen zijn als manager.

De rangen op deze lijsten staan vermeld van hoogste naar laagste rang:

Brandweergraden voor 01/01/2015Bewerken

Officieren
  Luitenant-kolonel
  Majoor
  Kapitein-commandant
  Kapitein
  Luitenant
  Onderluitenant
Onderofficieren
  Adjudant-Chef
  Adjudant
  Sergeant-majoor
  1ste Sergeant
  Sergeant
Manschappen
  Korporaal
  Brandweerman

Brandweergraden vanaf 01/01/2015Bewerken

Hoger kader
  Kolonel
  Majoor
  Kapitein
  Luitenant
Midden kader
  Adjudant
  Sergeant-majoor (enkel in Brussel)
  Sergeant
Basis kader
  Korporaal
  1ste brandweerman (enkel in Brussel)
  Brandweerman

Strepen op de helm voor 01/01/2015Bewerken

Om ter plaatse belangrijke functies aan te geven, zijn op de helmen van sommige brandweerlieden (vaak bevelvoerders of commandanten) strepen aangebracht.

Officieren
  Luitenant-kolonel
  Majoor
  Kapitein-commandant
  Kapitein
  Luitenant
  Onderluitenant
Onderofficieren
  Adjudant-Chef
  Adjudant
  Sergeant-majoor
  1ste Sergeant
  Sergeant
Manschappen
  Korporaal
  Brandweerman

Strepen op de helm vanaf 01/01/2015Bewerken

Hoger kader
  Zonechef (ongeacht de graad)
  Kolonel
  Majoor
  Kapitein
  Luitenant
Midden kader
  Adjudant
  Sergeant
Lager kader
  Korporaal
  Brandweerman