Lijst van presidenten van de Generalitat de Catalunya

Wikimedia-lijst

Hieronder volgt een lijst van presidenten van Generalitat de Catalunya zoals deze in 2003 werd gemaakt door de historicus Josep M. Solé i Sabaté[1] in het werk Historia de la Generalitat de Catalunya i dels seus presidents (Geschiedenis van de Generalitat de Catalunya en haar presidenten).[1]

Van 1359 tot 1714 was dat de voorzitter de afvaardiging van de Staten-Generaal van Catalonië die afhing van de Corts Catalanes. In 1714 werd de instelling na de annexatie met Castilië door Filips V van Spanje met het Decretos de Nueva Planta afgeschaft. Vanaf de Tweede Spaanse Republiek in 1932 wordt de president verkozen door het Catalaanse Parlement. Tijdens de franquistische dictatuur (1939-1975) werd het autonomiestatuut per decreet door Franco afgeschaft en waren de regionale president en de regering in ballingschap.[2] Na Spaanse democratische overgang en de nieuwe democratische grondwet van 1978 wordt de president opnieuw verkozen door het parlement van de autonome gemeenschap.[3]

Historische presidenten (1359-1714)Bewerken

 1. Berenguer de Cruïlles (1359-1362)
 2. Romeu Sescomes (1363-1364)
 3. Ramon Gener (1364-1365)
 4. Barend Vallès (1365)
  Barend Vallès (1365-1367)
  Romeu Sescomes (1375-1376)
 5. Jan I van Empúries (1376)
 6. Willem van Guimerà (1376-1377)
 7. Galceran van Besora (1377-1378)
  Ramon Gener (1379-1380)
 8. Filips van Anglesola (1380)
 9. Peter van Santamans (1381-1383)
 10. Arnau Descolomer (1384-1389)
 11. Michiel van Santjoan (1389-1396)
 12. Alfons van Tous (1396-1413)
 13. Marc van Vilalba (1413-1416)
 14. Andreu Bertran (1416-1419)
 15. Joan Desgarrigues (1419-1422)
 16. Dalmau van Cartellà (1422-1425)
 17. Filips van Malla (1425-1428)
 18. Domènec Ram (1428-1431)
  Marc van Vilalba (1431-1434)
 19. Peter van Palou (1434-1437)
 20. Peter van Darnius (1437-1440)
 21. Antoni d'Avinyó i de Moles (1440-1443)
 22. Jaume de Cardona i de Gandia (1443-1446)
 23. Pero Ximénez de Urrea (1446-1449)
 24. Bertran Samasó (1449-1452)
 25. Bernat Guillem Samasó (1452-1455)
 26. Nicolau Pujades (1455-1458)
 27. Antoni Pere Ferrer (1458-1461)
 28. Manuel de Montsuar i Mateu (1461-1464)
 29. Francesc Colom (1464-1467)
 30. Pontius Andreas van Vilar (1467-1470)
 31. Miquel Samsó (1470-1473)
 32. Joan Maurici de Ribes (1473-1476)
 33. Miquel Delgado (1476-1478)
 34. Pere Joan Llobera (1478-1479)
 35. Berenguer de Sos (1479-1482)
 36. Pere de Cardona (1482-1485)
  Pontius Andreas van Vilar (1485-1488)
 37. Juan Payo Coello (1488-1491)
 38. Joan de Peralta (1491-1494)
 39. Francí Vicenç (1494-1497)
 40. Pedro de Mendoza (1497-1500)
 41. Alfons d'Aragó (1500-1503)
 1. Ferrer Nicolau de Gualbes i Desvalls (1503-1504)
 2. Gonzalo Fernández de Heredia (1504-1506)
 3. Lluís Desplà i d'Oms (1506-1509)
 4. Jordi Sanç (1509-1512)
 5. Johan II van Ribagorça ook Johan van Aragon genaamd (1512-1514)
 6. Jaume Fiella (1514-1515)
 7. Esteve de Garret (1515-1518)
 8. Bernat de Corbera (1518-1521)
 9. Joan Margarit i de Requesens (1521-1524)
 10. Lluís de Cardona i Enríquez (1524-1527)
 11. Francesc de Solsona (1527-1530)
 12. Francesc Oliver de Boteller (1530-1533)
 13. Dionís de Carcassona (1533-1536)
 14. Joan Pasqual (1536-1539)
 15. Jeroni de Requesens i Roís de Liori (1539-1542)
 16. Miquel Puig (1542-1545)
 17. Jaume Caçador (1545-1548)
 18. Michiel van Oms en Sentmenat (1548-1551)
 19. Onofre de Copons i de Vilafranca (1551-1552)
 20. Miquel de Ferrer i de Marimon (1552)
 21. Joan de Tormo (1552-1553)
 22. Miquel de Tormo (1553-1554)
 23. Francesc Jeroni Benet Franc (1554-1557)
 24. Pere Àngel Ferrer i Despuig (1557-1559)
 25. Ferran de Lloances i Peres (1559-1560)
  Michiel van Oms en Sentmenat (1560-1563)
 26. Onofre Gomis (1563-1566)
 27. Francesc Giginta (1566-1569)
 28. Benet de Tocco (1569-1572)
 29. Jaume Cerveró (1572-1575)
 30. Pere Oliver de Boteller i de Riquer (1575-1578)
  Benet de Tocco (1578-1581)
 31. Rafael d'Oms (1581-1584)
 32. Jaume Beuló (1584)
  Pere Oliver de Boteller i de Riquer (1584-1587)
 33. Martí Joan de Calders (1587)
 34. Francesc Oliver de Boteller (1587-1588)
 35. Jaume Caçador i Claret (1590-1593)
 36. Miquel d'Agullana (1593-1596)
  Francesc Oliver de Boteller (1596-1598)
 37. Francesc Oliveres (1598-1599)
 38. Jaume Cordelles i Oms (1599-1602)
 39. Bernat de Cardona i de Queralt (1602-1605)
 40. Pere Pau Caçador i d'Aguilar-Dusai (1605-1608)
 1. Onofre van Alentorn en Botella (1608-1611)
 2. Francesc de Sentjust i de Castre (1611-1614)
 3. Ramon d'Olmera i d'Alemany (1614-1616)
 4. Miquel d'Aimeric (1616-1617)
 5. Lluís de Tena (1617-1620)
 6. Benet Fontanella (1620-1623)
 7. Pere de Magarola i Fontanet (1623-1626)
 8. Francesc Morillo (1626-1629)
 9. Pere Antoni Serra (1629-1632)
 10. Esteve Salacruz (1632)
 11. García Gil de Manrique y Maldonado (1632-1635)
 12. Miquel d'Alentorn i de Salbà (1635-1638)
 13. Pau Claris i Casademunt (1638-1641)
 14. Josep Soler (1641)
 15. Bernat de Cardona i de Raset (1641-1644)
 16. Gispert d'Amat i Desbosc de Sant Vicenç (1644-1647)
 17. Andreu Pont (1647-1650)
 18. Pau del Rosso (1650-1654)
 19. Francesc Pijoan (1654-1656)
 20. Joan Jeroni Besora (1656-1659)
 21. Pau d'Àger (1659-1662)
 22. Jaume de Copons i de Tamarit (1662-1665)
 23. Josep de Magarola i de Grau (1665-1668)
 24. Joan Pagès i Vallgornera (1668-1671)
 25. Josep de Camporrells i de Sabater (1671-1674)
 26. Esteve Mercadal i Dou (1674-1677)
 27. Alfonso de Sotomayor (1677-1680)
 28. Josep Sastre i Prats (1680-1683)
 29. Baltasar de Muntaner i de Sacosta (1683-1686)
 30. Antoni de Saiol i de Quarteroni (1686-1689)
 31. Benet Ignasi van Salazar (1689-1692)
 32. Antoni van Planella en Cruïlles (1692-1695)
 33. Rafael de Pinyana i Galvany (1695-1698)
 34. Climent de Solanell i de Foix (1698-1701)
 35. Josep Antoni Valls i Pandutxo (1701)
  Antoni van Planella en Cruïlles (1701-1704)
 36. Francesc van Valls i Freixa (1704-1705)
 37. Josep Grau (1706-1707)
 38. Manuel de Copons i d'Esquerrer (1707-1710)
 39. Francesc Antoni de Solanell i de Montellà (1710-1713)
 40. Josep de Vilamala (1713-1714)


Tweede Spaanse Republiek (1931-1939)Bewerken

 1. Francesc Macià i Llussà (ERC) (1932-1933)
 2. Lluís Companys i Jover (ERC) (1933-1940)

Regering in ballingschap (1939-1975)Bewerken

 1. Lluís Companys i Jover (ERC) (1933-1940)
 2. Josep Irla i Bosch (ERC) (1940-1954)
 3. Josep Tarradellas i Joan (ERC) (1954-1980)

Tijdens democratische overgang (1975-78)Bewerken

 1. Josep Tarradellas i Joan (ERC) (1954-1980)

Koninkrijk Spanje (1978-heden)Bewerken

 1. Josep Tarradellas i Joan (ERC) (1954-1980)
 2. Jordi Pujol i Soley (CiU) (1980-2003)
 3. Pasqual Maragall i Mira (PSC) (2003-2006)
 4. José Montilla i Aguilera (PSC) (2006-2010)
 5. Artur Mas i Gavarró (CiU) (2010-2016)
 6. Carles Puigdemont i Casamajó (Junts pel Sí) (2016-2017)
2017-2018: vacant in verband met direct bestuur door de nationale Spaanse regering in Madrid, door het toepassen van artikel 155 van de Spaanse grondwet
 1. Joaquim Torra i Pla (JuntsxCat) (2018-2020)
2020-heden: Pere Aragonès (ERC als interimpresident)