Lijst van politieke partijen in Polen

Wikimedia-lijst

Dit artikel bevat een lijst van Poolse politieke partijen .
Sinds 1989 heeft Polen een meerpartijenstelsel, met tal van concurrerende politieke partijen, die samen regeringscoalities vormen.

Partijen in het parlement bewerken

Het zetelaantal geeft het oorspronkelijke aantal bij de laatste verkiezingen gewonnen zetels weer, vóór ontwikkelingen zoals splitsing, of afvalligheid. Het getal tussen haakjes is het huidige zetelaantal (per 7 augustus 2016).

Partij Leider Zetels in Opgericht in Politieke standpunten Website
Naam Afk. Sejm Senaat EP Stroming
Prawo i Sprawiedliwość
Recht en Rechtvaardigheid
PiS Kaczyński, Jarosław Jarosław Kaczyński 217 (216) 52 (56) 18 (17) 2001 RechtsNationaal-conservatisme,[1] Sociaal conservatisme,[1] Euroscepsis [1]
Platforma Obywatelska
Burgerplatform
PO Schetyna, Grzegorz Grzegorz Schetyna 138 (134) 33 19 2001 CentrumrechtsLiberaal conservatisme,[1] Christendemocratie,[1] Pro-Europees [2]
Kukiz’15[2] Kukiz, Paweł Paweł Kukiz 41 (36) 0 0 2015 Rechts, nationalisme, populisme [3]
Nowoczesna
Modern
.N Petru, Ryszard Ryszard Petru 28 (30) 0 0 2015 CentrumLiberalisme [4]
Polskie Stronnictwo Ludowe
Poolse Volkspartij
PSL Kosiniak-Kamysz, Władysław Władysław Kosiniak-Kamysz 16 1 4 1990 CentrumrechtsAgrarisme,[1] Christendemocratie[1] [5]
Solidarna Polska[3]
Solidair Polen
SPZZ Ziobro, Zbigniew Zbigniew Ziobro 9 2 0 2012 RechtsNationaal-conservatisme, Euroscepsis [6]
Polska Razem[3]
Polen Samen
PR Gowin, Jarosław Jarosław Gowin 8 (9) 6 (4) 0 2013 CentrumrechtsConservatisme, Liberalisme [7]
Ruch Narodowy[4]
Nationale Beweging
RN Winnicki, Robert Robert Winnicki 5 (1) 0 0 2012 Extreemrechts - Nationaaldemocratie, nationaal-conservatisme, Euroscepsis [8]
Kongres Nowej Prawicy[4]
Congres van Nieuw Rechts
KNP Marusik, Michał Michał Marusik 1 0 4 (2) 2011 RechtsConservatisme, Libertarisme, Euroscepsis [9]
Prawica Rzeczypospolitej[5]
Rechts van de Republiek
PR Jurek, Marek Marek Jurek 1 0 1 2007 RechtsConservatisme, Rooms-katholicisme, Nationalisme, Euroscepsis [10]
Mniejszość Niemiecka[2]
Duitse Minderheid
MN 1 0 0 [11]
Unia Polityki Realnej[4]
Unie voor Reële Politiek
UPR Józwiak, Bartosz Bartosz Józwiak 1 0 0 1990 RechtsConservatisme, Libertarisme, Euroscepsis [12]
Biało-Czerwoni
Wit-Roden
BC Popławska, Aleksandra Aleksandra Popławska 0 1 0 2015 CentrumlinksSociaaldemocratie, sociaalliberalisme [13]
Ruch Katolicko-Narodowy[3]
Katholiek-Nationale Beweging
RKN Romanowicz, Małgorzata Małgorzata Romanowicz 0 1 0 1997 Rechts - Nationalisme, conservatisme, Euroscepsis
Socjaldemokracja Polska
Sociaaldemocratie van Polen
SDPL Filemonowicz, Wojciech Wojciech Filemonowicz 0 1 0 2004 CentrumlinksSociaaldemocratie [14]
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Alliantie van Democratisch Links
SLD Czarzasty, Włodzimierz Włodzimierz Czarzasty 0 0 4 (3) 1999 CentrumlinksSociaaldemocratie[1] [15]
Unia Pracy
Unie van de Arbeid
UP Witkowski, Waldemar Waldemar Witkowski 0 0 1 1992 CentrumlinksSociaaldemocratie[1] [16]
Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja
Coalitie voor de Vernieuwing van de Republiek Vrijheid en Hoop
KORWiN Korwin-Mikke, Janusz Janusz Korwin-Mikke 0 0 0 (2) 2015 RechtsConservatisme, Libertarisme, Euroscepsis [17]

Lijst van partijen bewerken

Partij Geschiedenis Politieke standpunten  
Naam Afk. Oprichting Opheffing Stroming Opmerkingen
Akcja Polska
Poolse Actie
AP 1992 1998 nationaal-conservatisme
Akcja Wyborcza Solidarność
Verkiezingsactie Solidariteit
AWS 1996 2001 christendemocratie, conservatisme brede coalitie van rechtse partijen rondom de vakbond Solidariteit
Antyklerykalna Partia Postępu RACJA
Antiklerikale Partij van Vooruitgang REDE
APP RACJA 2002 2006 sociaaldemocratie, antiklerikalisme, feminisme in 2006 werd de partijnaam gewijzigd in Rede van Pools Links
Bezpartyjny Blok Wspierania Reform
Partijloos Blok voor Steun aan de Hervormingen
BBWR 1993 1997 christendemocratie
Biało-Czerwoni
Wit-Roden
BC 2015 sociaaldemocratie, sociaalliberalisme
Blok Demokratyczny
Democratisch Blok
1947 1952 coalitie van PZPR, SL en SD
Blok Senat 2001
Senaatsblok 2001
2001 2005
Chrześcijańska Demokracja III Rzeczypospolitej Polskiej
Christen-Democratie van de Derde Poolse Republiek
ChDRP
ChD III RP
1997 christendemocratie
Chrześcijański Ruch Samorządowy
Christelijke Beweging voor Lokaal Bestuur
ChRS 2003 christendemocratie
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Społeczne
Christelijke Sociale Vereniging
ChSS 1957 1989 blokpartij; in 1989 omgevormd tot de Christelijk-Sociale Unie
Chrześcijańsko-Demokratyczne Stronnictwo Pracy
Christen-Democratische Partij van de Arbeid
ChDSP
ChD-SP
1989 2000 christendemocratie in 2000 omgedoopt tot Partij van de Arbeid
Forum Prawicy Demokratycznej
Forum van Democratisch Rechts
FPD 1990 1991 liberalisme, conservatisme
Front Jedności Narodu
Front voor de Eenheid van de Natie
FJN 1956 1983 coalitie; tot 1956 het Nationaal Front genaamd
Front Narodowy
Nationaal Front
FN 1952 1956 coalitie; in 1956 werd de naam gewijzigd in het Front voor de Eenheid van de Natie; in 1983 vervangen door de Patriottische Beweging voor de Nationale Wedergeboorte
Jungdeutsche Partei in Polen / Partia Młodoniemiecka w Polsce
Jong-Duitse Partij in Polen
JDP 1931 1939 nationaalsocialisme
Katolicki Komitet Wyborczy "Ojczyzna"
Katholiek Kiescomité "Vaderland"
KKW "Ojczyzna" 1993 1993 christendemocratie, nationaal-conservatisme rechtse verkiezingscoalitie
Koalicja Konserwatywna
Conservatieve Coalitie
KK 1994 1999 conservatisme, christendemocratie
Koalicja Republikańska
Republikeinse Coalitie
KR 1991 1992 conservatisme opgegaan in de Conservatieve Partij
Komunistyczna Partia Polski (1918-1938)
Communistische Partij van Polen
KPP 1918 1989 communisme Tot 1925: Communistische Arbeiderspartij van Polen (Komunistyczna Partia Robotnicza Polski, KPRP)
Komunistyczna Partia Polski (1940-1942)
Communistische Partij van Polen
KPP 1940 1942 communisme Een groep ondergrondse organisaties ten tijde van de Tweede Wereldoorlog
Komunistyczna Partia Polski (1965-1996)
Communistische Partij van Polen
KPP 1965 1996 communisme, maoïsme
Komunistyczna Partia Polski (2002)
Communistische Partij van Polen
KPP
Kompol
2002 communisme
Konfederacja Polski Niepodległej
Confederatie voor een Onafhankelijk Polen
KPN 1979 anticommunisme
Kongres Liberalno-Demokratyczny
Liberaal-Democratisch Congres
KLD 1990 1994 liberalisme in 1994 gefuseerd met de Democratische Unie tot Vrijheidsunie
Kongres Nowej Prawicy
Congres van Nieuw Rechts
KNP 2011 conservatisme, liberalisme
Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja
Coalitie voor de Vernieuwing van de Republiek Vrijheid en Hoop
KORWiN 2015 conservatisme, liberalisme
Kukiz'15 2015 nationaal-conservatisme, populisme
Lewica i Demokraci
Links en Democraten
LiD 2006 2008 sociaaldemocratie, sociaalliberalisme coalitie van de Alliantie van Democratisch Links, de Democratische Partij, de Sociaaldemocratie van Polen en de Unie van de Arbeid
Libertas Polska Libertas 2009 2014 nationaal-conservatisme, euroscepsis
Liga Polskich Rodzin
Liga van Poolse Gezinnen
LPR 2001 nationaal-conservatisme, nationaaldemocratie
Mniejszość Niemiecka
Duitse Minderheid
MN 1991 geen politieke partij, maar vertegenwoordiging van Duitse minderheid in Polen
Nowaczesna Ryszarda Petru
Modern - Ryszard Petru
.N 2015 centrisme, liberalisme
Partia Centrum
Centrumpartij
Centrum 2004 2008 centrisme, christendemocratie
Partia Chrześcijańskich Demokratów
Partij van Christendemocraten
PChD 1990 1999 christendemocratie
Partia Demokratyczna - demokraci.pl
Democratische Partij - demokraci.pl
PD 2005 sociaalliberalisme voortzetting van de Vrijheidsunie
Partia Konserwatywna
Conservatieve Partij
PK 1992 1997 conservatisme, liberalisme
Partia Razem
Partij Samen
Razem 2015 sociaaldemocratie
Partia Regionów
Partij van de Regio's
Regiony 2007 linksnationalisme, agrarisme
Partia Republikanie
Partij De Republikeinen
Republikanie 1994 1998 conservatisme, liberalisme
Partia Wolności
Partij van de Vrijheid
PW 1990 1993 anticommunisme voortzetting van Strijdende Solidariteit
Partia X
Partij X
Partia X 1990 1999 nationalisme
Partia Zieloni
Partij De Groenen
Zieloni 2003 ecologisme, pacifisme, feminisme tot 2013 heette de partij: Groenen 2004 (Zieloni 2004)
Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego
Patriottische Beweging voor de Nationale Wedergeboorte
PRON 1982 1989 coalitie; verving het Front van Nationale Eenheid
Platforma Obywatelska
Burgerplatform
PO 2001 christendemocratie
Polska Jest Najważniejsza
Polen is het Belangrijkst
PJN 2010 2014 christendemocratie, conservatief-liberalisme in 2014 opgegaan in Polska Razem
Polska Lewica
Pools Links
PL 2008 sociaaldemocratie
Polska Partia Ekologiczna - Zielonych
Poolse Ecologische Partij - De Groenen
PPE-Z 1991 2015 ecologisme, socialisme
Polska Partia Komunistyczna
Poolse Communistische Partij
PPK 1981 198? eurocommunisme
Polska Partia Narodowa
Poolse Nationale Partij
PPN 2004 nationalisme, conservatisme
Polska Partia Niepodległościowa
Poolse Onafhankelijkheidspartij
PPN 1985 1992 anticommunisme
Polska Partia Pracy - Sierpień 80
Poolse Partij van de Arbeid - Augustus 80
PPP 2001 socialisme
Polska Partia Przyjaciół Piwa
Poolse Partij van Vrienden van het Bier
PPPP 1990 1993 satirische partij
Polska Partia Robotnicza
Poolse Arbeiderspartij
PPR 1942 1948 communisme fuseerde in 1948 met de Poolse Socialistische Partij tot de Poolse Verenigde Arbeiderspartij
Polska Partia Socjalistyczna
Poolse Socialistische Partij
PPS 1892 1948 socialisme in 1906 verdeeld in de Poolse Socialistische Partij - Links en de Poolse Socialistische Partij - Revolutionaire Factie; fuseerde in 1948 met de Poolse Arbeiderspartij tot de Poolse Verenigde Arbeiderspartij
1987
Polska Partia Socjalistyczna – Frakcja Rewolucyjna
Poolse Socialistische Partij - Revolutionaire Factie
PPS-FR 1906 1909 socialisme ontstaan in 1906 na een splitsing van de Poolse Socialistische Partij (PPS), vanaf 1909 weer PPS genaamd
Polska Partia Socjalistyczna – Lewica
Poolse Socialistische Partij - Links
PPS-L 1906 1918 socialisme ontstaan in 1906 na een splitsing van de Poolse Socialistische Partij
Polska Partia Zielonych
Poolse Partij van Groenen
PPZ 1988 1999 ecologisme
Polska Razem
Polen Samen
PR 2013 conservatisme, liberalisme rechtse afsplitsing van het Burgerplatform
Polska Socjalistyczna Partia Pracy
Poolse Socialistische Partij van de Arbeid
PSPP 1981 1984 socialisme
Polska Unia Socjaldemokratyczna
Poolse Sociaaldemocratische Unie
PUS 1990 1991 sociaaldemocratie ontstaan uit de PZPR, opgegaan in de Unie van de Arbeid
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
Poolse Verenigde Arbeiderspartij
PZPR 1948 1990 communisme
Polski Związek Katolicko-Społeczny
Poolse Katholiek-Sociale Unie
PZKS 1981 1991 bestaat nog steeds, maar is sinds 1991 niet meer politiek actief
Polskie Stronnictwo Ludowe
Poolse Volkspartij (ook: Poolse Boerenpartij)
PSL 1985 1913 agrarisme, christendemocratie  
1945 1949
1990
Polskie Stronnictwo Ludowe - Porozumienie Ludowe
Poolse Volkspartij - Volksalliantie
PSL-PL 1992 1999 agrarisme, christendemocratie voortgekomen uit de Volksalliantie
Polskie Stronnictwo Ludowe "Solidarność"
Poolse Volkspartij "Solidariteit"
PSL "S" 1991 1992 agrarisme, conservatisme in 1992 omgedoopt tot Christelijke Volkspartij (SLCh)
Porozumienie 11 Listopada
Alliantie van 11 November
1994 1995 coalitie van rechtse partijen
Porozumienie Centrum
Centrumalliantie
PC 1990 2002 christendemocratie
Porozumienie dla Przyszłości - Centrolewica
Alliantie voor de Toekomst - Centrumlinks
PdP Centrolewica 2009 2009 sociaaldemocratie, sociaal-liberalisme coalitie van centrumlinkse partijen
Porozumienie Ludowe
Volksalliantie of Plattelandsalliantie
PL 1991 1992 agrarisme coalitie; in 1992 omgezet in de politieke partij PSL-PL
Porozumienie Polskich Chrześcijańskich Demokratów
Alliantie van Poolse Christen-Democraten
PPChD 1999 2002 christendemocratie
Porozumienie Polskie
Poolse Alliantie
PP 1999 nationaal-conservatisme in 2001-2003 gelieerd aan de Liga van Poolse Gezinnen
Prawica Rzeczypospolitej
Rechts van de Republiek
PR 2007 nationaal-conservatisme
Prawo i Sprawiedliwość
Recht en Rechtvaardigheid
PiS 2001 nationaal-conservatisme
Przymierze dla Polski (partij)
Verbond voor Polen
PdP 2001 agrarisme, nationaal-conservatisme
Przymierze dla Polski (coalitie)
Verbond voor Polen
PdP 1994 1995 christendemocratie, nationaal-conservatisme coalitie van kleine rechtse partijen
Przymierze Prawicy
Verbond van Rechts
PP 2001 2002 nationaal-conservatisme afsplitsing van de SKL en de ZChN, opgegaan in de PiS
RACJA Polskiej Lewicy
Rede van Pools Links (ook: Redepartij)
Racja PL 2006 2013 sociaaldemocratie, antiklerikalisme, feminisme tot 2006 de Antiklerikale Partij van Vooruitgang REDE genaamd; opgegaan in Jouw Beweging
Ruch dla Rzeczypospolitej
Beweging voor de Republiek
RdR 1992 1999 christendemocratie, nationaal-conservatisme
Ruch Katolicko-Narodowy
Katholiek-Nationale Beweging
RKN 1997 nationalisme, katholicisme
Ruch Ludzi Pracy
Beweging van Werkende Mensen
RLP 1990 2002 socialisme
Ruch Narodowy
Nationale Beweging
RN 2012 nationaaldemocratie, nationaal-conservatisme
Ruch Obywatelski Akcja Demokratyczna
Burgerbeweging Democratische Actie
ROAD 1990 1991 opgegaan in de Democratische Unie
Ruch Odbudowy Polski
Beweging voor de Wederopbouw van Polen
ROP 1995 2012 nationaal-conservatisme
Ruch Palikota
Palikot-Beweging
RP 2010 2013 sociaalliberalisme tot 2011 de Steunbeweging genaamd; in 2013 opgevolgd door Jouw Beweging
Ruch Patriotyczny
Patriottische Beweging
RP 2005 2014 nationaal-conservatisme, agrarisme feitelijk een coalitie van ROP, RKN en PdP
Ruch Polityki Realnej
Beweging voor Reële Politiek
RPR 1987 1990 conservatisme, liberalisme in 1990 werd de partijnaam gewijzigd in de Unie voor Reële Politiek
Ruch Poparcia
Steunbeweging
2010 2011 sociaalliberalisme in 2011 werd de partijnaam gewijzigd in de Palikot-Beweging
Ruch Społeczno-Demokratyczny
Democratisch-Sociale Beweging
RDS 1990 1992 sociaaldemocratie
Ruch Społeczny Europa Plus
Maatschappelijke Beweging Europa Plus
Europa + 2013 2014 sociaaldemocratie, sociaalliberalisme coalitie
Ruch Stu
Beweging van de Honderd
1995 2001 conservatief-liberalisme, christendemocratie
Ruch Trzeciej Rzeczypospolitej
Beweging van de Derde Republiek
RTR 1992 1995 anticommunisme
Samoobrona
Zelfverdediging
Samoobrona
SRP
1992 agrarisme heette eerder Przymierze Samoobrona "Verbond Zelfverdediging" (1992-2000) en Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej "Zelfverdediging van de Republiek Polen" (2000-2012)
Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy
Sociaaldemocratie van het Koninkrijk Polen en Litouwen
SDKPiL 1893 1918 socialisme
Socjaldemokracja Polska
Sociaaldemocratie van Polen
SDPL 2004 sociaaldemocratie afsplitsing van de Alliantie van Democratisch Links
Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej
Sociaaldemocratie van de Republiek Polen
SdRP 1990 1999 sociaaldemocratie in 1999 opgegaan in de Alliantie van Democratisch Links
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Alliantie van Democratisch Links
SLD 1991 sociaaldemocratie tot 1999 een coalitie van linkse partijen en organisaties, daarna een partij
Solidarna Polska
Solidair Polen
SP 2012 nationaal-conservatisme, christendemocratie
Solidarność Pracy
Solidariteit van de Arbeid
SP 1990 1992 sociaaldemocratie opgegaan in de Unie van de Arbeid
Stronnictwo Demokratyczne
Democratrische Partij
SD 1939 centrisme, sociaalliberalisme
Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe
Conservatieve Volkspartij
SKL 1997 2014 conservatisme, christendemocratie, agrarisme
Stronnictwo Ludowe "Wola Ludu"
Boerenpartij-Volkswil
SL Wola Ludu 1943 1944 agrarisme in 1944 opgegaan in de Stronnictwo Ludowe, die in 1949 met de Poolse Volkspartij fuseerde tot Verenigde Boerenpartij (ZSL)
Stronnictwo Ludowo-Chrześcijańskie
Christelijke Volkspartij, Christelijke Boerenpartij
SLCh 1991 1997 agrarisme, conservatisme heette eerst PSL Solidarność; opgegaan in de Conservatieve Volkspartij
Stronnictwo Narodowe
Nationale Partij
SN 1928 1947 nationaaldemocratie  
1989 2001
Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne
Nationaal-Democratische Partij
SND 1991 2001 opgegaan in de Liga van Poolse Gezinnen
Stronnictwo "Piast"
Partij "Piast"
Piast 2006 christendemocratie, agrarisme heette tot 2007 "PSL Piast"
Stronnictwo Pracy
Partij van de Arbeid
SP 1989 christendemocratie heette tot 2000 "Partij van de Arbeid"
Twój Ruch
Jouw Beweging
TR 2013 progressief liberalisme, antiklerikalisme voortzetting van de Palikot-Beweging
Unia Chrześcijańsko-Społeczna
Christelijk Sociale Unie
UChS 1989 christendemocratie voortzetting van de Christelijke Sociale Vereniging (ChSS)
Unia Demokratyczna
Democratische Unie
UD 1991 1994 christendemocratie, sociaalliberalisme in 1994 gefuseerd met het Liberaal-Democratisch Congres tot Vrijheidsunie
Unia Lewicy
Unie van Links
UL
UL III RP
2005 sociaaldemocratie coalitie van 2004-2005
Unia Polityki Realnej
Unie voor Reële Politiek
UPR 1990 conservatisme, liberalisme in 1987 opgericht als de Beweging voor Reële Politiek
Unia Pracy
Unie van de Arbeid
UP 1992 sociaaldemocratie
Unia Wolności
Vrijheidsunie
UW 1994 2005 centrisme, liberalisme, christendemocratie
Wyborcza Akcja Katolicka
Katholieke Verkiezingsactie
WAK 1991 1991 christendemocratie, nationaal-conservatisme door de Christelijk-Nationale Unie (ZChN) gedomineerde coalitie
Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe
Christelijk-Nationale Unie
ZChN 1989 2010 christendemocratie, nationaal-conservatisme, nationaaldemocratie
Zjednoczone Stronnictwo Ludowe
Verenigde Volkspartij (ook: Verenigde Boerenpartij)
ZSL 1949 1989 agrarisme
Związek Komunistów Polskich "Proletariat"
Unie van Poolse Communisten "Proletariaat"
ZKP "P" 1990 2002 communisme een van de voortzettingen van de PZPR

Politieke partijen opgericht voor 1918 bewerken

Politieke partijen en belangengroepen ten tijde van de Poolse Delingen.