Lijst van moties van wantrouwen in Nederland

Wikimedia-lijst
Bewerk Deze lijst is (mogelijk) incompleet. U wordt uitgenodigd op bewerken te klikken om de lijst uit te breiden.

Dit is een lijst van moties van wantrouwen die door een of meer Kamerleden in stemming zijn gebracht in de Eerste Kamer der Staten-Generaal en Tweede Kamer der Staten-Generaal van Nederland. Het gros ervan is niet aangenomen.

Achtergrond bewerken

Vertrouwensregel bewerken

  Zie Motie van wantrouwen voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

De staatkundige context van de motie van wantrouwen is, dat elk kabinet het vertrouwen van de meerderheid van het parlement moet hebben om te kunnen regeren en dat een kabinet of bewindspersoon aftreedt nadat duidelijk is dat er geen vertrouwen (meer) bestaat. Dit beginsel staat zo niet in de wet maar is gegroeid in de praktijk (staatkundig gewoonterecht) die een interpretatie gaf van twee regels uit de Grondwet:

 • De kroon is onschendbaar, de ministers dragen verantwoordelijkheid
 • Het parlement controleert de regering

Deze regel van staatkundig gewoonterecht wordt in politicologie en staatkunde de vertrouwensregel genoemd en geldt als een van de grondbeginselen van het Nederlands parlementair stelsel.

Praktijk bewerken

Vanwege een beveiligingsprobleem met de MediaWiki Graph-software is het momenteel niet mogelijk deze grafiek weer te geven. Zodra de software is bijgewerkt zal de grafiek vanzelf weer zichtbaar worden.

Aantal moties van wantrouwen in de Tweede Kamer

Het aantal moties van wantrouwen is sterk toegenomen sinds de jaren 2000. Met name de Partij voor de Vrijheid en diens voorloper Groep Wilders dienden veel moties van wantrouwen in, geen ervan werd echter aangenomen.[1] Tegen het kabinet-Rutte III werd het hoogste aantal moties van wantrouwen ingediend, namelijk 38.[2]

De enige aangenomen motie van wantrouwen was in 1939 de motie-Deckers tegen het net nieuw aangetreden kabinet-Colijn V die luidde:[3][4]

De Kamer,

overwegende, dat de Kabinetsformatie niet heeft geleid tot het optreden van een Kabinet, dat de noodige waarborgen biedt voor een deugdelijke behartiging van 's Lands be­lang in gemeen overleg met de Staten-Generaal, keurt het optreden van dit Kabinet af en gaat over tot de orde van den dag.

Het lage slagingspercentage komt onder meer doordat bewindslieden vaak de eer aan zichzelf houden door voor stemming op te stappen, wanneer zij vermoeden dat een motie aangenomen zal worden of grote steun zal krijgen.[5] Voorbeelden hiervan zijn het opstappen van Menno Snel, Jeanine Hennis-Plasschaert en het kabinet-Rutte III. De motie wordt dan niet meer in stemming gebracht omdat de ontwerp-motie of de aankondiging ervan zijn parlementaire werk al heeft gedaan.

Soms zijn andere moties en stemmingen, zoals een motie van afkeuring of afkeuring van de begroting, aanleiding voor een bewindspersoon om op te stappen. De bewindspersoon interpreteert het in stemming brengen of de stemming dan als het uitspreken van wantrouwen. Voorbeelden hier van zijn het kabinet-Cals, tijdens de zogenaamde Nacht van Schmelzer (waarbij overigens nooit duidelijk is geworden of het de bedoeling van Schmelzer was wantrouwen uit te spreken), Ernst Hirsch Ballin, Ed van Thijn en Sigrid Kaag.

Tweede Kamer bewerken

Datum Eerste indiener Aanleiding Aan wie gericht Stemmen voor Stemmen tegen Refs
20 juni 2023 Fleur Agema
(PVV)
Mondkapjesaffaire Ernst Kuipers
(minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
40 109 [6]
Conny Helder
(minister voor Langdurige Zorg en Sport)
15 juni 2023 Wybren van Haga
(Groep Van Haga)
Ernst Kuipers
(minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
25 123 [7]
7 juni 2023 Wybren van Haga
(Groep Van Haga)
Parlementaire enquête naar aardgaswinning Groningen Kabinet-Rutte IV 11 135 [8]
7 juni 2023 Jesse Klaver
(GroenLinks)
Parlementaire enquête naar aardgaswinning Groningen Mark Rutte
(minister-president)
67 79 [9]
23 mei 2023 Renske Leijten
(SP)
Toeslagenaffaire Kabinet-Rutte IV 48 101 [10]
20 april 2023 Farid Azarkan
(DENK)
Dilan Yeşilgöz-Zegerius
(minister van Justitie en Veiligheid)
12 135 [11]
5 april 2023 Jesse Klaver
(GroenLinks)
Stikstofcrisis Kabinet-Rutte IV 59 76 [12]
26 januari 2023 Alexander Kops
(PVV)
Piet Adema
(minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
38 111 [13]
15 december 2022 Léon de Jong
(PVV)
Wet toekomst pensioenen Carola Schouten
(minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen)
34 116 [14]
17 november 2022 Sietse Fritsma
(PVV)
Kajsa Ollongren
(minister van Defensie)
15 125 [15]
17 november 2022 Gideon van Meijeren
(FVD)
Dilan Yeşilgöz-Zegerius
(minister van Justitie en Veiligheid)
8 142 [16]
3 november 2022 Caroline van der Plas
(BBB)
Christianne van der Wal
(minister voor Natuur en Stikstof)
29 118 [17]
22 september 2022 Geert Wilders
(PVV)
Kabinet-Rutte IV 38 111 [18]
15 september 2022 Wybren van Haga
(Groep Van Haga)
Franc Weerwind
(minister voor Rechtsbescherming)
25 125 [19]
23 augustus 2022 Geert Wilders
(PVV)
Stikstofcrisis Kabinet-Rutte IV 41 109
7 juli 2022 Joost Eerdmans
(JA21)
Eric van der Burg
(staatssecretaris van Justitie en Veiligheid)
28 122 [20]
5 juli 2022 Geert Wilders
(PVV)
Voorjaarsnota 2022 Kabinet-Rutte IV 40 110 [21]
30 juni 2022 Frederik Jansen
(FVD)
Verordening Europese e-ID Kabinet-Rutte IV 26 124 [22]
23 juni 2022 Geert Wilders
(PVV)
Stikstofcrisis Kabinet-Rutte IV 28 111
19 mei 2022 Geert Wilders
(PVV)
Wissen van sms'jes Mark Rutte
(minister-president)
47 100 [23]
7 april 2022 Attje Kuiken
(PvdA)
Mondkapjesaffaire Hugo de Jonge
(minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening)
52 72 [24]
16 februari 2022 Wybren van Haga
(Groep Van Haga)
Maatregelen tijdens de coronacrisis in Nederland Kabinet-Rutte IV 25 125 [25]
16 februari 2022 Sylvana Simons
(BIJ1)
Maatregelen tijdens de coronacrisis in Nederland Kabinet-Rutte IV 21 129 [26]
19 januari 2022 Geert Wilders
(PVV)
Kabinet-Rutte IV 22 127 [27]
3 november 2021 Wybren van Haga
(Groep Van Haga)
Coronatoegangsbewijs Kabinet-Rutte III
(reeds demissionair)
34 115 [28]
3 november 2021 Sylvana Simons
(BIJ1)
Maatregelen tijdens de coronacrisis in Nederland Mark Rutte
(demissionair minister-president)
9 140 [29]
Hugo de Jonge
(demissionair minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
6 oktober 2021 Jasper van Dijk
(SP)
Evacuatie uit Afghanistan Ankie Broekers-Knol
(demissionair staatssecretaris van Justitie en Veiligheid)
41 108 [30]
23 september 2021 Wybren van Haga
(Groep Van Haga)
Dansen met Janssen Hugo de Jonge
(demissionair minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
25 125 [31]
16 september 2021 Jasper van Dijk
(SP)
Evacuatie uit Afghanistan Sigrid Kaag
(demissionair minister van Buitenlandse Zaken)
42 108 [32]
14 juli 2021 Wybren van Haga
(Groep Van Haga)
Maatregelen tijdens de coronacrisis in Nederland Hugo de Jonge
(demissionair minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
26 123 [33]
29 april 2021 Farid Azarkan
(DENK)
Toeslagenaffaire Kabinet-Rutte III
(reeds demissionair)
40 93 [34]
1 april 2021 Geert Wilders
(PVV)
Kabinetsformatie Nederland 2021 Mark Rutte
(demissionair minister-president)
72 77 [35]
5 januari 2021 Geert Wilders
(PVV)
Hugo de Jonge
(minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
26 123 [36]
15 december 2020 Wybren van Haga
(FVD)
Maatregelen tijdens de coronacrisis in Nederland Kabinet-Rutte III 22 127 [37]
28 oktober 2020 Geert Wilders
(PVV)
Mark Rutte
(minister-president)
39 111 [38]
9 september 2020 Geert Wilders
(PVV)
Europees coronaherstelfonds Mark Rutte
(minister-president)
24 126 [39]
2 september 2020 Thierry Baudet
(FVD)
Ferd Grapperhaus
(minister van Justitie en Veiligheid)
25 125 [40]
14 juli 2020 Geert Wilders
(PVV)
Europees coronaherstelfonds Mark Rutte
(minister-president)
20 89 [41]
11 juni 2020 Henk Krol
(Groep Krol/van Kooten-Arissen)
Verhuizing marinierskazerne Barbara Visser
(staatssecretaris van Defensie)
22 128 [42]
14 mei 2020 Sadet Karabulut
(SP)
Bombardement op Hawija Ank Bijleveld
(minister van Defensie)
49 101 [43]
4 december 2019 Renske Leijten
(SP)
Toeslagenaffaire Menno Snel
(staatssecretaris van Financiën)
46 85 [44]
27 november 2019 Lilian Marijnissen
(SP)
Bombardement op Hawija Ank Bijleveld
(minister van Defensie)
48 102 [45]
Mark Rutte
(minister-president)
Kabinet-Rutte III
14 november 2019 Geert Wilders
(PVV)
Stikstofcrisis Kabinet-Rutte III 21 128 [46]
5 november 2019 Isabelle Diks
(GL)
Bombardement op Hawija Ank Bijleveld
(minister van Defensie)
70 79 [47]
19 september 2019 Geert Wilders
(PVV)
Zaak-Geert Wilders Mark Rutte
(minister-president)
19 124 [48]
11 juni 2019 Esther Ouwehand
(PvdD)
Carola Schouten
(minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
5 145 [49]
5 juni 2019 Geert Wilders
(PVV)
Mark Rutte
(minister-president)
28 122 [50]
3 april 2019 Gidi Markuszower
(PVV)
Sander Dekker
(minister voor Rechtsbescherming)
23 127 [51]
21 februari 2019 Barry Madlener
(PVV)
Carola Schouten
(minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
20 130 [52]
14 februari 2019 Henk van Gerven
(SP)
Bruno Bruins
(minister voor Medische Zorg)
42 108 [53]
30 januari 2019 Geert Wilders
(PVV)
Kabinet-Rutte III 22 128 [54]
29 januari 2019 Sadet Karabulut
(SP)
Stef Blok
(minister van Buitenlandse Zaken)
42 102 [55]
4 december 2018 Thierry Baudet
(FVD)
VN-Migratiepact Kabinet-Rutte III 18 117 [56]
31 oktober 2018 Fleur Agema
(PVV)
Bruno Bruins
(minister voor Medische Zorg)
48 102 [57]
16 oktober 2018 Geert Wilders
(PVV)
Voorstel afschaffing dividendbelasting Mark Rutte
(minister-president)
49 93 [58]
2 oktober 2018 Sadet Karabulut
(SP)
Stef Blok
(minister van Buitenlandse Zaken)
44 106 [59]
5 september 2018 Tunahan Kuzu
(DENK)
Stef Blok
(minister van Buitenlandse Zaken)
45 105 [60]
26 juni 2018 Geert Wilders
(PVV)
Mark Rutte
(minister-president)
37 104 [61]
20 februari 2018 Thierry Baudet
(FVD)
Afschaffing raadgevend referendum Kajsa Ollongren
(minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
23 93 [62]
13 februari 2018 Geert Wilders
(PVV)
Aftreden Halbe Zijlstra Mark Rutte
(minister-president)
43 101 [63]
2 november 2017 Geert Wilders
(PVV)
Dubbele nationaliteit Kajsa Ollongren
(minister van Binnenlandse Zaken)
22 128 [64]
Barbara Visser
(staatssecretaris van Defensie)
2 november 2017 Geert Wilders
(PVV)
Ferd Grapperhaus
(minister van Justitie en Veiligheid)
20 130 [65]
20 december 2016 Harm Beertema
(PVV)
Oekraïnereferendum Mark Rutte
(minister-president)
33 117 [66]
7 december 2016 Selçuk Öztürk
(Groep Kuzu/Öztürk)
Lodewijk Asscher
(minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
2 148 [67]
8 november 2016 Louis Bontes
(Groep Bontes/Van Klaveren)
Oekraïnereferendum Kabinet-Rutte II 16 123 [68]
5 juli 2016 Louis Bontes
(Groep Bontes/Van Klaveren)
Mark Rutte
(minister-president)
32 118 [69]
13 april 2016 Geert Wilders
(PVV)
Mark Rutte
(minister-president)
14 136 [70]
7 april 2016 Geert Wilders
(PVV)
Ard van der Steur
(minister van Veiligheid en Justitie)
38 112 [71]
20 januari 2016 Michiel van Nispen
(SP)
Malaysia Airlines-vlucht 17 Ard van der Steur
(minister van Veiligheid en Justitie)
32 117 [72]
19 november 2015 Geert Wilders
(PVV)
Kabinet-Rutte II 14 136 [73]
14 oktober 2015 Geert Wilders
(PVV)
Kabinet-Rutte II 14 136 [74]
29 september 2015 Barry Madlener
(PVV)
Wilma Mansveld
(staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu)
12 138 [75]
10 september 2015 Joram van Klaveren
(Groep Bontes/Van Klaveren)
Kabinet-Rutte II 14 135 [76]
19 augustus 2015 Geert Wilders
(PVV)
Kabinet-Rutte II 13 120 [77]
4 juni 2015 Renske Leijten
(SP)
Martin van Rijn
(staatssecretaris van Volksgezondheid)
49 101 [78]
26 maart 2015 Renske Leijten
(SP)
Martin van Rijn
(staatssecretaris van Volksgezondheid)
30 118 [79]
3 maart 2015 Esther Ouwehand
(PvdD)
Gaswinningsproblematiek in Groningen Kabinet-Rutte II 11 101 [80]
26 november 2014 Louis Bontes
(Groep Bontes/Van Klaveren)
Ivo Opstelten
(minister van Veiligheid en Justitie)
2 148 [81]
26 november 2014 Lilian Helder
(PVV)
Ivo Opstelten
(minister van Veiligheid en Justitie)
14 136 [82]
13 november 2014 Tony van Dijck
(PVV)
Kabinet-Rutte II 14 136 [83]
18 september 2014 Geert Wilders
(PVV)
Kabinet-Rutte II 12 138 [84]
15 mei 2014 Sietse Fritsma
(PVV)
Fred Teeven
(staatssecretaris van Veiligheid en Justitie)
12 117 [85]
11 februari 2014 Alexander Pechtold
(D66)
Snowden onthullingen Ronald Plasterk
(minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
63 87 [86]
25 september 2013 Geert Wilders
(PVV)
Kabinet-Rutte II 31 113 [87]
23 mei 2013 Reinette Klever
(PVV)
Edith Schippers
(minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
30 120 [88]
14 mei 2013 Pieter Omtzigt
(CDA)
Bulgarenfraude Frans Weekers
(staatssecretaris van Financiën)
63 87 [89]
18 april 2013 Sharon Gesthuizen
(SP)
Zaak-Aleksandr Dolmatov Fred Teeven
(staatssecretaris van Veiligheid en Justitie)
48 96 [90]
27 februari 2013 Barry Madlener
(PVV)
Mark Rutte
(minister-president)
14 128 [91]
22 januari 2013 Tony van Dijck
(PVV)
Jeroen Dijsselbloem
(minister van Financiën)
15 135 [92]
14 november 2012 Geert Wilders
(PVV)
Kabinet-Rutte II 15 135 [93]
5 juli 2012 Marianne Thieme
(PvdD)
Q-koortsepidemie in Nederland Edith Schippers
(demissionar minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
2 148 [94]
Henk Bleker
(demissionar staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie)
24 mei 2012 Geert Wilders
(PVV)
Jan Kees de Jager
(demissionair minister van Financiën)
24 123 [95]
27 maart 2012 Renske Leijten
(SP)
Edith Schippers
(minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
57 93 [96]
14 december 2011 Marianne Thieme
(PvdD)
Henk Bleker
(staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie)
2 148 [97]
16 februari 2010 Femke Halsema
(GL)
Commissie-Davids Jan Peter Balkenende
(minister-president)
40 96 [98]
4 november 2009 Rita Verdonk
(Lid-Verdonk)
Ernst Hirsch Ballin
(minister van Justitie)
1 147 [99]
23 september 2009 Raymond de Roon
(PVV)
Ernst Hirsch Ballin
(minister van Justitie)
10 140 [100]
17 september 2009 Geert Wilders
(PVV)
Kabinet-Balkenende IV 9 141 [101]
17 september 2009 Mark Rutte
(VVD)
Kabinet-Balkenende IV 55 95 [102]
22 maart 2009 Rita Verdonk
(Lid-Verdonk)
Kabinet-Balkenende IV 1 140 [103]
20 maart 2009 Geert Wilders
(PVV)
Jan Peter Balkenende
(minister-president)
9 141 [104]
Maxime Verhagen
(minister van Buitenlandse Zaken)
22 januari 2009 Rita Verdonk
(Lid-Verdonk)
Eimert van Middelkoop
(minister van Defensie)
10 140 [105]
6 november 2008 Paulus Jansen
(SP)
SS Rotterdam Ella Vogelaar
(minister van Wonen, Wijken en Integratie)
35 115 [106]
18 september 2008 Geert Wilders
(PVV)
Kabinet-Balkenende IV 9 141 [107]
2 september 2008 Barry Madlener
(PVV)
Jacqueline Cramer
(minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
9 141 [108]
24 april 2008 Henk Kamp
(VVD)
Nebahat Albayrak
(staatssecretaris van Justitie)
[109]
17 april 2008 OV-chipkaart Tineke Huizinga
(staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat )
[110]
1 april 2008 Geert Wilders
(PVV)
Fitna Kabinet-Balkenende IV [111]
7 september 2007 Geert Wilders
(PVV)
Ella Vogelaar
(minister voor Wonen, Wijken en Integratie)
[112]
1 maart 2007 Geert Wilders
(PVV)
Dubbele nationaliteit Nebahat Albayrak
(staatssecretaris van Justitie)
[113]
Ahmed Aboutaleb
(staatssecretaris van Sociale Zaken)
15 september 2005 Schiedammer parkmoord Piet Hein Donner
(minister van Justitie)
[114]
17 juni 2005 Joost Eerdmans
(LPF)
Piet Hein Donner
(minister van Justitie)
[115]
2 juni 2005 Geert Wilders
(Groep Wilders)
Nederlands referendum Europese Grondwet Kabinet-Balkenende II [116]
12 november 2004 Geert Wilders
(Groep Wilders)
Moord op Theo van Gogh Johan Remkes
(minister van Binnenlandse Zaken)
[117]
11 december 2002 Jan Marijnissen
(SP)
Hilbrand Nawijn
(demissionair minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie)
44 81 [118]
21 juni 2002 Ferry Hoogendijk
(LPF)
Klaas de Vries
(demissionair minister van Binnenlandse Zaken)
[119]
23 januari 2002 Jan Peter Balkenende
(CDA)
Benk Korthals
(minister van Justitie)
[120]
9 april 1969 Joop den Uyl
(PvdA)
Prijsstijgingen Leo de Block
(minister van Economische Zaken)
23 januari 1951 Pieter Oud
(VVD)
Kabinetscrisis over het Nieuw-Guineabeleid Kabinet-Drees I 33 59 [121]
25 juli 1939 Laurentius Nicolaas Deckers
(RKSP)
Manier waarop de kabinetsformatie had plaatsgevonden (zonder overleg met Kamerfracties) Kabinet-Colijn V

Eerste Kamer bewerken

Datum Eerste indiener Aanleiding Aan wie gericht Stemmen voor Stemmen tegen Refs
30 mei 2023 Henk Otten
(Groep Otten)
Wet toekomst pensioenen
Carola Schouten (minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) 7 66 [122]
15 maart 2022 Marjolein Faber-van de Klashorst
(PVV)
Kabinet-Rutte IV [123]
30 oktober 2018 Marjolein Faber-van de Klashorst
(PVV)
Kabinet-Rutte III [124]
4 december 2012 Marcel de Graaff
(PVV)
Kabinet-Rutte II [125]

Referenties bewerken

 1. Steeds meer moties van wantrouwen sinds 2000. De Volkskrant (5 december 2012). Gearchiveerd op 7 april 2023. Geraadpleegd op 3 april 2021.
 2. Brandsma, Leon, Treurig record voor Rutte III: stortvloed aan moties van wantrouwen en afkeuring. De Telegraaf (25 oktober 2021). Gearchiveerd op 25 oktober 2021. Geraadpleegd op 25 oktober 2021.
 3. Motie van afkeuring of wantrouwen. parlement.com. Stichting PDC. Gearchiveerd op 21 september 2021. Geraadpleegd op 20 september 2021.
 4. Handelingen Tweede Kamer 1938/1939, p. 2229
 5. Aftredende bewindslieden. parlement.com. Gearchiveerd op 4 maart 2021. Geraadpleegd op 3 april 2021.
 6. Motie van de leden Agema en Wilders over het opzeggen van het vertrouwen in de minister van VWS en de minister voor Langdurige Zorg en Sport (20 juni 2023). Geraadpleegd op 27 juni 2023.
 7. Motie van het lid Van Haga over het opzeggen van het vertrouwen in de minister van VWS (15 juni 2023). Gearchiveerd op 23 maart 2024. Geraadpleegd op 27 juni 2023.
 8. Motie van het lid Van Haga over het opzeggen van het vertrouwen in het kabinet. Gearchiveerd op 23 maart 2024.
 9. Motie van het lid Klaver c.s. over het opzeggen van het vertrouwen in de minister van Algemene Zaken (7 juni 2023). Geraadpleegd op 27 juni 2023.
 10. Motie van de leden Leijten en Marijnissen over het opzeggen van het vertrouwen in het kabinet (23 mei 2023). Gearchiveerd op 23 maart 2024. Geraadpleegd op 30 mei 2023.
 11. Motie van de leden Azarkan en Van Haga over het vertrouwen opzeggen in de minister van Justitie en Veiligheid (20 april 2023). Gearchiveerd op 23 maart 2024. Geraadpleegd op 9 mei 2023.
 12. Motie van het lid Klaver c.s. over het opzeggen van het vertrouwen in het kabinet (5 april 2023). Geraadpleegd op 6 april 2023.
 13. Motie van het lid Kops c.s. over het opzeggen van het vertrouwen in de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (26 januari 2023). Gearchiveerd op 23 maart 2024. Geraadpleegd op 27 januari 2023.
 14. Motie van de leden Léon de Jong en Wilders over het opzeggen van het vertrouwen in de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen (15 december 2022). Gearchiveerd op 23 maart 2024. Geraadpleegd op 18 december 2022.
 15. Motie van het lid Fritsma (17 november 2022). Geraadpleegd op 23 november 2022.
 16. Motie van het lid Van Meijeren (17 november 2022). Gearchiveerd op 23 maart 2024. Geraadpleegd op 23 november 2022.
 17. : Motie van het lid Van der Plas c.s. over het vertrouwen opzeggen in de minister voor Stikstof (3 november 2022). Gearchiveerd op 23 maart 2024. Geraadpleegd op 11 november 2022.
 18. Motie van het lid Wilders over het opzeggen van het vertrouwen in het kabinet (22 september 2022). Gearchiveerd op 23 maart 2024. Geraadpleegd op 24 september 2022.
 19. Motie van het lid Van Haga over het vertrouwen opzeggen in de minister voor Rechtsbescherming (15 september 2022). Gearchiveerd op 23 maart 2024. Geraadpleegd op 15 februari 2023.
 20. Motie van het lid Eerdmans over het opzeggen van het vertrouwen in de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (7 juli 2022). Gearchiveerd op 23 maart 2024. Geraadpleegd op 15 februari 2023.
 21. Motie van de leden Wilders en Marijnissen over het opzeggen van het vertrouwen in het kabinet (5 juli 2022). Gearchiveerd op 23 maart 2024. Geraadpleegd op 6 juli 2022.
 22. Motie van het lid Jansen over het opzeggen van het vertrouwen in het kabinet (30 juni 2022). Gearchiveerd op 23 maart 2024. Geraadpleegd op 6 juli 2022.
 23. Motie van de leden Wilders en Van Haga over het opzeggen van het vertrouwen in de minister-president (19 mei 2022). Gearchiveerd op 23 maart 2024. Geraadpleegd op 23 mei 2022.
 24. Motie van het lid Kuiken c.s. over het opzeggen van het vertrouwen in de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Gearchiveerd op 23 maart 2024. Geraadpleegd op 1 december 2022.
 25. Motie van het lid Van Haga over het opzeggen van het vertrouwen in het kabinet (16 februari 2022). Geraadpleegd op 18 februari 2022.
 26. Motie van het lid Simons over het opzeggen van het vertrouwen in het kabinet (16 februari 2022). Gearchiveerd op 23 maart 2024. Geraadpleegd op 18 februari 2022.
 27. Motie van het lid Wilders over het opzeggen van het vertrouwen in het kabinet (19 januari 2022). Geraadpleegd op 21 januari 2022.
 28. Motie van het lid Van Haga over het opzeggen van het vertrouwen in het kabinet (3 november 2021). Geraadpleegd op 4 november 2021.
 29. Motie van het lid Simons over het opzeggen van het vertrouwen in de minister-president en de minister van VWS (3 november 2021). Geraadpleegd op 4 november 2021.
 30. Motie van het lid Jasper van Dijk over het opzeggen van het vertrouwen in de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (6 oktober 2021). Geraadpleegd op 6 oktober 2021.
 31. Motie van het lid Van Haga over het opzeggen van het vertrouwen in de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (23 september 2021). Gearchiveerd op 23 maart 2024. Geraadpleegd op 24 september 2021.
 32. Motie van het lid Jasper van Dijk over het opzeggen van het vertrouwen in de minister van Buitenlandse Zaken (15 september 2021). Gearchiveerd op 23 maart 2024. Geraadpleegd op 16 september 2021.
 33. Motie van de leden Van Haga en Van der Plas over het opzeggen van het vertrouwen in de minister van VWS (14 juli 2021). Gearchiveerd op 14 juli 2021. Geraadpleegd op 15 juli 2021.
 34. MOTIE VAN HET LID AZARKAN C.S. (29 april 2021). Gearchiveerd op 30 april 2021. Geraadpleegd op 30 april 2021.
 35. Gewijzigde motie van de leden Wilders en Baudet over het opzeggen van het vertrouwen in de minister-president t.v.v. 35788-10 (2 april 2021). Gearchiveerd op 2 april 2021. Geraadpleegd op 3 april 2021.
 36. Motie van het lid Wilders over het opzeggen van het vertrouwen in de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (5 januari 2021). Gearchiveerd op 6 januari 2021. Geraadpleegd op 3 april 2021.
 37. Motie van de leden Van Haga en Baudet over het opzeggen van het vertrouwen in het kabinet (15 december 2020). Geraadpleegd op 3 april 2021.
 38. Motie van de leden Wilders en Marijnissen over opzeggen van het vertrouwen in de minister-president (28 oktober 2020). Gearchiveerd op 1 november 2020. Geraadpleegd op 3 april 2021.
 39. Motie van de leden Wilders en Baudet over opzeggen van het vertrouwen in de minister-president (9 september 2020). Geraadpleegd op 3 april 2021.
 40. Motie van de leden Baudet en Van Haga over opzeggen van het vertrouwen in de minister van Justitie en Veiligheid (2 september 2020). Gearchiveerd op 23 maart 2024. Geraadpleegd op 3 april 2021.
 41. Motie van het lid Wilders over het opzeggen van het vertrouwen in de minister-president (14 juli 2020). Gearchiveerd op 9 augustus 2020. Geraadpleegd op 3 april 2021.
 42. Motie van het lid Krol over het opzeggen van het vertrouwen in de staatssecretaris van Defensie (11 juni 2020). Gearchiveerd op 23 maart 2024. Geraadpleegd op 3 april 2021.
 43. Motie van het lid Karabulut c.s. over het opzeggen van het vertrouwen in de minister van Defensie (14 mei 2020). Gearchiveerd op 5 augustus 2020. Geraadpleegd op 3 april 2021.
 44. Motie van het lid Leijten c.s. over het opzeggen van het vertrouwen in de staatssecretaris van Financiën over het opzeggen van het vertrouwen in de staatssecretaris van Financiën (4 december 2019). Gearchiveerd op 5 januari 2021. Geraadpleegd op 3 april 2021.
 45. Motie van het lid Marijnissen c.s. over het opzeggen van het vertrouwen in de minister van Defensie, de minister-president en het kabinet (27 november 2019). Gearchiveerd op 19 april 2021. Geraadpleegd op 19 april 2021.
 46. Motie van het lid Wilders over het opzeggen van het vertrouwen in het kabinet (14 november 2019). Gearchiveerd op 23 maart 2024. Geraadpleegd op 8 juni 2021.
 47. Motie van het lid Diks c.s. over het opzeggen van het vertrouwen in de minister van Defensie (5 november 2019). Gearchiveerd op 12 augustus 2020. Geraadpleegd op 8 juni 2021.
 48. Motie van het lid Wilders over het opzeggen van het vertrouwen in de minister-president (19 september 2019). Gearchiveerd op 23 maart 2024. Geraadpleegd op 8 juni 2021.
 49. Motie van het lid Ouwehand over het opzeggen van het vertrouwen in de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (11 juni 2019). Gearchiveerd op 5 augustus 2021. Geraadpleegd op 3 april 2021.
 50. Motie van het lid Wilders over het opzeggen van het vertrouwen in de minister-president (5 juni 2019). Gearchiveerd op 5 augustus 2021. Geraadpleegd op 3 april 2021.
 51. Motie van het lid Markuszower over het opzeggen van het vertrouwen in de minister voor Rechtsbescherming (3 april 2019). Gearchiveerd op 5 augustus 2021. Geraadpleegd op 3 april 2021.
 52. Motie van de leden Madlener en Wilders over het opzeggen van het vertrouwen in de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (21 februari). Gearchiveerd op 5 augustus 2021. Geraadpleegd op 3 april 2021.
 53. Motie van het lid Van Gerven over het opzeggen van het vertrouwen in de minister voor Medische Zorg (14 februari 2019). Gearchiveerd op 5 augustus 2021. Geraadpleegd op 3 april 2021.
 54. Motie van het lid Wilders over het opzeggen van het vertrouwen in het kabinet (30 januari 2019). Gearchiveerd op 5 augustus 2021. Geraadpleegd op 3 april 2021.
 55. Motie van het lid Karabulut over het opzeggen van het vertrouwen in de minister van Buitenlandse Zaken (29 februari 2019). Gearchiveerd op 5 augustus 2021. Geraadpleegd op 3 april 2021.
 56. Motie van de leden Baudet en Hiddema over het opzeggen van het vertrouwen in het kabinet (4 december 2018). Gearchiveerd op 5 augustus 2021. Geraadpleegd op 8 juni 2021.
 57. Motie van de leden Agema en Wilders over het opzeggen van het vertrouwen in de minister voor Medische Zorg (31 oktober 2018). Gearchiveerd op 5 augustus 2021. Geraadpleegd op 3 april 2021.
 58. Motie van het lid Wilders over het opzeggen van het vertrouwen in de Minister-president (16 oktober 2018). Gearchiveerd op 5 augustus 2021. Geraadpleegd op 9 juni 2021.
 59. Motie van het lid Karabulut over het opzeggen van het vertrouwen in de minister van Buitenlandse Zaken (2 oktober 2018). Gearchiveerd op 5 augustus 2021. Geraadpleegd op 3 april 2021.
 60. Motie van het lid Kuzu c.s. over het opzeggen van het vertrouwen in de minister van Buitenlandse Zaken (5 september 2018). Gearchiveerd op 5 augustus 2021. Geraadpleegd op 9 juni 2021.
 61. Motie van het lid Wilders over het opzeggen van het vertrouwen in de minister-president (26 juni 2018). Gearchiveerd op 5 augustus 2021. Geraadpleegd op 3 april 2021.
 62. Motie van het lid Baudet over het opzeggen van het vertrouwen in de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (20 februari 2018). Gearchiveerd op 5 augustus 2021. Geraadpleegd op 8 juni 2021.
 63. Motie van het lid Wilders over het opzeggen van het vertrouwen in de minister-president (13 februari 2018). Gearchiveerd op 5 augustus 2021. Geraadpleegd op 3 april 2021.
 64. Motie van het lid Wilders over het opzeggen van het vertrouwen in de minister van Binnenlandse Zaken en de staatssecretaris van Defensie (2 november 2017). Gearchiveerd op 5 augustus 2021. Geraadpleegd op 3 april 2021.
 65. Motie van het lid Wilders over het opzeggen van het vertrouwen in de minister van Justitie en Veiligheid (2 november 2017). Gearchiveerd op 5 augustus 2021. Geraadpleegd op 3 april 2021.
 66. Motie van het lid Beertema over het opzeggen van het vertrouwen in de minister-president (20 december 2016). Gearchiveerd op 5 augustus 2021. Geraadpleegd op 2 april 2021.
 67. Motie van de leden Öztürk en Kuzu over het opzeggen van het vertrouwen in de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (7 december 2016). Gearchiveerd op 5 augustus 2021. Geraadpleegd op 3 april 2021.
 68. Motie van het lid Bontes over het opzeggen van het vertrouwen in het kabinet (8 november 2016). Gearchiveerd op 5 augustus 2021. Geraadpleegd op 3 april 2021.
 69. Motie van het lid Bontes over het opzeggen van het vertrouwen in de minister-president (5 juli 2016). Gearchiveerd op 5 augustus 2021. Geraadpleegd op 3 april 2021.
 70. Motie van het lid Wilders over het opzeggen van het vertrouwen in de minister-president (13 april 2016). Gearchiveerd op 5 augustus 2021. Geraadpleegd op 2 april 2021.
 71. Motie van het lid Wilders over het opzeggen van het vertrouwen in de minister van Veiligheid en Justitie (7 april 2016). Gearchiveerd op 5 augustus 2021. Geraadpleegd op 9 juni 2021.
 72. Motie van het lid Van Nispen over het opzeggen van het vertrouwen in de minister van Veiligheid en Justitie (20 januari 2016). Gearchiveerd op 5 augustus 2021. Geraadpleegd op 9 juni 2021.
 73. Motie van het lid Wilders over het opzeggen van het vertrouwen in het kabinet (19 november 2015). Gearchiveerd op 5 augustus 2021. Geraadpleegd op 3 april 2021.
 74. Motie van het lid Wilders over het opzeggen van het vertrouwen in het kabinet (14 oktober 2015). Gearchiveerd op 5 augustus 2021. Geraadpleegd op 2 april 2021.
 75. Motie van het lid Madlener over het opzeggen van het vertrouwen in de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (29 september 2015). Gearchiveerd op 5 augustus 2021. Geraadpleegd op 3 april 2021.
 76. Motie van het lid Van Klaveren over het opzeggen van het vertrouwen in het kabinet (10 september 2015). Gearchiveerd op 5 augustus 2021. Geraadpleegd op 3 april 2021.
 77. Motie van het lid Wilders over het opzeggen van het vertrouwen in het kabinet (19 augustus 2015). Gearchiveerd op 5 augustus 2021. Geraadpleegd op 3 april 2021.
 78. Motie van het lid Leijten c.s. over het opzeggen van het vertrouwen in de staatssecretaris van VWS (4 juni 2015). Gearchiveerd op 5 augustus 2021. Geraadpleegd op 2 april 2021.
 79. Motie van het lid Leijten over het opzeggen van het vertrouwen in de staatssecretaris (26 maart 2015). Gearchiveerd op 5 augustus 2021. Geraadpleegd op 9 juni 2021.
 80. Motie van het lid Ouwehand over het opzeggen van het vertrouwen in het kabinet (3 maart 2015). Gearchiveerd op 5 augustus 2021. Geraadpleegd op 3 april 2021.
 81. Motie van het lid Bontes over opzeggen van het vertrouwen in de minister van Veiligheid en Justitie (26 november 2014). Gearchiveerd op 5 augustus 2021. Geraadpleegd op 3 april 2021.
 82. Motie van de leden Helder en Wilders over het opzeggen van het vertrouwen in de minister van Veiligheid en Justitie (26 november 2014). Gearchiveerd op 5 augustus 2021. Geraadpleegd op 3 april 2021.
 83. Motie van de leden Tony Van Dijck en Wilders over opzeggen van het vertrouwen in het kabinet (13 november 2014). Gearchiveerd op 5 augustus 2021. Geraadpleegd op 3 april 2021.
 84. Motie van het lid Wilders over opzeggen van het vertrouwen in het kabinet (18 september 2014). Gearchiveerd op 5 augustus 2021. Geraadpleegd op 3 april 2021.
 85. Motie van het lid Fritsma c.s. over het opzeggen van het vertrouwen in de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (15 mei 2014). Gearchiveerd op 5 augustus 2021. Geraadpleegd op 9 juni 2021.
 86. Motie van het lid Pechtold c.s. over het opzeggen van het vertrouwen in de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (11 februari 2014). Gearchiveerd op 5 augustus 2021. Geraadpleegd op 9 juni 2021.
 87. Motie Wilders over het opzeggen van het vertrouwen in het kabinet (25 september 2013). Gearchiveerd op 5 augustus 2021. Geraadpleegd op 3 april 2021.
 88. Motie Klever over het opzeggen van het vertrouwen in de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (23 mei 2013). Gearchiveerd op 5 augustus 2021. Geraadpleegd op 3 april 2021.
 89. Motie van het lid Omtzigt c.s. over het opzeggen van het vertrouwen in de staatssecretaris van Financiën (14 mei 2013). Gearchiveerd op 5 augustus 2021. Geraadpleegd op 2 april 2021.
 90. Motie Gesthuizen c.s. over het opzeggen van het vertrouwen in de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (18 april 2013). Gearchiveerd op 8 juni 2021. Geraadpleegd op 8 juni 2021.
 91. Motie van de leden Madlener en Wilders over houdende de oproep aan de minister-president om het Torentje te verlaten (27 februari 2013). Gearchiveerd op 8 juni 2021. Geraadpleegd op 8 juni 2021.
 92. Motie van het lid Tony Van Dijck over het opzeggen van het vertrouwen in de minister van Financiën (5 juni 2019). Gearchiveerd op 5 augustus 2021. Geraadpleegd op 3 april 2021.
 93. Motie van het lid Wilders over het opzeggen van het vertrouwen in het kabinet (14 november 2012). Gearchiveerd op 5 augustus 2021. Geraadpleegd op 2 april 2021.
 94. Motie Thieme over het opzeggen van het vertrouwen in de minister van VWS en de staatssecretaris van ELI. Gearchiveerd op 5 augustus 2021. Geraadpleegd op 2 april 2021.
 95. Motie van het lid Wilders over het opzeggen van het vertrouwen in de minister van Financiën (24 mei 2012). Gearchiveerd op 23 maart 2024. Geraadpleegd op 2 april 2021.
 96. Motie Leijten/Ouwehand over het opzeggen van het vertrouwen in de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (27 maart 2012). Gearchiveerd op 23 maart 2024. Geraadpleegd op 3 april 2021.
 97. Motie Thieme en Ouwehand over opzeggen van het vertrouwen in de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (14 december 2011). Gearchiveerd op 5 augustus 2021. Geraadpleegd op 3 april 2021.
 98. Motie Halsema c.s. over het opzeggen van het vertrouwen in de minister-president (16 februari 2010). Gearchiveerd op 5 augustus 2021. Geraadpleegd op 3 april 2021.
 99. Motie Verdonk over het opzeggen van het vertrouwen in de minister (4 november 2009). Gearchiveerd op 5 augustus 2021. Geraadpleegd op 9 juni 2021.
 100. Motie De Roon over het opzeggen van het vertrouwen in de minister van Justitie (23 september 2009). Gearchiveerd op 5 augustus 2021. Geraadpleegd op 3 april 2021.
 101. Motie Wilders over het opzeggen van het vertrouwen in het kabinet (17 september 2009). Gearchiveerd op 5 augustus 2021. Geraadpleegd op 3 april 2021.
 102. Motie-Rutte over het opzeggen van het vertrouwen in het kabinet (17 september 2009). Gearchiveerd op 5 augustus 2021. Geraadpleegd op 9 juni 2021.
 103. Motie-Verdonk over het opzeggen van het vertrouwen in het kabinet (22 maart 2009). Gearchiveerd op 5 augustus 2021. Geraadpleegd op 9 juni 2021.
 104. Motie Wilders c.s. over het opzeggen van het vertrouwen in de minister-president en de minister van Buitenlandse Zaken (10 september 2009). Gearchiveerd op 5 augustus 2021. Geraadpleegd op 3 april 2021.
 105. Motie Verdonk / Brinkman over het opzeggen van het vertrouwen in de minister van Defensie (22 januari 2009). Gearchiveerd op 5 augustus 2021. Geraadpleegd op 9 juni 2021.
 106. Motie Jansen over het opzeggen van het vertrouwen in de minister voor WWI (6 november 2008). Gearchiveerd op 5 augustus 2021. Geraadpleegd op 3 april 2021.
 107. Motie-Wilders over het opzeggen van het vertrouwen in het kabinet (18 september 2008). Gearchiveerd op 5 augustus 2021. Geraadpleegd op 2 april 2021.
 108. Motie-Madlener over het opzeggen van het vertrouwen in de minister (2 september 2008). Gearchiveerd op 5 augustus 2021. Geraadpleegd op 2 april 2021.
 109. Stokmans, Derk, ‘Spierballentaal’ in debat over Chinese asielzoekers (24 april 2008). Gearchiveerd op 22 januari 2021. Geraadpleegd op 3 april 2021.
 110. Stokmans, Derk, Oppositie: Huizinga is te beleefd met dreigen (17 april 2008). Gearchiveerd op 25 januari 2021. Geraadpleegd op 3 april 2021.
 111. Motie om het vertrouwen in het kabinet op te zeggen - De internetfilm Fitna - Hoofdinhoud (1 april 2008). Gearchiveerd op 28 januari 2021. Geraadpleegd op 3 april 2021.
 112. Wilders krijgt geen steun tegen Vogelaar. NRC Handelsblad (7 september 2007). Gearchiveerd op 5 augustus 2021. Geraadpleegd op 3 april 2021.
 113. Valk, Guus, Een enkele motie die vele wiggen drijft. NRC Handelsblad (2 maart 2007). Gearchiveerd op 5 augustus 2021. Geraadpleegd op 3 april 2021.
 114. de Koning, Petra, Donner maakt indruk met harde waarheid. NRC Handelsblad (16 september 2005). Gearchiveerd op 5 augustus 2021. Geraadpleegd op 3 april 2021.
 115. Tweede Kamer gaat eigen onderzoek houden naar Tbs-systeem (17 juni 2005). Gearchiveerd op 25 september 2020. Geraadpleegd op 3 april 2021.
 116. Motie waarin het vertrouwen in het kabinet wordt opgezegd - Referendum Europese Grondwet - Hoofdinhoud (2 juni 2005). Gearchiveerd op 28 januari 2021. Geraadpleegd op 3 april 2021.
 117. Remkes overleeft debat over Van Gogh (12 november 2004). Gearchiveerd op 5 augustus 2021. Geraadpleegd op 3 april 2021.
 118. van den Boogaard, Raymond, En weer wordt Nawijn niet weggestuurd. NRC Handelsblad (11 december 2002). Gearchiveerd op 5 augustus 2021. Geraadpleegd op 3 april 2021.
 119. Minister De Vries overleeft motie LPF. NRC Handelsblad (21 juni 2002). Gearchiveerd op 5 augustus 2021. Geraadpleegd op 3 april 2021.
 120. PvdA en D66 beschadigen VVD-minister. NRC Handelsblad (24 januari 2002). Gearchiveerd op 5 augustus 2021. Geraadpleegd op 3 april 2021.
 121. Kabinetscrisis 1951: Nieuw-Guineacrisis. Parlement.com. Gearchiveerd op 25 oktober 2021. Geraadpleegd op 25 oktober 2021.
 122. Nader gewijzigde motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over het opzeggen van vertrouwen in de minister voor APP als het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen niet wordt ingetrokken. Gearchiveerd op 31 mei 2023. Geraadpleegd op 31 mei 2023.
 123. MOTIE VAN HET LID FABER-VAN DE KLASHORST C.S.. Gearchiveerd op 23 maart 2024. Geraadpleegd op 9 september 2022.
 124. MOTIE VAN HET LID FABER-VAN DE KLASHORST C.S.. Gearchiveerd op 20 november 2018. Geraadpleegd op 9 september 2022.
 125. MOTIE VAN HET LID DE GRAAFF C.S.. Gearchiveerd op 4 augustus 2021. Geraadpleegd op 9 september 2022.