Lijst van monarchen van Servië (middeleeuwen)

Wikimedia-lijst

Dit is een overzicht van monarchen van Servië tijdens de middeleeuwen.

Het vroege Servië bewerken

De eerste dynastie die Servië in een zekere zin zelfstandig regeerde gaat terug op Vlastimir, de zoon van Prosigoj. Deze dynastie wordt de Vlastimirićdynastie genoemd. De vroegste Servisch overleveringen noemen de volgende aanvoerders (župans):

De geschiedkundigen van Constantijn VII van Byzantium melden de volgende župans die vóór Vlastimir heersten:

Vlastimirić bewerken

924-927 : Servië bezet door Bulgarije

Dioclitië/Zeta bewerken

Tussen 950 en 1050 viel Servië onder Byzantijnse heerschappij. Rond 1040 werd Stefan Vojislav Byzantijns archont van Duklja (Dioclitië), het huidige zuidelijke Montenegro en noordelijk Albanië.

Vojisavljević bewerken

Raška bewerken

Urošević bewerken

De Uroševićdynastie bereikte onder župans Uroš I en Uroš II, gedurende hun regering over Servië (Raška), een zekere onafhankelijkheid van Byzantium.

Nemanjić bewerken

De Nemanjićdynastie wordt ook met de term 'Nemanjiden' aangeduid.

Zeta bewerken

Balšić (ca. 1360-1421) bewerken

Raška bewerken

Lazarević bewerken

Branković (1427-1459) bewerken

De Servische vorsten van de Brankovićdynastie regeerden vanuit Hongarije tot 1502.

Zeta/Montenegro bewerken

Crnojević bewerken

De leden van de Crnojevićdynastie wonnen reeds aan invloed in Zeta gedurende de heerschappij van de Brankovićdynastie; zij werden aangesteld als kapiteinen.

Zie ook bewerken