Lijst van koningen van Arthedain

Wikimedia-lijst

Arthedain (Sindarijns voor Koninkrijk van de Edain) is een fictief koninkrijk uit In de ban van de ring van J.R.R. Tolkien.

Arthedain was een van de drie koninkrijken waarin Arnor uiteenviel na de dood van Eärendur in 861. Dit rijk heeft het langst bestaan en het langst weerstand geboden tegen Angmar, maar in 1975 werd het toch verwoest en de oudste zoon van de koning, Aranarth, werd hoofd van de Dúnedain, waarvan de laatste telg, Aragorn II, opnieuw koning van Gondor en Arnor werd.
De cijfers tussen haakjes geven de regeerperiode aan in de Derde Era.

Koningen van Arthedain bewerken

Amlaith bewerken

Amlaith van Fornost was de eerste koning van Arthedain en de oudste zoon van Eärendur. Na de dood van zijn vader Eärendur kreeg Amlaith ruzie met zijn twee jongere broers om wie er het koningschap over Arnor kreeg. Na een korte burgeroorlog splitste Arnor zich in drie stukken in het jaar 861 D.E. De gebieden heetten Rhudaur, Cardolan en Arthedain.
Zijn twee broers (waarvan de namen onbekend zijn) kregen Rhudaur en Cardolan. Amlaith kreeg het grootste gebied; Arthedain. Omdat Annúminas in verval was geraakt werd Fornost de nieuwe hoofdstad van Arthedain. Na zijn dood in 946 werd hij opgevolgd door zijn zoon Beleg.

Beleg bewerken

Beleg van Arthedain, niet te verwarren met de elfenheld Beleg Sterkboog uit de Eerste Era, was de tweede koning van Arthedain. Hij was de zoon van Amlaith. Hij regeerde vanuit Fornost. Tijdens zijn regering kwamen de vijf wijzen of Istari, waaronder Gandalf en Saruman naar Midden-aarde. Na zijn dood in 1029 werd hij opgevolgd door zijn zoon Mallor.

Mallor bewerken

Mallor was de derde koning van Arthedain en de zoon van Beleg. Hij regeerde vanuit de hoofdstad Fornost. Gedurende zijn regeerperiode heerste er vrede en kwamen de eerste hobbits naar Eriador. Na zijn dood in 1110 werd hij opgevolgd door zijn zoon Celepharn.

Celepharn bewerken

Celepharn was de vierde koning van Arthedain en de zoon van Mallor. Hij regeerde vanuit de hoofdstad Fornost en heerste er vrede in Midden-aarde. Na zijn dood in 1191 werd hij opgevolgd door zijn zoon Celebrindor.

Celebrindor bewerken

Celebrindor was de vijfde koning van Arthedain en de zoon van Celepharn. Hij regeerde vanuit de hoofdstad Fornost en er heerste vrede in Midden-aarde. Na zijn dood in 1272 werd hij opgevolgd door zijn zoon Malvegil.

Malvegil bewerken

Malvegil was de zesde koning van Arthedain en de zoon van Celebrindor. Hij regeerde vanuit de hoofdstad Fornost. Tijdens zijn regeerperiode kwamen de eerste tekenen dat er in het noorden, voorbij de Reuzenheide een nieuw koninkrijk ontstaan was. De Tovenaar-koning van Angmar heerste daar over zwarte mensen en Orks om de Dúnedain in Arnor te vernietigen. Tijdens de regering van Malvegil kwamen er echter nog geen grote aanvallen. Na zijn dood in 1349 werd hij opgevolgd door zijn zoon Argeleb.

Argeleb I bewerken

Argeleb I was de zevende koning van Arthedain en de zoon van Malvegil. In de naburige koninkrijken, Rhudaur en Cardolan, was de lijn van Isildur uitgestorven en Argeleb eiste de kroon op. Rhudaur weigerde en de koning ervan sloot zich aan bij Angmar. Argeleb versterkte de Amon Sûl, maar werd gedood in een slag tegen Rhudaur en Angmar. Na zijn dood in 1356 werd hij opgevolgd door zijn zoon Arveleg.

Arveleg I bewerken

Arveleg I was de achtste koning van Arthedain en de zoon van Argeleb I. In de eerste jaren van zijn regering verdreef hij Angmar van de weerheuvels en heroverde het fort van Amon Sûl samen met Cardolan. Hij richtte een grens op die langs de Weerheuvels, de Grote Weg en de Grauwel liep. Volgens de overlevering zou Rivendel rond deze periode belegerd zijn. In het laatste jaar van zijn regering vielen Angmar en Rhudaur met een grote troepenmacht Arthedain binnen en verwoestten de Amon Sûl. Tijdens deze slag sneuvelde Arveleg, maar zijn zoon Araphor, die hem dan ook opvolgde, nam de Palantír mee naar Fornost.

Koningen van Arthedain en Cardolan bewerken

Omdat Rhuador was vernietigd en Cardolan geannexeerd was door Arthedain staan vanaf Araphor de koningen van Arthedain opnieuw bekend als koningen van Arnor.

Araphor bewerken

Araphor was de negende koning van Arthedain, elfde koning van Arnor en de zoon van Arveleg I. Na de dood van zijn vader Arveleg werd Rhudaur verwoest evenals het grootste gedeelte van Cardolan, alleen op Tyrn Gorthad, de Grafheuvels, bleven de Dúnedain van Cardolan stand houden. Araphor nam wraak en samen met de Elfen uit de Grijze Havens onder leiding van Círdan vernietigde hij de troepen uit Angmar en dreef hen ver naar het oosten terug. Araphor werd na zijn dood in 1589 opgevolgd door zijn zoon Argeleb II.

Argeleb II bewerken

Argeleb II was de tiende koning van Arthedain, twaalfde koning van Arnor en de zoon van Araphor. Hij gaf de Hobbits toestemming om in de Gouw te gaan wonen. Hij stierf echter aan de grote pest, die grote delen van Cardolan en Arthedain ontvolkte. Waarschijnlijk gaat het hier om dezelfde pest die ook huishield in Gondor en daar ook de levens van een deel van de koninklijke familie eiste. Tijdens zijn regering kwamen er kwade geesten uit Angmar en Rhudaur naar de Grafgeuvels. Na zijn dood in 1670 werd hij opgevolgd door zijn zoon Arvegil.

Arvegil bewerken

Arvegil was de elfde koning van Arthedain, dertiende koning van Arnor en de zoon van Argeleb II. Hij bouwde een deel van Arthedain opnieuw op na de grote pest en versterkte de verdediging tegen Angmar. Hij overleed in 1743 en werd opgevolgd door zijn zoon Arveleg II.

Arveleg II bewerken

Arveleg was de twaalfde koning van Arthedain, veertiende koning van Arnor en de zoon van Arvegil. Hij vervolgde de wederopbouw van Arthedain en vocht een aantal kleine veldslagen uit tegen een verzwakt Angmar. Hij overleed in 1813 en werd opgevolgd door zijn zoon Araval.

Araval bewerken

Araval was de dertiende koning van Arthedain, vijftiende koning van Arnor en de zoon van Arveleg II. Hij was een krachtige koning, die de Tovenaar-Koning enkele keren versloeg. Hij heeft ten minste één grote overwinning behaald, waardoor Angmar zich moest terugtrekken. Zijn pogingen om de Dúnedain opnieuw te installeren in Cardolan mislukten echter. Hij overleed in 1891 en werd opgevolgd door zijn zoon Araphant.

Araphant bewerken

Araphant was de veertiende en voorlaatste koning van Arthedain, vijftiende koning van Arnor en de zoon van Araval. Hij verbeterde de banden met Gondor en probeerde zijn zoon Arvedui uit te huwelijken aan de dochter van de koning van Gondor, Ondoher, aangezien die geen mannelijke erfgenamen had. Hoewel Arvedui huwde met Firiel, werd hij geen koning van Gondor, de kroon ging daar naar de generaal Eärnil. Araphant overleed in 1964 en werd opgevolgd door zijn zoon Arvedui.

Arvedui bewerken

Arvedui was de vijftiende en laatste koning van Arthedain, zestiende en laatste koning van Arnor, en de zoon van Araphant. In 1974 viel Angmar met een overweldigende macht Arthedain binnen. Fornost werd veroverd door de Tovenaar-Koning en Arvedui vluchtte weg samen met zijn lijfwacht. Hoewel hij nog kort standhield op de Noordelijke Heuvels, moest hij toch terugtrekken naar de Sneeuwmensen uit de IJsbaai van Focherel. Toen Círdan hem een schip stuurde om te vluchten naar de Grijze Havens ging hij aan boord. De koning van de Sneeuwmensen had hem dit echter afgeraden en het schip zonk dan ook. Samen met hem verdwenen ook de twee Palantiri die nog over waren. Zijn zoon Aranarth nam de titel Hoofd van de Dúnedain aan en verdween in de bossen van Eriador. Kort na de dood van Arvedui echter viel een groot leger van Gondor tezamen met de legers van Rhovanion en de Elfen uit de Grijze Havens Angmar aan en vernietigde de laatste resten van het rijk van de Tovenaar-Koning. Voor Arvedui was dit echter te laat.

Lijn van Elendil bewerken

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elendil
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Isildur
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anárion
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elendur
 
Aratan
 
Ciryon
 
Valandil
 
dochters
 
Meneldil
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eldacar
 
 
 
 
 
Cemendur
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arantar
 
 
 
 
 
Eärendil
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tarcil
 
 
 
 
 
Anardil
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tarondor
 
 
 
 
 
Ostoher
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valandur
 
 
 
 
 
Rómendacil I
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elendur
 
 
 
 
 
Turambar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ëarendur
 
 
 
 
 
Atanatar I
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amlaith
 
onbekend
 
onbekend
 
Siriondil
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tarannon Falastur
 
Berúthiel
 
Tarcircyan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beleg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eärnil I
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mallor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ciryandil
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hyarmendacil I
 
 
 
 
 
 
 
 
Celepharn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atanatar II
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celebrindor
 
 
 
 
 
 
 
Narmacil I
 
Calmacil
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rómendacil II
 
 
 
 
 
Calimehtar
 
 
 
 
 
 
 
 
Malvegil
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valacar
 
Vidumavi
 
onbekend
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Argeleb I
 
 
 
 
 
Eldacar
 
 
 
Castamir
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ornendil
 
Aldamir
 
 
 
 
 
 
 
 
Arveleg I
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hyarmendacil II
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Araphor
 
 
 
 
 
 
 
Minardil
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Telemnar
 
Minastan
 
 
 
 
 
 
 
 
Argeleb II
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
onbekend
 
Tarondor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arvegil
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Telumehtar Umbardacil
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Narmacil II
 
Arciryas
 
 
 
 
 
 
 
 
Arveleg II
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calimehtar
 
Calimmacil
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Araval
 
 
 
 
 
 
 
Ondoher
 
Siriondil
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eärnil II
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Araphant
 
 
 
Artamir
 
Faramir
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eärnur
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arvedui
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fíriel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aranarth
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arahael
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aranuir
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aravir
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aragorn I
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Araglas
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arahad I
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aragost
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aravorn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arahad II
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arassuil
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arathorn I
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Argonui
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arador
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arathorn II
 
Gilraen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aragorn II
 
Arwen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eldarion
 
dochters