Lijst van kardinaal-patriarchen

Wikimedia-lijst

Dit is een lijst van kardinaal-patriarchen van de Oosters-katholieke Kerken.

Paus Paulus VI publiceerde op 11 februari 1965 een motu proprio, Ad purpuratorum patrum collegium, waarin de procedure werd geregeld bij een benoeming tot kardinaal van patriarchen van de met de Rome verbonden Oosters-katholieke Kerken.

Een patriarch van een van deze kerken verkrijgt bij een benoeming tot kardinaal de rang van kardinaal-bisschop. Aan hem wordt echter geen suburbicair bisdom toegekend, zoals gebruikelijk bij benoemingen in deze kardinaalsrang.[1] Hij bezit geen actief en passief kiesrecht bij een stemming over een benoeming tot deken c.q. vicedeken van het College van Kardinalen.

Een kardinaal-patriarch staat in de rangorde van kardinaal-bisschoppen onder de overige leden van deze rang.

Naam
Consistorie
Geboortedatum
Patriarchaat
Nationaliteit
Stemrecht
conclaaf
Overlijdensdatum
Tappouni, Ignace Gabriel I Ignace Gabriel I Tappouni 1935 3 november 1879 Antiochië
(Syrisch-Katholieke Kerk)
Vlag van Syrië Syrië - 29 januari 1968
Meouchi, Boulos Boutros Boulos Boutros Meouchi 1965 1 april 1894 Antiochië
(Maronitische Kerk)
Vlag van Libanon Libanon - 11 januari 1975
Saigh, Maximos IV Maximos IV Saigh 1965 10 april 1878 Antiochië
(Melkitische Grieks-Katholieke Kerk)
Vlag van Syrië Syrië - 5 november 1967
Sidarouss, Stephanos I Stephanos I Sidarouss 1965 22 februari 1904 Alexandrië
(Koptisch-Katholieke Kerk)
Vlag van Egypte Egypte - 23 augustus 1987
Khreich, Antoine Boutros Antoine Boutros Khreich 1983 20 september 1907 Antiochië
(Maronitische Kerk)
Vlag van Libanon Libanon - 19 augustus 1994
Sfeir, Nasrallah Boutros Nasrallah Boutros Sfeir 1994 15 mei 1920 Antiochië
(Maronitische Kerk)
Vlag van Libanon Libanon - 12 mei 2019
Daoud, Ignace Moussa I Ignace Moussa I Daoud 2001 18 september 1930 Antiochië
(Syrisch-Katholieke Kerk)
Vlag van Syrië Syrië - 7 april 2012
Ghattas, Stéphanos II Stéphanos II Ghattas 2001 16 januari 1920 Alexandrië
(Koptisch-Katholieke Kerk)
Vlag van Egypte Egypte - 20 januari 2009
Delly, Emmanuel III Emmanuel III Delly 2007 6 oktober 1927 Babylon
(Chaldeeuws-Katholieke Kerk)
Vlag van Irak Irak - 8 april 2014
Naguib, Antonios Antonios Naguib 2010 18 maart 1935 Alexandrië
(Koptisch-Katholieke Kerk)
Vlag van Egypte Egypte - 28 maart 2022
Raï, Béchara Boutros Béchara Boutros Raï 2012 (2) 25 februari 1940 Antiochië
(Maronitische Kerk)
Vlag van Libanon Libanon nee
Sako, Louis Raphaël I Louis Raphaël I Sako 2018 4 juni 1948 Babylon
(Chaldeeuws-Katholieke Kerk)
Vlag van Irak Irak ja

Opmerkingen Bewerken

  1. Ignace Gabriel I Tappouni was bij de afkondiging van Ad purpuratorum patrum collegium de enige oosters-katholieke patriarch die al kardinaal was, met de rang van kardinaal-priester. Hij kreeg op dezelfde dag de rang van kardinaal-bisschop.
  2. Krikor Bedros XV Agagianian was sinds 1946 kardinaal-priester; hij was van 1937 tot 1962 katholikos-patriarch van Cilicië en primaat van de Armeens-Katholieke Kerk geweest. In 1962 aanvaardde hij een functie bij de curie en hij was dus in 1965 geen actieve patriarch meer. Daarom behield hij na Ad purpuratorum patrum collegium de rang van kardinaal-priester. Toen hij in 1970 de rang van kardinaal-bisschop ontving, kreeg hij het suburbicaire bisdom Albano toegewezen.
  3. Maximos IV Saigh had vóór 1965 drie keer een kardinaalsbenoeming geweigerd omdat hij van mening was dat de acceptatie van een kardinaalschap door een patriarch gelijk zou staan aan verraad aan zijn eigen Kerk. Na de uitvaardiging van Ad purpuratorum patrum collegium veranderde hij van mening. Hij werd in het consistorie van 22 februari 1965 kardinaal gecreëerd.
  4. De Armeens-Katholieke Kerk is de enige Oosters-katholieke Kerk waarvan de patriarch nog nooit kardinaal-patriarch is geworden.
  5. Grootaartsbisschoppen en metropolieten van een oosters-katholiek kerkgenootschap krijgen bij een kardinaalsbenoeming de rang van kardinaal-priester.