Lijst van hogeronderwijsinstellingen in België

Wikimedia-lijst

In de lijst van hogeronderwijsinstellingen in België worden de verschillende instellingen voor hoger onderwijs in België weergegeven. België kent een groot aantal instellingen voor hoger onderwijs, waarbij de bevoegdheid bij de verschillende taalgemeenschappen ligt, met name bij de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap.

Nederlandstalige onderwijsinstellingen bewerken

Hogescholen bewerken

Universiteiten bewerken

Franstalige onderwijsinstellingen bewerken

De onderwijsinstellingen van de Franstalige Gemeenschap zijn verdeeld in hogescholen, universiteiten en Écoles superieures des Arts, een apart statuut, van soms universitair niveau, voor kunstscholen.[1]

Hogescholen bewerken

Universiteiten bewerken

 
Hoofdgebouw van de Université libre de Bruxelles.

Écoles supérieures des Arts bewerken

Duitstalige onderwijsinstelling bewerken

Hogeschool bewerken

Andere bewerken

  • Het Europacollege (Brugge), een onafhankelijk universitair instituut dat een postgraduaat in Europese studies aanbiedt.
  • De Evangelische Theologische Faculteit (Leuven), een ambtshalve geregistreerde instelling voor hoger onderwijs op universitair niveau. Zij is erkend voor de verlening van de graden van Bachelor, Master en Doctor in de Godgeleerdheid en de Godsdienstwetenschappen.
  • De Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid (Brussel), een theologisch opleidingsinstituut met een Franstalige en Nederlandstalige afdeling. De diploma's worden door het onderwijsministerie erkend als van "universitair niveau".
  • Het Instituut voor Tropische Geneeskunde (Antwerpen), een onderzoeksinstelling die zich specialiseert in het onderzoek, onderwijs en dienstverlening in de tropische geneeskunde en de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden.
  • De Koninklijke Militaire School (Brussel), een militair opleidingsinstituut met een Nederlandstalige en een Franstalige afdeling. Sommige afgeleverde diploma's worden wel als evenwaardig erkend door het ministerie van onderwijs.
  • De Transnationale Universiteit Limburg (Diepenbeek, Maastricht), een onafhankelijke transnationale universiteit, gestart als samenwerkingsverband tussen de Universiteit Maastricht en de Universiteit Hasselt.
  • Het Vesalius College in Brussel, dat academische bachelors aanbiedt in de Amerikaanse traditie van liberal arts and sciences. Vesalius College is een geregistreerde instelling voor Hoger Onderwijs bij het Vlaamse Ministerie van Onderwijs en Vorming en geaccrediteerd door de NVAO.
  • De Vlerick Leuven Gent Management School, een instelling voor postuniversitair onderwijs.

Erkend als academische hogere onderwijsinstellingen (met doctoraatsopleiding) zijn ook:

Specialisatie na een universitaire opleiding in het voortgezet universitair onderwijs in:

Militair bewerken

De Koninklijke Militaire School in Brussel valt niet onder de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap, maar de opleidingen en diploma's van deze instelling worden wel in Vlaanderen erkend als academisch.

Transnationaal (Nederlands-Vlaams) bewerken

  • transnationale Universiteit Limburg (tUL). Deze werd bij verdrag opgericht door Nederland en Vlaanderen en is dus een binationale instelling. In Vlaanderen is het een ambtshalve geregistreerde instelling en maakt, via de Universiteit Hasselt, deel uit van de groep van de Vlaamse universiteiten. In Nederland is het een aangewezen instelling.
  • Open Universiteit (OU) opgericht in 1984. De Open Universiteit is ten behoeve van afstandsonderwijs op Hoger en Wetenschappelijk Onderwijs-niveau met als hoofdzetel Heerlen (Limburg) (Nederland) en circa 18 studiecentra in Nederland en Vlaanderen, veelal gevestigd op campussen of in gebouwen van bestaande universiteiten en hogescholen.