Lijst van gemeenten in Noord-Macedonië

Wikimedia-lijst

In deze lijst van Macedonische gemeenten zijn de 84 gemeenten van Noord-Macedonië alfabetisch weergegeven.

Rurale (groen) en stedelijke (blauw) gemeenten van Noord-Macedonië
De 10 gemeenten in het stedelijk gebied van Groot-Skopje (1 op de bovenste kaart), in de tabel aangegeven als 1 - 1 tot 1 - 10
Nummer op kaart gemeente km² Inwoners (2002)[1]
1 Grad Skopje 517 506.926
1 - 3       Aerodrom 20 72.009
1 - 6       Butel 49 36.154
1 - 1       Centar 9 45.412
1 - 4       Čair 4 64.773
1 - 2       Gazi Baba 92 72.617
1 - 9       Gorče Petrov 63 41.634
1 - 8       Karpoš 21 59.666
1 - 5       Kisela Voda 23 57.236
1 - 10       Saraj 230 35.408
1 - 7       Šuto Orizari 6 22.017
75 Aračinovo 38 11.597
39 Berovo 597 13.941
71 Bitola 790 95.385
46 Bogdanci 114 8.707
59 Bogovinje 141 28.997
41 Bosilovo 143 14.260
12 Brvenica 164 15.855
14 Čaška 727 7.673
63 Centar Župa 107 6.519
28 Češinovo-Obleševo 133 7.490
8 Čučer-Sandevo 215 8.493
62 Debar 85 19.542
67 Debarca 423 5.507
26 Delčevo 423 17.505
70 Demir Hisar 480 9.497
48 Demir Kapija 312 4.545
45 Dojran 129 3.426
51 Dolneni 418 13.568
64 Drugovo 383 3.249
47 Gevgelija 484 22.988
60 Gostivar 375 81.042
33 Gradsko 291 3.760
6 Ilinden 97 15.894
9 Jegunovce 174 10.790
29 Karbinci 231 4.012
49 Kavadarci 998 38.741
55 Kičevo 48 30.138
24 Kočani 357 38.092
36 Konče 233 3.536
21 Kratovo 375 10.441
20 Kriva Palanka 482 20.820
72 Krivogaštani 88 6.150
52 Kruševo 190 9.684
17 Kumanovo 432 105.484
7 Lipkovo 270 27.058
32 Lozovo 166 2.858
25 Makedonska Kamenica 189 8.110
13 Makedonski Brod 875 7.141
61 Mavrovo en Rostuša 856 8.618
73 Mogila 255 6.710
35 Negotino 414 19.212
74 Novaci 755 3.549
42 Novo Selo 257 11.567
68 Ohrid 392 55.749
56 Oslomej 137 10.420
38 Pehčevo 208 5.517
16 Petrovec 222 8.255
53 Plasnica 54 4.545
50 Prilep 1.198 76.768
23 Probištip 326 16.193
37 Radoviš 502 28.244
19 Rankovce 240 4.144
69 Resen 549 16.825
34 Rosoman 133 4.141
3 Sopište 223 5.656
18 Staro Nagoričane 515 4.840
31 Štip 583 47.796
65 Struga 469 63.376
43 Strumica 311 54.676
4 Studeničani 276 17.246
22 Sveti Nikole 483 18.497
10 Tearce 137 22.454
11 Tetovo 262 86.580
44 Valandovo 331 11.890
40 Vasilevo 231 12.122
15 Veles 518 55.108
66 Vevčani 35 2.433
27 Vinica 432 19.938
54 Vraneštica 109 1.322
58 Vrapčište 157 25.399
57 Zajas 161 11.605
5 Zelenikovo 177 4.077
2 Želino 201 24.390
30 Zrnovci 52 3.264
totaal 24.855 2.022.547

Zie ook

bewerken