Lijst van dragers van de Orde Pour le Mérite (vredesklasse)

Wikimedia-lijst

De dragers van de Orde Pour le Mérite voor de Wetenschappen en de Kunsten (Duits: "Orden Pour le Mérite für Wissenschaften und Künste") werden gekozen uit de kring van de meest geziene wetenschappers en kunstenaars waarbij de leden die zélf hun rijen aanvulden controversiële voordrachten niet uit de weg gingen.

Leopold von Ranke draagt hier ook de plaque van de Orde van de Rode Adelaar
Alexander von Humboldt

De nazi's keerden zich tegen een orde die zo vrijzinnig, intellectueel en zo onafhankelijk was en verboden de leden om de opengevallen plaatsen opnieuw te vullen. Prominente anti-fascisten als Käthe Kollwitz en Albert Einstein werden uitgesloten.

De latere Bondspresident Theodor Heuss, die de orde na de Tweede Wereldoorlog nieuw leven inblies, sprak in dit verband van een "Aeropag des Geistes".

Nederlandse leden in de orde bewerken

 
Zelfportret van Lawrence Alma-Tadema (1896)

Het aantal Nederlandse dragers van de orde is beperkt gebleven tot tien. Daarvan leefde Lawrence Alma-Tadema ten tijde van zijn verkiezing in Londen. Nederlandse schrijvers en letterkundigen werden nog niet in de orde opgenomen, dat ondanks de toegenomen populariteit van de Nederlandse literatuur onder de Duitse lezers. De Nederlandse leden van de vredesklasse getuigen van de grote faam die de Nederlandse universiteiten, de exacte wetenschappen zoals de natuurkunde voorop, aan het begin van de 20e eeuw in Europa en daarbuiten genoten.

Belgische leden in de orde bewerken

 
François-Auguste Gevaert