Lijst van burgemeesters van Wageningen

Wikimedia-lijst

Burgemeesters van stad en ambt (ancien régime) en de gemeente Wageningen (vanaf de Franse tijd).[1][2]

De taken van de burgemeester en de positie in het stedelijk bestuur waren vóór 1795 en na 1795 verschillend. Om die reden is een tweedeling in onderstaande lijst gemaakt.

Ancien régime bewerken

Ambtsperiode Naam burgemeester Bijzonderheden
1476 Willem van der Horst
1524, 1532-1533, 1534-1535, 1537, 1539, 1545, 1549 Gillis van Riemsdijck
1524 Wolter van Eck
1525 Roloff die Ruther
1525 Gervaes van Wees
1526 Ernst van der Lauwyck
1526 Evert van Stralen
1529 Henrick van der Brugh
1529 Frederick ther Moelen
1531-1532, 1536 Antonis van der Horst
1531, 1536, 1538, 1540 Sweer van Brakell
1533, 1537, 1539, 1541, 1546, 1550, 1552-1553, 1568 Johan van Renesse (mogelijk gaat het om 2 personen van deze naam)
1534 Kerst van Heeckeren
1538 Wilhelm van Tuyl
1540, 1546, 1560, 1563 Derck van Ermell(en)
1541-1542 Jan van Hoecklum
1542, 1544 Udo van der Lauwyck
1544, 1547, 1550-1551, 1553-1554, 1558, 1560, 1562 Gerrit die Ruther
1545 Carll van Steenbergen
1547, 1549, 1557, 1559 Johan die Ruther
1551-1552, 1554, 1563-1564, 1567 Cornelis van Ommeren
1556, 1561 Gerardt die Ruther vergelijk Gerrit d.R. bij 1544
1556, 1559, 1562, 1569-1570, 1584 Hessel van der Lauwyck
1557-1558, 1561, 1564-1565 Philips van Varick
1565-1566 Frederick die Ruther
1566-1567, 1568 Cornelis van Riemsdyck
1569 Gerrit/Gerard Inge Nulandt
1570-1571 Mattheus Harmens
1571 Derck van Brienen
1572, 1576 Johan Thrant
1572-1573, 1577, 1583 Gerrit van Wyck
1573-1574, 1581-1582 Johan van der Moelen
1574-1575 Arndt van der Brugh
1575-1576, 1577, 1579-1580 Thomas van Estvelt
1579, 1588-1589 Gisbert Stephenss
1584-1585 Sander uth den Bongart
1595 Michiel Haverman
1580-1581, 1589-1590, 1596-1597, 1601, 1603-1604, 1607, 1609-1610, 1613 Jorden van der Lawijck
1582-1583 Jacob van Estvelt
1587-1588, 1594-1595, 1599-1600, 1601, 1604-1605, 1607, 1610-1611, 1613, 1616-1617 Wilhelm van Estvelt
1585-1586 Frederick van Stralen
1586-1587, 1591-1592 Gerrit/Gerard van Cranenburgh
1590-1591 Arndt van Doirnick
1592-1593 Stephen van Ommeren
1593-1594, 1601 Arnt van Loendersloet
1596, 1602-1603 Adriaen van Daetzeler
1597-1598, 1601 Aelbrecht van Ermelen (van Armelen)
1598-1599, 1601, 1606-1607, 1610, 1613 Anthonis Kreefft
1600-1601 Christoper van Balveren
1601 Frederick van Stralen
1601-1602, 1607-1608, 1610, 1613, 1615-1616, 1623-1624, 1630-1631 Henrick van Brienen
1601, 1605-1606, 1607, 1610, 1613-1614, 1620-1621, 1625-1626 Gijsbert van Brienen Rutgersz
1607, 1610, 1611-1612, 1613, 1621-1622, 1632-1633 Johan Matheussen
1607, 1610, 1612-1613, 1619-1620, 1627-1628, 1638-1639 Jacob Gerritsen
1607, 1608-1609, 1610, 1613, 1614-1615, 1622-1623, 1628-1629, 1632 Gerrit de Haes
1610 Fredrick de Ruijter
1617-1618, 1624-1625 Johan die Ruter
1618-1619, 1629-1630, 1633-1634 Antonis van der Horst
1627 Willem van Ermell
1634-1635 Johan van der Lauwyck
1635-1636 Harman de Vrede
1636-1637 Johan van Stralen
1637-1638 Renier van Estvelt
1639-1640, 1644-1645, 1649-1650, 1657 Frederick van Stralen
1640-1641, 1645-1646, 1650-1651 Rodolph/Roeloff de Ruiter
1641-1642, 1646-1647, 1652-1653, 1654-1655 Johan Junius
1642-1643, 1647-1648 Henrick de Haes
1643-1644, 1648-1649, 1653, 1663-1664 Derick van Daetzeler
1651-1652 Bernard Beerinck
1654-1655, 1666-1667 Joost Noorman
1657-1658, 1664-1665, 1670-1671 dr. Rodolph/Roeloff van Ommeren
1658-1659 Jr. Henrick van Essen
1659-1660, 1662-1663 Jr. Rudolf de Ruiter
1660-1661, 1667-1668 Peter Suirmont
1661-1662, 1668-1669, 1671 Jr. Zeger van der Lauwyck
1665-1666, 1669-1670 Antony van der Horst
1671 Gisbert van Brienen
1675 Johan Noorman
1675, 1678, 1681, 1684, 1687, 1690, 1693, 1702 Jr. Hessel van der Lauwyck
1678, 1681 Peter van Amerongen
1681-1682 Tilman Aquilius
1685, 1687, 1690, 1693, 1696 Jr. Assueer Torck
1702 Henrick van Haestenburgh
1703 Gijsbert van Issum
1703 dr. Johan van der Horst
1707 Med. dr. Cornelis van Amerongen
1707-1708, 1714-1715 Bartholt Schaats
1708-1709, 1715-1716 Reynier van Schuylenborch
1709-1710, 1716-1717 Gerritse van Eede
1710 Antony van der Horst
1711-1712, 1717-1718, 1726-1727, 1733-1734, 1741-1742 Jr. Lubbert Adolf Torck tevens heer van Rosendael
1712-1713, 1718-1719 Pieter Suermont
1713-1714 dr. Johan van der Horst
1719-1720 Paulus Jacob Deys van Voorn
1720-1721 Hessel van Lauwick tot Heuckelom
1721-1722, 1727-1728 Bartholt Suermondt
1722-1723, 1728-1729, 1734-1735, 1742-1743, 1748 Bartholt Lutteken
1723, 1725-1726, 1731-1732, 1737-1738, 1745-1746 Jacobus van Schuylenborgh
1723-1724, 1729-1730, 1735-1736, 1743-1744 dr. Derck van Ruyven
1724-1725, 1730-1731, 1736-1737, 1744-1745 Jan Carel van Eck tot Nergena
1732-1733, 1738-1739 Mr. Willem Klerck
1739 Mr. Wighbold Slicher A.S.
1740-1741 Mr. Willem Wicherts
1740-1741, 1747-1748, 1751-1752, 1761, 1766, 1778 mr. Rudolph Willem van Pabst
1746-1747, 1749 Willem Suermondt, D.S.
1749-1779 Gijsbert Carel graaf van Hogendorp
1755 Frederik Nuyen
1761-1762, 1769, 1781 mr. Johan van der Horst
1763-1764, 1772 Anthony van der Hart
1763, 1772, 1784, 1790 Daniel Bernard Mosburger
1764-1765 Anthony George van Eck
1765, 1775 Assueer Jan Torck kleinzoon van Assueer Torck
1766 mr. Philip Hendrick van Goltstein
1775, 1784 Anthony Nuyen
1778, 1787 mr. Evert Jan Benjamin van Goltstein zoon van mr. Ph.H. van Goltstein
1781, 1787 Willem van der Hart
1790 mr. Albert George Elsnerus

Na de Franse tijd bewerken

Ambtsperiode Naam burgemeester Partij of stroming Bijzonderheden
1809-1816 G. Wessels
1816-1817 mr. M.A. van Ommeren
1817-1819 C.A. Marchant
1819-1821 mr. M.A. van Ommeren
1821-1823 C.A. Marchant
1823-1831 mr. M.A. van Ommeren
1831-1851 Sebastiaan Willem van de Graaff
1852-1857 C.J.P. van Zadelhoff
1857-1877 Jacob Knel (1812-1877)
1878-1893 mr. Heiliger Jacob Wunder (1845-1910)
1893-1922 mr. H.F. Hesselink v. Suchtelen liberaal
1923-1938 J.M.A. Wijnaendts v. Resandt
1938-1943 ir. M.J. (Mattheus Johannes) IJzerman (1883-1962) CHU
1944 W.H. van den Brink NSB
1945-1946 W. van der Weide waarnemend
1946-1947 ir. M.J. IJzerman CHU
1947-1949 mr. Jan Klaasesz PvdA
1950-1969 mr. M. de Niet Gzn. PvdA
1969-1972 drs. T.J. Westerhout PvdA
1973-1978 mr. J. van Huis PvdA
1978-1979 mr. O.W.A. baron van Verschuer CHU waarnemend
1979-1988 mr. J.D. van Ketwich Verschuur D66
1989-1997 mr. M.J.E.M. Jager D66
1997-2002 J.F. Sala PvdA
2002-2003 mr. G.H. Faber PvdA waarnemend
2003-2005 drs. A. Pechtold D66
2005 mr. C. Rutten VVD waarnemend
2005-2021 cand. G.J.M. van Rumund PvdA
2021-heden F. Vermeulen BA VVD