Lijst van burgemeesters van Holten

Wikimedia-lijst

Dit is een lijst van burgemeesters van de voormalige Nederlandse gemeente Holten in de provincie Overijssel. Tot 1834 was de burgemeester van Holten tevens burgemeester van Bathmen. Per 1 januari 2001 is Holten opgegaan in de nieuwe gemeente Rijssen-Holten (tot 15 maart 2003 genaamd gemeente Rijssen).

Ambtsperiode Naam burgemeester Partij of stroming Bijzonderheden
1811-1815 Jan Vincent tot 1813 maire, daarna schout
1825-1834 Jan Pakkert bleef burgemeester van Bathmen
1834-1844 Jan Vincent
1844-1897 Jannes Vincent overleed 30 oktober 1897
1898-1903 mr. Douwe Jan Andries van Harinxma thoe Slooten werd burgemeester van 's-Graveland en van Ankeveen
1903-1908 Klaas Galenkamp
1908-1944 Allard Philip Reinier Carel baron van der Borch van Verwolde overleed 12 januari 1944
1944-1945 P.J. Drewes NSB
1945 Arend (A.) Schipper waarnemend tot 1 juli 1945
1945-1979 mr. Willem Henric Enklaar tot 1 maart 1946 waarnemend
1979-1993 mr. Willem L.F.C. ridder van Rappard VVD werd burgemeester van Texel
1993-1994 Josephus Johannes Hendrikus Cornielje CDA waarnemend, oud burgemeester van Angerlo
1994-1999 Dick (D.J.) Verhoeven CDA was wethouder van Dronten
1999-2000 drs. Nicolaas Gerzee VVD waarnemend, oud-gedeputeerde van de provincie Overijssel

Zie ookBewerken