Lijst van burgemeesters van Hasselt (België)

Dit is een lijst van burgemeesters van Hasselt, een gemeente in de Belgische provincie Limburg.

Frans en Hollands bestuur bewerken

periode naam burgemeester stroming opmerking
1796 - 1796 Arnold Baerts stadssecretaris
1797 - 1797 Peter Jan Willems zilversmid
1798 - 1798 Nicolaas van Gulpen drukker
1798 - 1798 Peter Jan Willems zilversmid
1799 - 1799 Nicolaas van Gulpen drukker
1800 - 1817 Godfried Renier Cox rentenier
1817 - 1822 Lambert Jacobs
1822 - 1830 Robert Gaspar Antoon de Sigers rentenier

Koninkrijk België bewerken

periode naam burgemeester stroming opmerking
1830 - 1833 Julien de Cecil liberaal baron
1833 - 1836 Michel Arnold Bamps liberaal notaris
1836 - 1842 Pieter Jan Willems katholiek industrieel
1842 - 1865 Michel Arnold Bamps liberaal notaris
1866 - 1872 Clement Vanderstraeten liberaal jeneverstoker
1872 - 1875 Armand Roelants katholiek rentenier, later provinciegriffier
1875 - 1878 Jules Nagels katholiek advocaat
1878 - 1880 Gaspar Arnold Bamps liberaal notaris
1880 - 1883 Guillaume Stellingwerff liberaal advocaat
1884 - 1895 Ernest Goetsbloets liberaal notaris
1895 - 1937 Ferdinand Portmans katholiek notaris, ridder
1937 - 1940 Jozef Bollen katholiek arts
1940 - 1944 Jef Deumens Vlaams-nationalist waarnemend burgemeester, onderwijzer
1944 - 1963 Jozef Bollen katholiek (CVP) arts
1963 - 1988 Paul Meyers katholiek (CVP) advocaat
1989 - 1994 Louis Roppe katholiek (CVP) advocaat
1995 - 2005 Steve Stevaert socialist (SP/sp.a) vanaf 1998 enkel titelvoerend
2005 - 2009 Herman Reynders socialist (sp.a) burgemeester
2009 - 2016 Hilde Claes socialist (sp.a) advocate
2016 - 2018 Nadja Vananroye katholiek (CD&V) directeur welzijnssector
2019 - Steven Vandeput Vlaams-nationalist (N-VA) ondernemer

Tijdlijn bewerken

Zie ook bewerken