Lijst van brutoformules C12

Wikimedia-lijst

Dit lemma is een onderdeel van de lijst van brutoformules met twaalf koolstofatomen.

Navigatie brutoformules

C12Bewerken

C12H0 - C12H7Bewerken

Brutoformule Naam
  Clomazon
  Fipronil
  dibenzofuraan
~ als dioxine
  2,3,7,8-tetrachloordibenzo-p-dioxine
~ als dioxine
  TCNQ
~ IUPAC: 2,5-cyclohexadiene-1,4-diylidene)dimalononitrile
~ Ook wel: tetracyanoquinodimethane
  Tralopyril
  Tetradifon
  Fludioxonil
  1,5-naftaleendi-isocyanaat
  Acenaftochinon
  Naftaleen-1,8-dicarbonzuuranhydride
  Borabarreleen-perdeuteropyridine-adduct
~ uit borabenzeen
  2,6-dichloorindofenol
  Nitrofeen
  Triclosan

C12H8 - C12H10Bewerken

Brutoformule Naam
  Acenaftyleen
  Dieldrin
  1,10-fenantroline
~ als aromatische verbinding
  Capilline
  Naftaleen-1,8-dicarbonzuur
  Naftaleen-2,6-dicarbonzuur
  Thiantreen
  Aclonifen
  2,6-dichloorindofenol
~ uit 2,6-dichloorindofenol
  Leflunomide
  Carbazool
  Chrysoine resorcinol
~ Ook wel: acid orange 6, chrysoine, CI14270, E103, tropaeoline
  Acenafteen
  Bifenyl
  Heptaleen
  Forchlorfenuron
  Chloordifenylfosfaan
  3,3'-dichloorbenzidine
  Difenylkwik
  Azobenzeen
  N-nitrosodifenylamine
  4-nitrodifenylamine
  Difenylfosforylazide
  Difenylether
  Bifenyl-2-ol
~ IUPAC: 2-fenylfenol
  4,4'-bifenol
  Bisfenol S
~ IUPAC: 4,4'-sulfonyldifenol
  Difenyldiselenide
  Difenylditelluride

C12H11 - C12H14Bewerken

Brutoformule Naam
  Furosemide
  4-aminobifenyl
  6-benzyladenine
  Carbaryl
~ IUPAC: 1-naftylmethylcarbamaat
  12-annuleen
~ als annuleen
  1,5-Dimethylnaftaleen
~ in synthese 2,6-dimethylnaftaleen
  2,6-Dimethylnaftaleen
  3.3'-Diamino-4.4'-dihydroxy-arsenobenzeen
~ als arsfenamine, Salvarsan
  Borabarreleen-pyridine-adduct
~ uit borabenzeen
  Bromuconazool
  Diquatdibromide
  Chloorsulfuron
  Bis(benzeen)chroom
~ als organochroomverbinding
  Benzidine
~ Ook wel: 4,4'-diaminobifenyl
~ uit 1,2-difenylhydrazine
  1,2-Difenylhydrazine
~ Ook wel: difenylhydrazine, hydrazobenzeen
  4-aminodifenylamine
  Diquat
~ Ook wel: magenta
 </chem> Fenobarbital
  Dapson
  Polybutyleentereftalaat
  Pyrimethamine
  Rasagiline
  Pyrimethanil
  Paraquat
~ Ook wel: paraquatdichloride
~ International Chemical Safety Card: 0005
  Carfedon
  Di-ethylftalaat
  Resorcinol diglycidylether

C12H15 - C12H17Bewerken

Brutoformule Naam
  Melarsoprol
  Thiamfenicol
  Carbofuran
  Albendazol
  Triallylcyanuraat
  Triglycidylisocyanuraat
  Cyclohexylbenzeen
~ Ook wel: (fenylcyclohexaan)
  5-(o-Tolyl)pent-2-een
~ in synthese 2,6-dimethylnaftaleen
  1,5-Dimethyltetraline
~ in synthese 2,6-dimethylnaftaleen
  α-ethyltryptamine
~ als tryptamine-derivaat
  N-ethyltryptamine
~ als tryptamine-derivaat
  N,N-dimthyltryptamine
~ als tryptamine-derivaat
  Bufotenine
  Psilocine
~ als tryptamine-derivaat
  Arbutine
  Bufotonine
~ als tryptamine-derivaat
  DEET
~ IUPAC: N,N-di-ethyl-meta-toluamide
~ Ook wel: N,N-di-ethyl-3-methylbenzamide
  Fenylsilatraan
  Thiamine

C12H18 - C12H20Bewerken

Brutoformule Naam
  1,5,9-cyclododecatrieen
  1,4-di-isopropylbenzeen
~ in synthese hydrochinon
  Hexamethylbenzeen
~ in synthese 2,6-dimethylnaftaleen
  Thiamine.HCl
  Clenbuterol
~ IUPAC: 1-(4-amino-3,5-dichloro-fenyl)-2-(tert-butylamino)ethanol
  Isoproturon
~ IUPAC:3-(4-isopropylfenyl)-1,1-dimethylureum
  Isoforondi-isocyanaat
  Oryzalin
  2,5-di-isopropylfenol
~ als bijproduct in synthese van 2,4,6-tri-isopropylfenol
  Propofol
~ IUPAC: 2,6-di-iso-propylfenol
  2,4-dimethyl-6-tert-butylfenol
  3-Methyl-5-fenylpentanol
  Propofol
~ IUPAC: 2,6-di-isopropylfenol
~ als bijproduct in synthese van 2,4,6-tri-isopropylfenol
  Amylmetacresol
  Carvylacetaat
  Jasmijnzuur
  Sucralose
  (2-Octyl)-2-cyanoacrylaat
~ als cyanoacrylaat
  Heparine
  Bornylacetaat
  Geranylacetaat
~ in citronellal
  Isobornylacetaat
  Sotalol
  Hexazinon

C12H21 - C12H23Bewerken

Brutoformule Naam
  Pyrrolysine
  Cyclododecanon
~ in bereiding polyamide 12
  Dodecadien-1-ol
~ Codlemon is (E,E)-dodeca-8,10-dien-1-ol
  Geosmine
  Dodecaandizuur
~ Formule: HOOC(CH2)10COOH
~ uit cyclododecaan
  Di-isopropyladipaat
  Tri-ethyleenglycol diglycidylether
  Cellobiose
~ vergeleken met gentiobiose
  Gentiobiose
~ Ook wel: amygdalose
  lactose
~ Ook wel: glucose-galactose
~ als disacharide
  lactulose
  Maltose
~ Ook wel: α-D-glucopyranosyl-(1→4)-β-D-glucopyranose
~ in karamellisatie
~ vergeleken met gentiobiose
  Sacharose
~ Ook wel: glucose-fructose
~ in karamellisatie
~ als disacharide
  Trehalose
~ vergeleken met gentiobiose
  Dicyclohexylamine
  Cyclododecanonoxime
~ in bereiding polyamide 12
  Laurolactam
~ in bereiding polyamide 12
  Polyamide 12
  Natriumdodecylsulfaat
~ Ook wel: natriumlaurylsulfaat, SLS (Engels: sodium lauryl sulphate)), SDS (Engels: sodium dodecyl sulphfate)

C12H24 - C12HveelBewerken

Brutoformule Naam
  Cyclododecaan
~ als cycloalkaan
~ in bereiding polyamide 12
  calciumcyclamaat
  2,2'-dimorfolinodi-ethylether
  Cyclododecanol
~ in bereiding polyamide 12
  Laurinezuur
~ IUPAC: dodecaanzuur
~ als verzadigd vetzuur
  Texanol
  Lactitol
Maltitol
  Natriumdodecylsulfaat
~ Ook wel: NaDS, NDS, SDS (Engels: natrium = sodium), SLS (Engels: natrium = sodium, dodecyl = lauryl)
  Dodecaan
  Tri-isobutylaluminium
~ Formule:  
~ als katalysator bij vorming polydioxanon
  Aluminium-t-butoxide
~ Formule:  
~ in de Oppenauer-oxidatie
  Tributylamine
  Tribufos
~ Formule:  
~ als plantengroeiregelaar
  Tributylfosfaat
  Tributyltinhydride
  Ammoniumdodecylsulfaat