Lijst van brutoformules C10

Wikimedia-lijst

Dit lemma is een onderdeel van de lijst van brutoformules met tien koolstofatomen.

Navigatie brutoformules

C10H0 - C10H2Bewerken

Brutoformule Naam
  Octachloornaftaleen
  Perchloorfulvaleen
~ in vergelijking met fulvaleen
  Chloordecon
~ als insecticide
~ afbraakproduct mirex
  Mirex
~ uit hexachloorcyclopentadieen
  Decacarbonyldimangaan
  Dirheniumdecacarbonyl
~ Formule:  
  1,2,3,4,5,6-hexachloornaftaleen
~ als hexachloornaftaleen
  1,2,3,4,5,7-hexachloornaftaleen
~ als hexachloornaftaleen
  1,2,3,4,5,8-hexachloornaftaleen
~ als hexachloornaftaleen
  1,2,3,4,6,7-hexachloornaftaleen
~ als hexachloornaftaleen
  1,2,3,5,6,7-hexachloornaftaleen
~ als hexachloornaftaleen
  1,2,3,5,6,8-hexachloornaftaleen
~ als hexachloornaftaleen
  1,2,3,5,7,8-hexachloornaftaleen
~ als hexachloornaftaleen
  1,2,3,6,7,8-hexachloornaftaleen
~ als hexachloornaftaleen
  1,2,4,5,6,8-hexachloornaftaleen
~ als hexachloornaftaleen
  1,2,4,5,7,8-hexachloornaftaleen
~ als hexachloornaftaleen
  pyromellietzuurdianhydride
~ anhydride van pyromellietzuur

C10H3Bewerken

Brutoformule Naam
  1,2,3,4,5-pentachloornaftaleen
~ als pentachloornaftaleen
  1,2,3,4,6-pentachloornaftaleen
~ als pentachloornaftaleen
  1,2,3,5,6-pentachloornaftaleen
~ als pentachloornaftaleen
  1,2,3,5,7-pentachloornaftaleen
~ als pentachloornaftaleen
  1,2,3,5,8-pentachloornaftaleen
~ als pentachloornaftaleen
  1,2,3,6,7-pentachloornaftaleen
~ als pentachloornaftaleen
  1,2,3,6,8-pentachloornaftaleen
~ als pentachloornaftaleen
  1,2,3,7,8-pentachloornaftaleen
~ als pentachloornaftaleen
  1,2,4,5,6-pentachloornaftaleen
~ als pentachloornaftaleen
  1,2,4,5,7-pentachloornaftaleen
~ als pentachloornaftaleen
  1,2,4,5,8-pentachloornaftaleen
~ als pentachloornaftaleen
  1,2,4,6,7-pentachloornaftaleen
~ als pentachloornaftaleen
  1,2,4,6,8-pentachloornaftaleen
~ als pentachloornaftaleen
  1,2,4,7,8-pentachloornaftaleen
~ als pentachloornaftaleen

C10H4Bewerken

Brutoformule Naam

C10H5Bewerken

Brutoformule Naam
  CS-gas
~ IUPAC: o-chloorbenzylideenmalonnitril
  1,2,3-trichloornaftaleen
~ als trichloornaftaleen
  1,2,4-trichloornaftaleen
~ als trichloornaftaleen
  1,2,5-trichloornaftaleen
~ als trichloornaftaleen
  1,2,6-trichloornaftaleen
~ als trichloornaftaleen
  1,2,7-trichloornaftaleen
~ als trichloornaftaleen
  1,2,8-trichloornaftaleen
~ als trichloornaftaleen
  1,3,5-trichloornaftaleen
~ als trichloornaftaleen
  1,3,6-trichloornaftaleen
~ als trichloornaftaleen
  1,3,7-trichloornaftaleen
~ als trichloornaftaleen
  1,3,8-trichloornaftaleen
~ als trichloornaftaleen
  1,4,5-trichloornaftaleen
~ als trichloornaftaleen
  1,4,6-trichloornaftaleen
~ als trichloornaftaleen
  1,6,7-trichloornaftaleen
~ als trichloornaftaleen
  2,3,6-trichloornaftaleen
~ als trichloornaftaleen
  Heptachloor
~ IUPAC: 1,4,5,6,7,8,8-heptachloor-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methaaninden
  (Bis(trifluoroacetoxy)jood)benzeen

C10H6Bewerken

Brutoformule Naam
  Triazoxide
  Chlordaan
  Pyromellietzuur
  Naftochinon
~ Ook wel: 1,4-naftochinon
  Juglon
~ IUPAC: 5-hydroxy-1,4-naftochinon

C10H7Bewerken

Brutoformule Naam
  Chinaldinezuur
~ chinoline-2-carbonzuur
  1-nitronaftaleen of 2-nitronaftaleen
  Kynureenzuur
~ 4-hydroxychinoline-2-carbonzuur
  thiabendazool

C10H8Bewerken

Brutoformule Naam
  Azuleen
~ als aromatische verbinding
  Naftaleen
~ als aromatische verbinding, polycyclische aromatische koolwaterstof, [2]aceen, [2]heliceen
  fulvaleen
~ Formule:  
~ Ook wel: pentafulvaleen
~ als stamverbinding voor tetrathiafulvaleen
  Toxafeen
~ polygechloreerd kamfer
  2,2'-bipyridine
~ als bipyridine, ligand in rutheniumtri(bispyridine)
  2,3'-bipyridine
~ als bipyridine
  2,4'-bipyridine
~ als bipyridine
  3,3'-bipyridine
~ als bipyridine
  3,4'-bipyridine
~ als bipyridine
  4,4'-bipyridine
~ als bipyridine
  Zinkpyrithion
  1-naftol
~ Ook wel: α-naftol
  2-naftol
~ Ook wel: β-naftol

C10H9Bewerken

Brutoformule Naam
  Zilversulfadiazine
  Thiacloprid
  Captafol
  Benzazepine
  Chinaldine (α-methylchinoline)
  Lepidine (γ-methylchinoline)
  1-naftylamine
~ Ook wel: 1-aminonaftaleen, α-naftylamine

C10H10Bewerken

Brutoformule Naam
  10-annuleen
~ als annuleen
  Bullvaleen
  Diline
~ IUPAC: 1,2-dihydronaftaleen
  1,2-Divinylbenzeen
~ als divinylbenzeen
  1,3-Divinylbenzeen
~ als divinylbenzeen
  1,4-Divinylbenzeen
~ als divinylbenzeen
  Nioboceendichloride
  4-(2,4-dichloorfenoxy)butaanzuur
  Titanoceendichloride
~ Formule:  
  Chromoceen
~ Formule:  
  Ferroceen
~ Formule:  
~ bij synthese fulvaleen
  1,5-naftaleendiamine
  Metamitron
  Nikkeloceen
~ Formule:  
~ uit cyclopentadienylnatrium
  Benzylideenaceton
~ IUPAC: 4-fenyl-butenon
~ Ook wel: benzalaceton
  1- of 2-tetralon
  Safrol
~ als fenylpropanoïde
  Dimethylftalaat
  Ferulazuur
  Styreen-maleïnezuuranhydride
  Chorisminezuur
  Prefeenzuur
  Zirconoceendibromide
~ als organozircoonverbinding

C10H11Bewerken

Brutoformule Naam
  N-benzylacrylamide
~ Formule:  
~ uit benzylalcohol en acrylonitril
  Acetamiprid
  Mecoprop
  Natriuminosaat
~ Ook wel: E631, inosine-5'-dinatriumfosfaat, dinatriuminosaat
  Natriumfenylbutyraat

C10H12Bewerken

Brutoformule Naam
  Dicyclopentadieen
  Tetraline
~ Ook wel: benzocyclohexeen, tetrahydronaftaleen
  Tetravinyletheen
  1,3,5,7-Tetrabroomadamantaan
~ als derivaat van adamantaan
  Baclofen
  Pyridiniumdichromaat
  Tryptamine
~ als stamverbinding van de tryptamines
  Serotonine
~ afbraak door monoamino-oxidase
~ als tryptamine-derivaat
  Bentazon
  Dinoseb
  Azinfos-methyl
  Anethol
  Benzylaceton
~ IUPAC: 4-fenyl-butanon
  o-cresylglycidylether
  Eugenol
  Hinokitiol
~ IUPAC: 2-hydroxy-4-isopropyl-2,4,6-cyclohepta-2,4,6-trieen-1-on
~ Ook wel: β-thujaplicine
  4-(4'-Hydroxyfenyl)butaan-2-on
~ Ook wel: frambozenketon
  Coniferyl alcohol
~ als fenylpropanoïde
  Propylgallaat

C10H13Bewerken

Brutoformule Naam
  1,3,5-Tribroomadamantaan
~ als derivaat van adamantaan
  Chloordimeform
  meta-Chloorfenylpiperazine
  Chloortoluron
~ IUPAC: 1-(3-chloor-4-methylfenyl)-3,3-dimethylureum
  2-(trimethylsilyl)fenyltriflaat
~ als benzynprecursor
  Metirosine of Alfa-methyl-para-tyrosine
  Inosinezuur
~ E630
  Zeatine

C10H14Bewerken

Brutoformule Naam
  Butylbenzeen
~ Ook wel: n-butylbenzeen
  1,1-Dimethylethylbenzeen
~ Ook wel: tert-butylbenzeen
  1-Methylbenzeen
~ Ook wel: sec-butylbenzeen
  2-Methylbenzeen
~ Ook wel: isobutylbenzeen
  p-Cymeen
~ IUPAC: 1-methyl-4-(1-methylethyl)benzeen
  o-di-ethylbenzeen
~ IUPAC: 1,2-di-ethtylbenzeen
  Dureen
~ IUPAC: 1,2,4,5-tetramethylbenzeen
~ in bereiding pyromellietzuur
  2,3,4,5-Tetramethylfulveen
~ in metaalcomplexen
  1,3-Dibroomadamantaan
~ als derivaat van adamantaan
  Chloordimeform hydrochloride
  Parathion
~ IUPAC: O,O-Di-ethyl-O-(4-nitrofenyl)-thionfosforzure ester
~ als E605, insecticide
  Nicotine
~ in sigarettenrook, planten
  Telbivudine
  Adenosine
~ Ook wel: adenosinemonofosfaat, AMP (uit Engels: AdenosineMonoPhosphate)
  Carvon
  p-tert-Butylfenol
~ Ook wel 4-tert-butylfenol
  Cis-Bicyclo(4,4,0)-dec-7-en-3-on
~ in oxy-Cope-omlegging
  para-tert-butylfenol
~ in Europese standaardreeks
  Nepetalacton
  Ethyleendimethacrylaat
  Guaifenesine
~ IUPAC: 3-(2-methoxyfenoxy)-propaan-1,2-diol
  Palladium(II)acetylacetonaat
~ Formule:  

C10H15Bewerken

Brutoformule Naam
  1-Broomadamantaan
~ als derivaat van adamantaan
  Halomon
  1-Fluoradamantaan
~ als derivaat van adamantaan
  Pentamethylcyclopentadienyllithium
~ Formule: [C5(CH3)5]Li
~ in synthese van decamethylkobaltoceen
  Methamfetamine
~ IUPAC: (S)-N-Methyl-1-fenylpropaan-2-amine
~ Ook wel: desoxyn, meth
  Geranylnitril
  Efedrine
  Etilefrine
  Kaïnezuur
  Adenosinedifosfaat
~ Ook wel: ADP
  N-butylbenzeensulfonamide
  Fonofos
  Fenthion

C10H16Bewerken

Brutoformule Naam
  Adamantaan
  Limoneen
~ in citronella
  Myrceen
  Sabineen
~ Ook wel: β-thujeen
  Tricyclo[4,3,0,12,5]decaan
~ uitgangsstof voor adamantaan
  Triallaat
  Magnesiumdiglutamaat
~ Ook wel: E625, magnesiumglutamaat
  Biotine
~ Ook wel: bioepiderm, bios IIb, coenzym R, factor S, vitamine B7, vitamine B8, vitamine H
  Tetra-acetylethyleendiamine (TAED)
  Biotinesulfoxide
  Biotinesulfon
~ oxidatieproduct van biotinesulfoxide
  Nicotinesulfaat
~ Formule:  
  Ethyleendiaminetetra-azijnzuur
~ Ook wel: EDTA
  Anserine
  Adenosinetrifosfaat
~ Ook wel: ATP
  Cimetidine
  Adamantan-1-ol
~ als derivaat van adamantaan
  Citral
~ IUPAC: 2E/Z-3,8-dimethyl-2,6-octadiënal
Citral A, zie geranial
Citral B, zie neral
Ook wel: lemonal
  Geranial
~ IUPAC: 2E-3,8-dimethyl-2,6-octadiënal
~ isomeer van citral
  Ipsdienol
~ IUPAC: (4S)-2-methyl-6-methylideenocta-2,7-dien-4-ol
  Kamfer
~ in kamferspiritus
  Neral
~ IUPAC: 2Z-3,8-dimethyl-2,6-octadiënal
~ isomeer van citral
  Piperiton

C10H17Bewerken

Brutoformule Naam
  Linamarine
  Glutathion
  Pramipexol

C10H18Bewerken

Brutoformule Naam
  Decaline
~ Ook wel: decahydronaftaleen
  1,4-cineool
~ ook: isocineool; iso-eucalyptol
  Citronellal
  Eucalyptol
~ook: 1,8-cineool
  Geraniol
  Coreandrol
~ Ook wel: S-(−)-linalool
  Licareol
~ Ook wel: R-(+)-linalool
  R- of S-Linalool
~ steriochemisch niet gespecificeerd
  Myrcenol
  Citronelzuur
  γ-Decalacton
  Di-tert-butyldicarbonaat

C10H19Bewerken

Brutoformule Naam
  Fosfamidon

C10H20Bewerken

Brutoformule Naam
  Cyclodecaan
  Citronellol
  Menthol
  Dihydromyrcenol
~ Ook wel: 2,6-dimethyloct-7-een-2-ol
  Decaanzuur
~ Ook wel: carprinezuur
~ als verzadigd vetzuur
  Octylacetaat
~ Ook wel: ester van 1-octanol en azijnzuur, octylethanoaat
~ als ester, sinaasappelgeur
  Butyldiglycolacetaat

C10H>20Bewerken

Brutoformule Naam
  Di-ethylcarbamazine
  Pebulaat
  Decaan
  Isoforondiamine
~ IUPAC: 1-amino-3-aminomethyl-3,5,5-trimethy;cylohexaan
  1-decanol
ook wel: decylalcohol
  Dipentylether
  Tri-ethyleenglycolbutylether
  1-decaanthiol
~ International Chemical Safety Card: 0035
  Bis(1,2-dimethylpropyl)boraan
  Dipentylamine
~ Formule: (C5H11)2NH
~ IUPAC: N-pentylpentaan-1-amine
~ Ook wel: N-pentyl-1-pentaanamine, diamylamine, di-N-pentylamine
  Ethambutol
~ Formule:  
~ IUPAC: 2-[2-(1-hydroxybutan-2-ylamino)ethylamino]butan-1-ol
  Cyclam
  Tetrakis(dimethylamino)etheen
  Decamethylcyclopentasiloxaan
~ als siloxaan