Lijst van brutoformules C09

Wikimedia-lijst

Dit lemma is een onderdeel van de lijst van brutoformules met negen koolstofatomen.

Navigatie brutoformules

C9H0 - C9H8Bewerken

Brutoformule Naam
  Folpet
~ IUPAC: N-(trichloormethylthio)ftaalimide
  Chlorendinezuur
  Trimellietzuuranhydride
~ uit trimellietzuur
  Anilazine
~ als fungicide
  Endosulfan
~ als insecticide
  2,4-tolueendi-isocyanaat
  Coumarine, biosynthese van ~
Coumarinederivaten, medische aspecten van ~
  Hemimellietzuur
~ IUPAC: 1,2,3-benzeentricarbonzuur
~ als isomeer van trimellietzuur
  Trimellietzuur
~ IUPAC: 1,2,4-benzeentricarbonzuur
  Trimesinezuur
~ IUPAC: 1,3,5-benzeentricarbonzuur
~ als isomeer van trimellietzuur
  6-benzofuraancarbonzuur
~ in synthese benzofuraan
  Umbelliferon
~ als fenylpropanoïde
  Ninhydrine
  Lamotrigine
  Chinoline
~ als aromatische verbinding
  Isochinoline
~ als aromatische verbinding
  Azathioprine
  Indeen
  Dichloorprop
~ IUPAC: 2-(2,4-dichloorfenoxy)-propaanzuur
~ International Chemical Safety Card: 0038
  Captan
  Pemoline
  Thidiazuron
~ als plantengroeiregelaar
  Kaneelaldehyde
~ IUPAC: 3-fenyl-2-propeenaldehyde
  Indanon - twee isomeren:
~ 1-indanon
~ 2-indanon
  Cubaancarbonzuur
~ in Favorskii-omlegging
  Coumarine
  Kaneelzuur
~ Ook wel: E-3-fenyl-2-propeenzuur
~ als fenylpropanoïde
  3-Fenylpyruvaat
~ IUPAC: 3-fenyl-2-oxopropaanzuur
~ in fenylketonurie
  Aspirine
~ IUPAC: acetylsalicylzuur
~ Ook wel: ester van 2-hydroxybenzoëzuur en ethaanzuur, ester van salicylzuur en azijnzuur
  4-Hydroxyfenylpyrodruivenzuur
~ IUPAC: 3-(4-hydroxyfenyl)-2-oxopropaanzuur
  silanaftaleen
~ in vergelijking met silabenzeen

C9H9Bewerken

Brutoformule Naam
  Clonidine
  MCPA
  Propanil
  Skatool
~ IUPAC: 3-methylindool
~ als afbraakproduct van tryptofaan
  Adrenochroom
~ IUPAC: 3-Hydroxy-1-methyl-2,3-dihydro-1 H- indool-5,6-dion
  Benzoguanamine
~ 6-fenyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine
  Hippuurzuur
  Carbendazim
~ IUPAC: Methyl 1H-benzimidazol-2-ylcarbamaat

C9H10Bewerken

Brutoformule Naam
  Indaan
  Alfa-methylstyreen
~ Ook wel: 2-fenylpropeen
  Trans-beta-methylstyreen
~ Ook wel: 1-fenylpropeen
~ als methylstyreen
  2-vinyltolueen
~ Ook wel: o-methylstyreen
  3-vinyltolueen
~ Ook wel: m-methylstyreen
  4-vinyltolueen
~ Ook wel: p-methylstyreen
  Azamethifos
  Imidacloprid
  Diuron
  Linuron
  Myosmine
  Fenidon
~ IUPAC: 1-fenyl-3-pyrazolidinon
  Nitrotyrosine
  Allylfenylether
~ Ook wel: fenylallylether
~ in Claisen-omlegging
  o-Allylfenol
~ in Claisen-omlegging
  Fenylaceton
  Fenylglycidylether
  p-Coumarylalcohol
~ als fenylpropanoïde
  Ethyl-p-hydroxybenzoaat
  Tropinezuur
~ IUPAC: 2-fenyl-3-hydroxypropaanzuur
Engels: 3-hydroxy-2-phenylpropanoic acid (substituenten worden gealfabetiseerd)
  Veratraldehyde
~ IUPAC: 3,4-dimethoxybenzaldehyde
  Syringaldehyde

C9H11Bewerken

  Dichlofluanide
  Chloorpyrifos
  Tetrahydro-isochinoline
  Cathinon
~ IUPAC: 2-amino-1-fenyl-1-propanon
~ als cathinon
  4-(N,N-dimethylamino)-benzaldehyde
~ in de Vilsmeier-Haack-reactie
  Benzocaïne
~ Ook wel: ester van ethanol en 4-aminobenzoëzuur, ethyl-4-aminobenzoaat
  Fenylalanine
~ uitgangsstof voor fenylpropanoïden
~ uit shikiminezuur
  Adrenalon
  Tyrosine
  Levodopa

C9H12 - C9H13Bewerken

Brutoformule Naam
  Mesityleen
~IUPAC: 1,3,5-trimethylbenzeen
C9H12</chem> (4,4,4,4)fenestrane
~ IUPAC: tetracyclo[3.3.1.03,9.07,9]nonaan
~ als fenestraan
  1,2,4-trimethylbenzeen
~ Ook wel pseudocumeen
~ in bereiding trimellietzuur
  cumeen
~ Ook wel: 2-propylbenzeen, i-propylbenzeen, 2-fenylpropaan
  n-propylbenzeen
~ Ook wel: 1-fenylpropaan, 1-propylbenzeen, isocumeen
  Prothionamide
  Mesitol
~ IUPAC: 2,4,6-trimethylfenol
~ reactie met arylloodverbindingen
  Cumeenhydroperoxide
  1,3,5-trimethoxybenzeen
~ uit 1,3,5-trihydroxybenzeen
  Cyanazine
~ IUPAC: 2-chloor-4-(1-cyaan-1-methylethylamino)-6-ethylamino-1,3,5-triazine
~ Ook wel: 2-(4-chloor-6-ethylamino-1,3,5-triazine-2-ylamino)-2-methylpropionitril
  Amfetamine
~ Ook wel: 1-fenylpropaan-2-amine, 2-amino-1-fenylpropaan
~ als racemaat
  N-isopropylaniline
  (1R,2S)-2-Amino-1-phenylpropan-1-ol
  Cathine
~ IUPAC: (1S,2S)-2-amino-1-phenylpropan-1-ol
  Adrenaline
~ IUPAC: 1-(3,4-dihydroxyfenyl)- 2-(N-methylamino)ethanol
~ reactie o.i.v.: monoamino-oxidase

C9H14 - C9H16Bewerken

Brutoformule Naam
  Uridinedifosfaat
  Carnosine
  Tenofovir disoproxil
  Foron
  Isoforon
  Ethylcinnamaat
~ als ester van kaneelzuur
  glyceroltriacetaat
~ IUPAC: 1,3-diacetyloxypropan-2-yl acetaat
~ Ook wel: glyceryltriacetaat, glyceroltriacetaat, 1,2,3-triacetoxypropaan, 1,2,3-propaantrioltriacetaat, E1518
  1-butyl-3-methylimidazoliumhexafluorfosfaat
~ als ionische vloeistof
  Ergothioneïne
  Amidosulfuron
  Octahydroindeen
~ IUPAC: bicyclo[4.3.0]nonaan
~ Ook wel: hexahydroindaan, hydrindaan
  Propazine
  Trietazine
  Quaternium-15
~ IUPAC: hexamethyleentetraminechloroallylchloride
  2-Nonenal
~ Oudemensenlucht
  nonaandizuur
~ Ook wel: azelaïnezuur

C9H17Bewerken

Brutoformule Naam
  Molinaat
  Gabapentine
~ IUPAC: 2-[1-(aminomethyl)cyclohexyl]azijnzuur
  Panthotheenzuur
~ OOK WEL: vitamine B5, D-pantotheenzuur, (R)-N-(2,4-dihydroxy-3,3- dimethyl-1-oxobutyl)-β-alanine

C9H18Bewerken

Brutoformule Naam
  Cyclononaan
  Acetonperoxide
  TEMPO
~ IUPAC: tetramethylpiperidinoxyl
~ als radicaal
  Ferbam
  Meprobamaat
  Di-isobutylketon
~ IUPAC: 2,6-dimethyl-4-heptanon
  Nonaanzuur
  3,5,5-trimethylhexaanzuur
~ isononaanzuur
  Ethylheptanoaat
~ als ester van heptaanzuur
  Acetonperoxide
~ Ook wel: triaceton-triperoxide, TATP, peroxyaceton, tricycloaceton-peroxide, TCAP

C9H19Bewerken

Brutoformule Naam
  nonaannitril
~ in fase-transfer-gekatalyseerde reactie

C9H20 - nBewerken

Brutoformule Naam
  Nonaan
  Muscarine
  Propamocarb
  Tri-isopropylboraat
~ Formule:  
  Tri-i-propylsilylchloride
~ Formule:  
~ bescherming via hexafluorkiezelzuur
  Propamocarb.hydrochloride
  2-tert-butyl-1,1,3,3-tetramethylguanidine
~ "Bartons base"
  Tri-isopropanolamine
  (6-N,6-N,6-N)Trimethyllysine
~ als methyllysine
  PMDTA
~ IUPAC: N,N,N',N",N"-pentamethyldiethyleentriamine
~ Formule: