Lijst van brutoformules C07

Wikimedia-lijst

Dit lemma is een onderdeel van de lijst van brutoformules met zeven koolstofatomen.

Navigatie brutoformules

C7H0 - C7H4Bewerken

Brutoformule Naam
  2,6-Dichloorbenzonitril
  Ioxynil
~ IUPAC: 4-hydroxy-3,5-di-joodbenzonitril
~ Ook wel: 4-cyaan-2,6-di-joodfenol, 3,5-di-jood-4-hydroxybenzonitril
  Nitroxinil
  2,3,5-tri-joodbenzoëzuur
~ als plantengroeiregelaar
  4-Chloorbenzotrifluoride
~ Ook wel: para-chloorbenzotrifluoride, 1-chloor-4-trifluormethylbenzeen, 4-chloor-α,α,α-trifluortolueen
  4-Chloorbenzotrichloride
Ook wel: para-chloorbenzotrichloride, 1-chloor-4-trichloormethylbenzeen, 4,α,α,α-tetrachloortolueen
~ in synthese van 4-chloorbenzotrifluoride
  Natriumsacharinaat
als zout van saccharine
  Meconzuur

C7H5Bewerken

Brutoformule Naam
  Benzoylchloride
  2-chloorbenzaldehyde
  3-chloorbenzaldehyde
  4-chloorbenzaldehyde
  p-chloorbenzoëzuur
  Chloorthiamide
  2,6-Dichloorbenzamide
~ reactieproduct van 2,6-dichloorbenzonitril
  Trichloormethylbenzeen
~ Ook wel: benzotrichloride
~ grondstof voor trifluormethylbenzeen
  2,4,6-trichlooranisol
  Trifluormethylbenzeen
~ Ook wel: benzotrifluoride, α,α,α-trifluortolueen
  Kaliumbenzoaat
~ Ook wel: kaliumzout van benzoëzuur, E210
  Benzonitril
  Benzisoxazool
  Benzoxazool
  Fenylisocyanaat
  Benzisothiazolinon
~ Ook wel: BIT
  Saccharine
  Benzisothiazool
~ stamverbinding van benzisothiazolinon
  Benzothiazool
  2-mercaptobenzothiazool
~ als benzothiazool
  2,4,6-trinitrotolueen
ook wel: TNT, trinitrotolueen
in amatol
  N-methyl-N,2,4,6-tetranitroaniline
~ Ook wel: tetryl
  Natriumbenzoaat
~ Ook wel: E211

C7H6Bewerken

Brutoformule Naam
  1,3-dibroom-2-hydroxy-5-methylbenzeen
~ in aromatische halogenering
  Chloorthiazide
  2,4-dichloorbenzylalcohol
  Benzimidazool
~ als imidazool
  Indazool
  2,3-dinitrotolueen
~ als dinitrotolueen
~ in bereiding tolueendiamine
  2,4-dinitrotolueen
~ als dinitrotolueen
~ in bereiding tolueendiamine
  2,5-dinitrotolueen
~ als dinitrotolueen
~ in bereiding tolueendiamine
  2,6-dinitrotolueen
~ als dinitrotolueen
~ in bereiding tolueendiamine
  3,4-dinitrotolueen
~ als dinitrotolueen
~ in bereiding tolueendiamine
  3,5-dinitrotolueen
~ als dinitrotolueen
~ in bereiding tolueendiamine
  4,6-dinitro-o-cresol
  Carbonyldiimidazool
  1,1'-Thiocarbonyldi-imidazool
  Benzaldehyde
~ in Cannizzaro-reactie, benzoïnecondensatie, gattermannreactie
~ als uitgangsstof voor benzalchloride
~ uit benzalchloride
  Benzoëzuur
~ IUPAC: benzeencarbonzuur
~ Ook wel: E210
~ in benzoë
  4-Hydroxybenzaldehyde
  Salicylaldehyde
~ IUPAC: 2-hydroxybenzaldehyde
~ in Reimer-Tiemannreactie
  Thiosalicylzuur
  Salicylzuur
~ IUPAC: 2-hydroxybenzoëzuur
~ in Kolbe-Schmittreactie
  4-hydroxybenzoëzuur
~ in Kolbe-Schmittreactie
  Sesamol
  Galluszuur
~ Ook wel: pyrogallol-5-carbonzuur, 3,4,5-trihydroxybenzoëzuur

C7H7Bewerken

Brutoformule Naam
  Tropyliumion
~ als aromatische verbinding
  Borabarreleen
~ uit borabenzeen
  Benzylbromide
~ IUPAC: (broommethyl)benzeen
~ Ook wel: α-broomtolueen
  2-broomtolueen
  3-broomtolueen
  4-broomtolueen
  Benzylchloride
~ in Blanc-chloormethylatie
~ in de bereiding van benzylalcohol, benzylbutylftalaat
  4-chloor-3-methylfenol
~ Ook wel: p-chloor-m-cresol
  Chloramine-T
  4-tolueensulfonylchloride
~ Formule: CH3-C6H4-SO2Cl
~ Ook wel: tosylchloride
  Azocine
  Benzylazide
  Benzamide
  Formanilide
~ IUPAC: N-fenylformamide
  Antranilzuur
~ IUPAC: 2-aminobenzoëzuur
  2-nitrotolueen
~ en het Kerreffect
  3-nitrotolueen
~ als isomeer van 2-nitrotolueen
  4-nitrotolueen
~ als isomeer van 2-nitrotolueen
  Carbapenem
  Mesalazine
~ IUPAC: 3-amino-6-hydroxybenzoëzuur
  Para-aminosalicylzuur
~ IUPAC: 4-amino-6-hydroxybenzoëzuur

C7H8Bewerken

Brutoformule Naam
  Norbornadieen
  Quadricyclaan
~ als isomeer van norbornadieen
  Tolueen
~ Formule: C6H5CH3
~ uitgangsstof voor benzalchloride ( (trichloormethyl)benzeen )
  Hydrochloorthiazide
  Benzimidazoline
~ als imidazoolderivaat
  Fenylthiocarbamide
~ IUPA: fenylthioureum
~ Ook wel: PTC
  Theobromine
  Theofylline
  Anisol
~ Ook wel: fenylmethylether, methoxybenzeen
~ als uitgangsstof voor Lawessons reagens
  Benzylalcohol
~ Ook wel: fenylcarbinol, fenylmethanol, (hydroxymethyl)benzeen
  Metacresol
~ Ook wel 3-hydroxytolueen, 3-methylfenol
~ als cresol
  Orthocresol
~ International Chemical Safety Card: 0030
~ Ook wel 2-hydroxytolueen, 2-methylfenol
~ als cresol
  Paracresol
~ International Chemical Safety Card: 0031
~ Ook wel 4-hydroxytolueen, 4-methylfenol
~ als cresol
~ in aromatische halogenering
  Guaiacol
IUPAC: 2-methoxyfenol
  4-methoxyfenol
~ Ook wel: mequinol
  Salicylalcohol
  Ethylmaltol
  Fenylmethaanthiol
~ ook wel benzylmercaptaan

C7H9 - C7H13Bewerken

Brutoformule Naam
  Tiludroninezuur
  Benzylamine
~ Ook wel: aminomethylbenzeen
~ metabolisme via monoamino-oxidase
  N-methylaniline
~ Ook wel: methylaminobenzeen
  Norborneen
  Crimidine
  2,3-tolueendiamine
~ als tolueendiamine
  2,4-tolueendiamine
~ als tolueendiamine
  2,5-tolueendiamine
~ als tolueendiamine
  2,6-tolueendiamine
~ als tolueendiamine
  3,4-tolueendiamine
~ als tolueendiamine
  3,5-tolueendiamine
~ als tolueendiamine
  2-Ethyl-3-methoxypyrazine
~ niet meer toegestaan additief in diervoeding
  2-Ethyl-3-methoxypyrazine
~ niet meer toegestaan additief in diervoeding
  2-Ethyl-3-methoxypyrazine
  2-Ethyl-3-methoxypyrazine
~ niet meer toegestaan additief in diervoeding
  Propylthiouracil
  Carbimazol
  Allylmethacrylaat
  Hept-2-eenzuur
~ niet meer toegestaan additief in diervoeding
  Glycidylmethacrylaat
  Cyclohexylisocyanaat
~ Formule: c-C6H11-NCO
  Cyclohepteen
  1,5-Heptadieen
~ in Cope omlegging
  3-Methyl-1,5-hexadieen
~ in Cope omlegging
  Norbornaan
  Norcaraan
~ als voorbeeld van de Von-Baeyer-nomenclatuur
  Simazine
  Cycloheptanon
  1,2-epoxycycloheptaan
~ cyclohepteenoxide
  Butylacrylaat
  Delta-lacton
~ IUPAC: lacton van 5-hydroxyheptaanzuur
  Vinylpivalaat
  Diëthylmalonaat
  1,4-Heptonolacton
  2-acrylamide-2-methylpropaansulfonzuur

C7H14Bewerken

Brutoformule Naam
  Cycloheptaan
  Methylcyclohexaan
  1-Chloormethyl-4-fluor-1,4-diazoniabicyclo(2.2.2)octaanbis(tetrafluorboraat) (Selectfluor)
  Monocrotofos
  Cystathionine
~ in transmethylering naar methionine
  Dinotefuran
  Heptanal
~ in de bereiding van 1-heptanol
  Heptan-2-on
~ Ook wel: Methyl-n-pentylketon
  Heptan-3-on
~ Ook wel: Ethyl-n-butylketon
  Heptan-4-on
~ Ook wel: Di-n-propylketon
  1-Methylcyclohexanol
  2-Methylcyclohexanol
~ als methylcyclohexanol
  3-Methylcyclohexanol
  4-Methylcyclohexanol
  5-Methyl-2-hexanon
  Heptaanzuur
~ uit 1-heptanol
  Pentylacetaat
~ Ook wel: amylacetaat, 1-pentylacetaat, n-pentylacetaat
  3-Methyl-1-butylacetaat
~ IUPAC: ester van 3-methyl-1-butanol en ethaanzuur
~ Ook wel: isoamylacetaat, i-amylacetaat, bananenolie
~ als ester, banaan-essence
  sec-Amylacetaat
~ Ook wel: s-amylacetaat, (1-Methylbutyl)-acetaat
~ IUPAC: ester van Pentan-2-ol en Ethaanzuur
  4-Methoxy-4-methyl-2-pentanon
  5-Hydroxyheptaanzuur
~ als delta-lacton

C7H15Bewerken

Brutoformule Naam
  Cyclofosfamide
  Azocaan
  Carnitine

C7H16Bewerken

Brutoformule Naam
  Heptaan
  2-Methylhexaan
  3-Methylhexaan
  2,2,3-trimethylbutaan
  Soman
  Acetylcholine
  6-N-Methyllysine
~ als methyllysine
  1-heptanol
  2-heptanol
  3-heptanol
  4-heptanol
  1-tert-butoxypropan-2-ol (propyleenglycol-tert-butylether)
  Carnitine

C7H17 - C7HveelBewerken

Brutoformule Naam
  Methylhexanamine
~ IUPAC: 2-amino-4-methylhexaan
~ Ook wel: 1,3-dimethylpentylamine, Geranamine
  Foraat