Lijst van bewindslieden voor de PPR

Wikimedia-lijst

Dit is een alfabetische lijst van bewindslieden voor de Politieke Partij Radikalen. Het betreft alle politici die voor de Politieke Partij Radikalen minister of staatssecretaris in een Nederlands kabinet zijn geweest.

Bewindspersoon Foto Post Portefeuille Kabinet Jaar
Harry van Doorn Minister Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk kabinet-Den Uyl 1973-1977
Michel van Hulten Staatssecretaris Verkeer en Waterstaat kabinet-Den Uyl 1973-1977
Boy Trip Minister zonder
portefeuille
Wetenschapsbeleid kabinet-Den Uyl 1973-1977