Hoofdmenu openen

Lijst van amfibieën in Nederland en België

Wikimedia-lijst

Onderstaand een lijst van amfibieën in Nederland en België. In de lage landen komen 6 soorten salamanders voor, waarvan één exoot en ook van de 11 soorten kikkers is er één exoot.

Amfibieën in Nederland en België
Salamanders
Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Familie Status Beschrijving Afbeelding
Kleine watersalamander Lissotriton vulgaris
Linnaeus, 1758
Echte salamanders Algemeen De kleine watersalamander is de meest algemene salamander in Nederland. Deze salamander is niet kieskeurig en kan zich zelfs in tuinvijvers handhaven.
Triturus vulgaris.jpg
Vuursalamander Salamandra salamandra
Linnaeus, 1758
Echte salamanders Ernstig bedreigd De landbewonende vuursalamander komt in Nederland alleen voor in bossen in Limburg. De soort is gemakkelijk te herkennen aan het zwarte lichaam met gele vlekken.
Feuersalamander gebändert1.jpg
Alpenwatersalamander Mesotriton alpestris
Laurenti, 1768
Echte salamanders Vrij algemeen De salamander is in Europa vrij algemeen, de mannetjes zijn in de paartijd blauw van boven en hebben een oranje buik.
Triturus alpestris.jpg
Kamsalamander Triturus cristatus
Laurenti, 1768
Echte salamanders Bedreigd Deze soort dankt de naam aan de hoge, getande kam van de mannetjes in de paartijd. Het is de grootste Nederlandse salamander.
TriturusCristatusFirstYearMaleFirstYear.JPG
Vinpootsalamander Lissotriton helveticus
Razoumowsky, 1789
Echte salamanders Kwetsbaar De mannetjes ontwikkelen zwarte zwemvliezen in de paartijd, evenals een draad-achtig staart aanhangsel dat bij de vrouwtjes nauwelijks te zien is
Triturus helveticus - Triton palmé mâle nuptial.jpg
Italiaanse kamsalamander Lissotriton carnifex
Laurenti, 1768
Echte salamanders Exoot Deze exoot komt oorspronkelijk voor rond Italië en is in Nederland uitgezet op de oostelijke Veluwe bij Apeldoorn.
TriturusCarnifexMale.JPG
Kikkers
Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Familie Status Beschrijving Afbeelding
Vroedmeesterpad Alytes obstetricans
Laurenti, 1768
Alytidae Kwetsbaar De vroedmeesterpad staat in Nederland bekend als kwetsbaar. De mannetjes dragen de eieren een tijdje bij zich zodat er een kleinere kans is op predatie op de embryo's.
Alytes obstetricans ponte lande 90.jpg
Boomkikker Hyla arborea
Linnaeus, 1758
Boomkikkers Bedreigd De boomkikker is gemakkelijk te herkennen aan zijn egaal lichtgroene kleur en bruine streep van het oog naar de achterpoot. Het is met een lengte van 5 cm een van de kleinste Nederlandse kikkers.
Hyla arborea01.jpg
Bruine kikker Rana temporaria
Linnaeus, 1758
Echte kikkers Algemeen De bruine kikker is een van de algemeenste soorten in Nederland en België. De bruine kikker is te herkennen aan zijn driehoekige vlek achter het oog. De soort is moeilijk van de heikikker te onderscheiden maar wordt groter tot maximaal 11 centimeter.
Common frog.jpg
Poelkikker Rana lessonae
Camerano, 1882
Echte kikkers Kwetsbaar Heeft een groene kleur met lichtere strepen, de lengte is ongeveer 7 centimeter. De kikker kan soms alleen gedetermineerd worden door naar de voetwortelknobbel te kijken.
RanaLessonae1.JPG
Middelste groene kikker Pelophylax kl. esculentus
Linnaeus, 1758
Echte kikkers Algemeen De bastaardkikker is een kruising tussen de poelkikker en de meerkikker. Het is een grote soort die tot 12 centimeter lang kan worden.
Teichfrosch.jpg
Meerkikker Pelophylax ridibundus
Pallas, 1771
Echte kikkers Algemeen De meerkikker is de grootste inheemse kikker en kan 10 tot 14 centimeter lang worden, maximaal 18 cm. De kikker heeft een lichte streep op het midden van de rug en twee donkere dorsolaterale lijsten.
RanaRidibundaFemale.jpg
Heikikker Rana arvalis
Nilsson, 1842
Echte kikkers Kwetsbaar De heikikker is moeilijk te onderscheiden van de bruine kikker, maar is vaak meer kipfilet-achtig van kleur en heeft een minder geprononceerde tekening. De lengte is ongeveer 5,5 tot 6 centimeter, maximaal 7 cm.
RanaArvalisFemale.jpg
Rugstreeppad Epidalea calamita
Laurenti, 1768
Padden Vrij algemeen De rugstreeppad is te herkennen aan de lichtere dorsolaterale streep, sommige andere soorten zoals de vroedmeesterpad heeft ook een dergelijke streep.
Bufo calamita 2006-08-15.jpg
Gewone pad Bufo bufo
Linnaeus, 1758
Padden Algemeen De gewone pad is de algemeenste amfibie in Nederland en België maar leidt een meer verborgen bestaan. De pad is bruin tot grijs van kleur en kan tot 13 centimeter lang worden, de meeste exemplaren blijven aanzienlijk kleiner.
Toads keichwa 03.jpg
Geelbuikvuurpad Bombina variegata
Linnaeus, 1758
Vuurbuikpadden Ernstig bedreigd De geelbuikvuurpad heeft een goed gecamoufleerde, bruingrijze en wrattige bovenzijde maar gladde, geel met zwart gekleurde buikzijde en onderzijde van de poten, en is hieraan gemakkelijk te herkennen. Binnen zijn verspreidingsgebied is de soort niet bedreigd maar in Nederland komt deze pad-achtige kikker alleen voor in zuidelijk Limburg.
Bombina variegata 35.jpg
Knoflookpad Pelobates fuscus
Laurenti, 1768
Knoflookpadden Bedreigd De knoflookpad is een pad-achtige kikker die te herkennen is aan het sterk gedrongen lichaam en de donkere vlekken op de rug. Bij bedreiging wordt een bitter smakend en naar knoflook ruikend secreet afscheiden door klieren in de huid.
PelobatesFuscus.jpg
Amerikaanse brulkikker Lithobates catesbeianus
Shaw, 1802
Echte kikkers Geen (Exoot) De brulkikker komt oorspronkelijk uit Noord-Amerika maar is in onder andere Nederland en België uitgezet. Het is met een lengte van 15 tot 20 cm de grootste soort.
North-American-bullfrog1.jpg

Zie ookBewerken

Externe linkBewerken

  • Amfibieën op RAVON.nl (Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland)