Hoofdmenu openen

Lijst van afkortingen in de navigatie

Wikimedia-lijst

Dit is een Lijst van afkortingen in de navigatie.

Voor lijsten met afkortingen per vakgebied, zie
Arbo · ICT · Informatica · Milieukunde · Navigatie · Onderwijs · Overheid en politiek · Polymeernamen · Spoorwegstations · Wetten en regelingen · Wiskunde

1rightarrow blue.svg Vergelijk met de algemene Lijst van afkortingen in het Nederlands

Bij navigatie te land, ter zee en in de lucht worden veel afkortingen gebruikt. Consumenten zien deze afkortingen steeds vaker bij bijvoorbeeld gps-apparatuur, navigatiesystemen en vliegsimulatoren.

Dit is een lijst van deze afkortingen, inclusief een korte uitleg. Er wordt in de meeste gevallen van uitgegaan dat de gewenste route een rechte lijn (koers) is van de huidige positie naar de bestemming die vooraf bepaald is.

LijstBewerken

AIS Automatic Identification System Een systeem voor de veiligheid van scheepvaart.
BRG Bearing De richting (in graden) van de huidige positie naar de bestemming.
COG Course over ground De route ten opzichte van de grond. Wordt vooral in de lucht- en zeevaart gebruikt.
CPA Closest Point of Approach De kortste afstand waarop iets gepasseerd wordt.
CTS Course to steer De aanbevolen stuurrichting (in graden) waarmee men op de gewenste route komt. Als men niet op de gewenste route is, zijn CTS en BRG dus verschillend.
DIS Distance De afstand (in meters) van de huidige positie tot de bestemming.
DME Distance measuring equipment Een radionavigatiehulpmiddel in de luchtvaart.
DR Dead reckoning Een door gegist bestek verkregen positie (bijvoorbeeld door verzeiling van positie aan de hand van koers en snelheid).
DTG Distance to go Hetzelfde als RNG.
DTK Desired track De gewenste route.
EPE Estimated positional error Een indicatie van de nauwkeurigheid waarmee de huidige positie wordt weergegeven.
ETB Estimated time of berth Het verwachte tijdstip van het vastleggen van het schip aan de boei/pier
ETC Estimated time of completion Het verwachte tijdstip van gereed zijn (bij laden of lossen van schepen).
ETD Estimated time of departure Het verwachte tijdstip (op een gewone klok) van vertrek.
ETA Estimated time of arrival Het verwachte tijdstip (op een gewone klok) van aankomst op de bestemming.
ETE Estimated time enroute De verwachte tijdsduur (in uren, minuten e.d.) tot de bestemming bereikt is.
GS Ground speed De snelheid (in meters/seconde) ten opzichte van de grond.
HDG Heading De richting (in graden) waarin de neus van het vliegtuig of vaartuig wijst ten opzichte van de grond. Dit hoeft (bijvoorbeeld door zijwind) niet overeen te komen met de bewegingsrichting (TRK).
ILS Instrument landing system Een radionavigatiesysteem waarmee een precisienadering van een landingsbaan kan worden uitgevoerd.
LAT Latitude Geografische breedte, breedtegraad.
LON Longitude Geografische lengte, lengtegraad.
POS Position De huidige positie.
RM Relative motion De relatieve beweging van objecten ten opzichte van jezelf.
RNG Range De afstand (in meters) van de huidige positie naar de bestemming.
ROT Rate of turn De draaisnelheid in graden per tijdseenheid.
SOG Speed over ground Hetzelfde als GS, maar SOG wordt vooral in de lucht- en zeevaart gebruikt.
tCPA Time to CPA De tijd tot het passeren van een object op CPA.
TM True motion Ware beweging van objecten ten opzichte van jezelf.
TRK Track De richting (in graden) waarin bewogen wordt.
TRN Turn angle Het verschil (in graden) tussen BRG en TRK. Het geeft aan hoever men afwijkt van de route.
TTG Time required to get to the destination Hetzelfde als ETE.
VMG Velocity made good De werkelijke snelheid (in meters/seconde) waarmee men de bestemming nadert. Als men niet in een rechte lijn naar de bestemming beweegt, is de VMG lager dan de GS.
VOR VHF omnidirectional range station Een zendstation voor nauwkeurige radionavigatie, een hulpmiddel voor de luchtvaart.
XTG Cross track error Zie XTK.
XTK Cross track error De afstand (in meters) van de huidige positie tot de gewenste route, dus hoever men van de route afwijkt.