Hoofdmenu openen

Lijst van Vlaamse politieke partijen

Wikimedia-lijst

Dit is een lijst met partijen die zich richten tot alle Vlamingen.

Inhoud

Huidige partijenBewerken

Partijen met fracties in parlementenBewerken

Logo Partij Afkorting Europese fractie Ideologie Leden Zetels
Vlaams
Parlement
Zetels
Kamer
Zetels
Europees
Parlement
  Nieuw-Vlaamse Alliantie N-VA ECR (Europese Conservatieven en Hervormers) Vlaams-nationalisme 41.000 43 33 4
  Christen-Democratisch en Vlaams CD&V EVP (Europese Volkspartij) Christendemocratie 54.000 27 18 2
  Open Vlaamse Liberalen en Democraten Open Vld ALDE (Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa) Liberalisme 63.000 19 14 3
  Socialistische Partij Anders sp.a S&D (Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten) Sociaaldemocratie 50.000 18 13 1
  Groen Groen Groenen/EVA (De Groenen/Vrije Europese Alliantie) Ecologisme 8.000 10 6 1
  Vlaams Belang VB ENF (Europa van Naties en Vrijheid) Vlaams-nationalisme en rechts-conservatisme 17.000 6 3 1
  Union des Francophones UF Rechten Franstaligen ? 1 0 0
  Partij van de Arbeid PVDA Marxisme 10.000 0 2 0

Fractieloze partijenBewerken

Logo Partij Afkorting Ideologie
  Lijst Dedecker LDD Conservatief-liberalisme

Libertarisme

  Belgische Unie - Union belge B.U.B. Unitarisme
  De Referendumpartij Directe democratie
  Piratenpartij Piratenpartij
  Sociaal Democraten & Progressieven SD&P Sociaaldemocratie

Progressivisme

DierAnimal Dierenrechten

Groene politiek

Gezonde Evenwichtige Nieuwe Open Eerlijke Groepering GENOEG Sociaalliberalisme
Maakbare Maatschappij MAMA Links
Partij Voor Gehandicapten en Welzijn PVGW Centrumlinks
Recht Op Een Leven ROEL Socialisme
Vlaamse Christen Partij VCP Christendemocratie

Conservatisme

Vrijheid, Intimiteit, Thuis, Arbeid en Liefde VITAL

Verkiezingen 2014Bewerken

In dit overzicht vindt u alle Vlaamse partijen en lijsten die opkwamen bij de Vlaamse en/of federale verkiezingen van 2014 in minstens een van de vijf Vlaamse provinciale kieskringen. Indien van toepassing wordt hun laatste verkiezingsuitslag vermeld, met voorkeur voor de Vlaamse verkiezingen indien deze op dezelfde dag plaatsvonden als de federale verkiezingen (zoals het geval was in 2014).

Partij Laatste resultaat Verkiezingen
N-VA (Nieuw-Vlaamse Alliantie) 1.339.946 (VP14)[noot 1]
CD&V (Christen-Democratisch en Vlaams) 860.694 (VP14)
Open Vld (Open Vlaamse Liberalen en Democraten) 594.469 (VP14)
sp.a (Socialistische Partij Anders) 587.903 (VP14)
Groen 365.781 (VP14)
Vlaams Belang 248.840 (VP14)
PVDA (Partij van de Arbeid van België) 106.114 (VP14)
UF (Union des Francophones) 34.741 (VP14)
LDD (Libertair, Direct, Democratisch) 28.414 (FK14)[noot 2]
Piratenpartij 25.986 (VP14)
B.U.B. (Belgische Unie - Union belge) 12.103 (FK14)
GENOEG (Gezonde Evenwichtige Nieuwe Open Eerlijke Groepering) 10.612 (VP14)
ROSSEM 9.937 (VP14)
ROEL (Recht Op Een Leven) 5.228 (VP14)
VCP (Vlaamse Christen Partij) 5.026 (VP14)
MAMA (Maakbare Maatschappij) 3.227 (VP14)
SD&P (Sociaal Democraten & Progressieven) 2.853 (VP14)
VITAL (Vrijheid, Intimiteit, Thuis, Arbeid en Liefde) 617 (VP14)
Pensio(e)n Plus 488 (VP14)
 1. VP = (Verkiezingen voor het) Vlaams Parlement; 14 = 2014
 2. FK = (Verkiezingen voor de) federale Kamer van volksvertegenwoordigers; 14 = 2014

Merk op dat N-VA, CD&V, Open Vld, sp.a, Groen en Vlaams Belang vertegenwoordigd zijn in zowel het Vlaamse, het Europese als het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, evenals in Kamer en Senaat. UF is alleen vertegenwoordigd in het Vlaams Parlement. De PVDA is alleen vertegenwoordigd in het Waals Parlement en in de Kamer (via de Franstalige kiekringen Luik en Henegouwen). De andere partijen behaalden geen zetels.

Oude partijnamenBewerken

Oude naam Gewijzigd in Jaar naamswijziging
VSAP (Vlaamse Socialistische Arbeiderspartij) en PSB (Parti Socialiste Brabançon) BSAP (Belgische Socialistische Arbeiderspartij) 1880
BSAP (Belgische Socialistische Arbeiderspartij) BWP (Belgische Werkliedenpartij) 1885
Fédération des Cercles catholiques et des Associations conservatrices UCB (Katholiek Verbond van België) 1921
Vlaamsche Front VNV (Vlaamsch Nationaal Verbond) 1933
UCB (Katholiek Verbond van België) Katholiek Blok: KVV (Katholieke Vlaamse Volkspartij) / PCS (Parti catholique social) 1936
BWP (Belgische Werkliedenpartij) BSP (Belgische Socialistische Partij) 1940
VNV (Vlaamsch Nationaal Verbond), Verdinaso (Verbond van Dietsche Nationaal Solidaristen) en Rex-Vlaanderen Eenheidsbeweging-VNV 1941
Katholiek Blok CVP (Christelijke Volkspartij) 1945
Christelijke Vlaamse Volksunie VU (Volksunie) 1954
Liberale Partij PVV (Partij voor Vrijheid en Vooruitgang) 1961
BSP (Belgische Socialistische Partij) SP (Socialistische Partij) 1978
VVP (Vlaamse Volkspartij) en VNP (Vlaams Nationale Partij) Vlaams Blok 1978
AMADA (Alle Macht Aan De Arbeiders) PVDA (Partij van de Arbeid van België) 1979
RAL (Revolutionaire Arbeidersliga) SAP (Socialistische Arbeiderspartij) 1979
PVV (Partij voor Vrijheid en Vooruitgang) VLD (Vlaamse Liberalen en Democraten) 1992
ROSSEM (Radicale Omvormers en Sociale Strijders voor een Eerlijker Maatschappij) BANAAN (Beter Alternatieven Nastreven Als Apathisch Nietsdoen), HOERA en WOW (Waardig Ouder Worden) 1993
VSL (Vlaamse Sociaal-Liberalen) D95 1996
D95 (Democraten 95) SoLiDe (Sociaal Onafhankelijk Liberaal Integer Democratisch Evenwichtig) 1996
BANAAN (Beter Alternatieven Nastreven Als Apathisch Nietsdoen) Vivant 1997
WOW (Waardig Ouder Worden) Vlaams Blok 2000
iD21 spirit (Sociaal Progressief Internationaal Regionalistisch Integraal-democratisch en Toekomstgericht) 2001
VU (Volksunie) spirit (Sociaal Progressief Internationaal Regionalistisch Integraal-democratisch en Toekomstgericht) en N-VA (Nieuw-Vlaamse Alliantie) 2001
CVP (Christelijke Volkspartij) CD&V (Christen-Democratisch en Vlaams) 2001
SP (Socialistische Partij) sp.a (Socialistische Partij Anders) 2002
NCD (Nieuwe Christen-Democraten) VLD (Vlaamse Liberalen en Democraten) 2002
Agalev (Anders GAan LEVen) Groen! 2003
Vlaams Blok Vlaams Belang 2004
VLD (Vlaamse Liberalen en Democraten) Open Vld (Open Vlaamse Liberalen en Democraten) 2007
LA (Liberaal Appèl) Open Vld (Open Vlaamse Liberalen en Democraten) 2007
Vivant Open Vld (Open Vlaamse Liberalen en Democraten) 2007
Spirit (Sociaal Progressief Internationaal Regionalistisch Integraal-democratisch en Toekomstgericht) Vl.Pro. (VlaamsProgressieven) 2008
Vl.Pro. (VlaamsProgressieven) SLP (Sociaal-Liberale Partij) 2009
SLP (Sociaal-Liberale Partij) Groen! 2009
Lijst Dedecker LDD (Libertair, Direct, Democratisch) 2011
Groen! Groen 2012
VCD (Vrije Christen Democraten) VCP (Vlaamse Christen Partij) 2014

AfsplitsingenBewerken

 • VNP (Vlaams Nationale Partij) van VU (Volksunie) in 1977
 • VVP (Vlaamse Volkspartij) van VU (Volksunie) in 1977
 • LSP (Linkse Socialistische Partij) van SP in 1992
 • BANAAN (Beter Alternatieven Nastreven Als Apathisch Nietsdoen) van ROSSEM (Radicale Omvormers en Sociale Strijders voor een Eerlijker Maatschappij) in 1993
 • HOERA van ROSSEM (Radicale Omvormers en Sociale Strijders voor een Eerlijker Maatschappij) in 1993
 • WOW (Waardig Ouder Worden) van ROSSEM (Radicale Omvormers en Sociale Strijders voor een Eerlijker Maatschappij) in 1993
 • BSV (Beweging voor Sociale Vernieuwing) van SP (Socialistische Partij) in 1994
 • VSL (Vlaamse Sociaal-Liberalen) van VU (Volksunie) in 1995
 • spirit (Sociaal Progressief Internationaal Regionalistisch Integraal-democratisch en Toekomstgericht) van VU (Volksunie) in 2001
 • N-VA (Nieuw-Vlaamse Alliantie) van VU (Volksunie) in 2001
 • LA (Liberaal Appèl) van VLD (Vlaamse Liberalen en Democraten) in 2002
 • NCD (Nieuwe Christen-Democraten) van CVP (Christelijke Volkspartij) in 2002
 • VB (Veilig Blauw) van VLD (Vlaamse Liberalen en Democraten) in 2003
 • Blauw van VLD (Vlaamse Liberalen en Democraten) in 2004
 • VLOTT (Vlaams Liberaal Onafhankelijk Tolerant Transparant) van VLD (Vlaamse Liberalen en Democraten) in 2005
 • LDD (Lijst Dedecker) van VLD (Vlaamse Liberalen en Democraten) in 2007
 • Rood! van sp.a (Socialistische Partij Anders) in 2011
 • SD&P (Sociaal Democraten & Progressieven) van sp.a (Socialistische Partij Anders) in 2014

Opgeheven partijen en partijen die niet onafhankelijk opkwamen in recente verkiezingenBewerken

Lokale partijenBewerken


Zie ookBewerken

Externe linksBewerken