Lijst van Nederlandse Europarlementariërs 2019-2024

Wikimedia-lijst

De lijst van Nederlandse Europarlementariërs 2019-2024 bevat een lijst met de oorspronkelijk gekozen Nederlandse leden van het Europees Parlement op grond van de Europese Parlementsverkiezingen 2019 op 23 mei 2019.

De zittingsperiode ging in op 2 juli 2019 en eindigt in 2024. Er waren voor Nederland in eerste instantie 26 zetels verkiesbaar, evenveel als bij de vorige verkiezingen in 2014. Na de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie op 31 januari 2020 werd de zetelverdeling gewijzigd. Aan Nederland werden drie zetels extra toegewezen.[1]

De gedurende de zittingsperiode plaatsgehad hebbende wijzigingen in de samenstelling staan verderop in dit artikel vermeld.[2]

Gekozen bij de verkiezingen van 23 mei 2019Bewerken

De partijen staan in volgorde van grootte (aantal zetels/aantal stemmen). Kandidaten die voldoende voorkeurstemmen haalden staan in volgorde van het aantal stemmen bovenaan, gevolgd door de overige leden van de fractie in volgorde van hun plaats op de kandidatenlijst.

PvdA (6 zetels)Bewerken

De PvdA-fractie maakt in de zittingsperiode 2019-2024 deel uit van de fractie Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement.

VVD (4 naar 5 zetels)Bewerken

De VVD-fractie maakt in de zittingsperiode 2019-2024 deel uit van de fractie Renew Europe.

CDA (4 naar 5 zetels)Bewerken

De CDA-fractie maakt in de zittingsperiode 2019-2024 deel uit van de fractie Europese Volkspartij (christendemocraten).

FvD (3 naar 3 zetels)Bewerken

De FvD-fractie maakt in de zittingsperiode 2019-2024 deel uit van de fractie Europese Conservatieven en Hervormers.

GroenLinks (3 zetels)Bewerken

De GroenLinks-fractie maakte in de zittingsperiode 2019-2024 deel uit van de fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie.

D66 (2 zetels)Bewerken

De D66-fractie maakt in de zittingsperiode 2019-2024 deel uit van de fractie Renew Europe.

ChristenUnie-SGP[5] (2 zetels)Bewerken

ChristenUnieBewerken

De CU-fractie maakt in de zittingsperiode 2019-2024 deel uit van de fractie Europese Volkspartij (christendemocraten).

SGPBewerken

De SGP-fractie maakt in de zittingsperiode 2019-2024 deel uit van de fractie Europese Conservatieven en Hervormers.

Partij voor de Dieren (1 zetel)Bewerken

De PvdD-fractie maakt in de zittingsperiode 2019-2024 deel uit van de confederale fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links.

50PLUS (1 naar 0 zetels)Bewerken

De 50PLUS-fractie maakte in de zittingsperiode 2019-2024 deel uit van de fractie Europese Volkspartij (christendemocraten).

PVV (0 naar 1 zetel)Bewerken

De PVV-fractie maakt in de zittingsperiode 2019-2024 deel uit van de fractie Identiteit en Democratie.

Onafhankelijk (0 naar 1 zetel)Bewerken

Nederlanders, gekandideerd in een ander land van de Europese UnieBewerken

Oud-eurocommissaris Neelie Kroes (VVD) was op een niet-Nederlandse lijst verkiesbaar; zij was in Vlaanderen als lijstduwer kandidaat voor de Open VLD.

BijzonderhedenBewerken

  • De actiegroep Stem op een Vrouw probeerde stemgerechtigden te bewegen om door middel van voorkeursstemmen meer vrouwen in het EP te krijgen.[6][7]
  • 4 juni 2019: De Kiesraad maakt bekend dat bij deze verkiezing 36 kandidaten de voorkeurdrempel hebben overschreden. Onder deze 36 kandidaten zijn er vier die uitsluitend met doorbreking van de lijstvolgorde benoemd verklaard zijn: Samira Rafaela (Democraten 66 (D66)), Liesje Schreinemacher (VVD), Kim van Sparrentak (GROENLINKS) en Thierry Baudet (Forum voor Democratie); 13 andere kandidaten hebben weliswaar de voorkeursdrempel behaald, maar krijgen toch geen zetel omdat er onvoldoende zetels aan de lijsten zijn toegewezen waarop zij stonden.[8]
  • 5 juni 2019: Forum voor Democratie (FvD) treedt toe tot de Partij van Europese Conservatieven en Hervormers.[9] FvD zal derhalve tevens deel gaan uitmaken van de fractie Europese Conservatieven en Hervormers.[10] Als gevolg hiervan besluit de afgevaardigde van de ChristenUnie uit deze fractie te treden en toe te treden tot de fractie Europese Volkspartij (christendemocraten).
  • 11 juni 2019: De Kiesraad maakt bekend dat de met voorkeurstemmen benoemde kandidaat Thierry Baudet (FvD) zijn benoeming niet heeft aangenomen. In zijn plaats wordt Rob Rooken benoemd verklaard.[11]

Wijzigingen in de samenstellingBewerken

2019Bewerken

2020Bewerken

  • 1 februari: Nederland krijgt drie extra zetels na de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. De Kiesraad maakt op 6 februari bekend dat in deze vacatures benoemd zijn: Marcel de Graaff (PVV)[13], Bart Groothuis (VVD) en Dorien Rookmaker (FvD).[14] Aangezien Rookmaker Forum voor Democratie al in 2019 had verlaten voor de fractie-Otten, treedt zij niet toe tot de fractie maar gaat direct als onafhankelijk lid verder. Op 11 februari worden zij met terugwerkende kracht per 1 februari benoemd in het Europees Parlement.[15]
  • 2 juni: Toine Manders verlaat 50PLUS en sluit zich aan bij de vertegenwoordiging van het CDA. Hij blijft lid van de fractie van de EVP.

Zie ookBewerken