Lijst van Nederlandse Europarlementariërs 1958-1979

Wikimedia-lijst

De lijst van Nederlandse Europarlementariërs 1958-1979 bevat een lijst van de Nederlandse leden van het Europees Parlement van 1 januari 1958 tot 17 juli 1979.

Op 1 januari 1958 werd bij de inwerkingtreding van het Verdrag van Rome de Gemeenschappelijke Vergadering van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal opgeheven en de Europese Parlementaire Vergadering ingesteld. Dit instituut werd in 1962 hernoemd als Europees Parlement. De leden van het Europees Parlement werden gekozen door en uit de leden van de nationale parlementen.

In 1979 werd overgegaan naar een systeem waarbij de leden van het Europees Parlement gekozen werden door de inwoners van de lidstaten. Op 17 juli 1979 trad het eerste rechtstreeks gekozen parlement in functie.

Naam Partij Begindatum Einddatum
Albers, Wim Wim Albers PvdA 3 oktober 1974 17 juli 1979
Amelsvoort, Marius van Marius van Amelsvoort KVP 9 maart 1970 13 september 1971
Baas Jan Jan Baas VVD 16 september 1963 17 juli 1979
Barendregt, Nel Nel Barendregt PvdA 13 maart 1973 4 juni 1973
Berkhouwer, Cees Cees Berkhouwer VVD 16 september 1963 12 juli 1979
Biesheuvel, Barend Barend Biesheuvel ARP 7 maart 1961 24 juli 1963
Blaisse, Pieter Pieter Blaisse KVP 1 januari 1958 8 mei 1967
Boersma, Jaap Jaap Boersma ARP 8 mei 1967 6 juli 1971
Boertien, Kees Kees Boertien ARP 8 mei 1967 6 juli 1971
Bos, Corstiaan Corstiaan Bos CHU 12 maart 1969 6 juni 1973
Broeksz, Jan Jan Broeksz PvdA 16 november 1970 15 juli 1979
Brouwer, Tiemen Tiemen Brouwer KVP 8 mei 1967 11 mei 1973
Burger, Jaap Jaap Burger PvdA 20 oktober 1966 29 september 1970
Campen, Flip van Flip van Campen KVP 25 februari 1958 10 mei 1971
Dijk, Frederik Gerard van Frederik Gerard van Dijk VVD 22 juni 1959 4 september 1963
Eisma, Doeke Doeke Eisma D66 13 mei 1973 2 oktober 1974
Engwirda, Maarten Maarten Engwirda D66 22 september 1971 12 maart 1973
Gaay Fortman, Wilhelm Friedrich de Wilhelm Friedrich de Gaay Fortman ARP 13 maart 1978 15 juli 1979
Goes van Naters, Marinus van der Marinus van der Goes van Naters PvdA 1 januari 1958 7 mei 1967
Hartog, Wessel Wessel Hartog CPN 17 oktober 1974 1 september 1976
Hazenbosch, Cees Cees Hazenbosch ARP 1 januari 1958 10 januari 1961
Hek, Arie van der Arie van der Hek PvdA 3 juli 1973 17 oktober 1977
Hulst, Johan van Johan van Hulst CHU 16 oktober 1961 30 september 1968
Janssen Martinus Martinus Janssen KVP 1 januari 1958 25 september 1963
Kapteyn, Paul Paul Kapteyn PvdA 1 januari 1958 20 oktober 1966
Koning Jan de Jan de Koning ARP 22 september 1971 19 december 1977
Korthals, Henk Henk Korthals VVD 1 januari 1958 19 mei 1959
Krouwel-Vlam, Annie Annie Krouwel-Vlam PvdA 18 oktober 1977 17 juli 1979
, Reint Laan Reint Laan PvdA 16 juni 1965 1 maart 1968
Laban, Cees Cees Laban PvdA 3 juli 1973 5 september 1977
Lamberts Jan Jan Lamberts PvdA 24 oktober 1977 17 juli 1979
Lardinois, Pierre Pierre Lardinois KVP 14 oktober 1963 5 april 1967
Lichtenauer, Franz Franz Lichtenauer CHU 1 januari 1958 1 oktober 1961
Mei, Durk van der Durk van der Mei CHU 9 maart 1976 30 december 1977
Mommersteeg, Joep Joep Mommersteeg KVP 22 september 1971 11 mei 1973
Nederhorst, Gerard Gerard Nederhorst PvdA 1 januari 1958 29 september 1965
Notenboom, Harrij Harrij Notenboom KVP 22 september 1971 17 juli 1979
Oele, Ad Ad Oele PvdA 21 oktober 1965 16 januari 1973
Patijn, Schelto Schelto Patijn PvdA 3 juli 1973 16 juli 1979
Ploeg, Kees van der Kees van der Ploeg KVP 19 maart 1958 14 september 1971
Posthumus, Siep Siep Posthumus PvdA 19 maart 1958 24 mei 1965
11 mei 1968 15 september 1971
Pronk Jan Jan Pronk PvdA 13 maart 1973 11 mei 1973
Raedts, Kees Kees Raedts KVP 11 mei 1967 11 februari 1970
Rip willem Willem Rip ARP 1 januari 1958 8 februari 1959
Rutgers, Jacqueline Jacqueline Rutgers ARP 14 oktober 1963 8 mei 1967
Sanden, Piet van der Piet van der Sanden KVP 3 juli 1973 3 oktober 1974
Sassen, Maan Maan Sassen KVP 1 januari 1958 13 februari 1958
Scholten Willem Willem Scholten CHU 25 juni 1973 1 maart 1976
Schouwenaar-Franssen, Jo Jo Schouwenaar-Franssen VVD 16 januari 1961 24 juli 1963
Schuijt, Wim Wim Schuijt KVP 19 maart 1958 18 januari 1977
Stoel, Max van der Max van der Stoel PvdA 22 september 1971 11 mei 1973
Tolman, Teun Teun Tolman CHU 19 januari 1978 17 juli 1979
Vergeer, Wim Wim Vergeer KVP 19 januari 1978 17 juli 1979
Vredeling, Henk Henk Vredeling PvdA 19 maart 1958 11 mei 1973
Waltmans, Henk Henk Waltmans PPR 16 september 1976 17 oktober 1977
Westerterp, Tjerk Tjerk Westerterp KVP 8 mei 1967 17 augustus 1971
Wieldraaijer, Ep Ep Wieldraaijer PvdA 3 juli 1973 19 september 1974
Wilde, Bob de Bob de Wilde VVD 14 mei 1959 20 december 1960