Lijst van MS-DOS-commando's

Wikimedia-lijst

Dit is een lijst van MS-DOS-commando's

 • backup: Maakt een reservekopie van bestanden.
 • chkdsk: Controleert de schijf.
 • chdir of cd: Ga naar de directory.
 • cls: Maakt het scherm leeg. Alle echos worden bijvoorbeeld verwijderd.
 • copy: Kopieert een bestand.
 • color: Verandert de kleur van de letters of de achtergrond, typ: "help color" voor een schema.
 • date: Toont de datum; u kunt deze wijzigen.
 • debug: Dient om de inhoud van werkgeheugen en binaire bestanden te tonen en te wijzigen.
 • del: Verwijdert een bestand.
 • deltree: Mappen en onderliggende mappen en bestanden verwijderen.
 • dir: Toont alle bestanden.
 • diskcopy: Kopieert een hele schijf (floppy disc) op een andere schijf.
 • diskcomp: Vergelijkt twee schijven met elkaar.
 • doskey: Opdrachtregel bewerken, opdrachten ongedaan maken en macro's maken.
 • echo: Toont de tekst volgend op het commando, op het scherm. Interessant in batch programma's.
 • edit: Opent een eenvoudige (grafische) tekstverwerker.
 • edlin: Een tekstverwerker die bestanden regel voor regel bewerkt.
 • exit: Beëindigt de werking van een extra command-proces.
 • fc: Twee bestanden met elkaar vergelijken en de verschillen weergeven.
 • fdisk: Maakt en verwijdert DOS-partities en logische schijven.
 • find: In bestanden naar een tekststring zoeken.
 • format: Formatteren van schijven.
 • ftype: Bestandstypen die worden gebruikt in bestandsassociaties weergeven of wijzigen.
 • goto: Wijst naar een gemarkeerde regel in een batch-programma.
 • GPRESULT: met dit opdrachtregelprogramma kunt u verzameling resulterende begeleidsregels voor een doelgebruiker en computer weergeven
 • graftabl: Hiermee kan een uitgebreide tekenset in grafische modus worden weergeven.
 • help: Geeft een lijst met opdrachten.
 • if: Voor voorwaardelijk uitvoeren van opdrachten in batch-programma's.
 • ipconfig: Hiermee kun je het ip-adres van je computer te weten komen.
 • label: Toont of wijzigt de naam van een schijf.
 • mem: Toont gegevens omtrent werk-, extended en expanded geheugen.
 • mkdir of md: Maakt een nieuwe directory.
 • mklink: Creëert een symbolische koppeling.
 • more: Toont een tekstbestand scherm voor scherm.
 • path: Toont of wijzigt het pad waarlangs het operating system naar uitvoerbare bestanden zoekt.
 • pause: Stopt de uitvoering van een batch-bestand en toont een mededeling
 • print: Drukt een tekstbestand af.
 • prompt: Opdrachtprompt wijzigen.
 • recover: Tracht een schijf of bestand te herstellen.
 • rename of ren: Geeft een bestand een nieuwe naam.
 • replace: Bestanden vervangen.
 • restore: Plaatst bestanden vanuit een reservekopie terug.
 • rmdir of rd: Verwijdert een directory; deze moet eerst leeg zijn.
 • set: Variabelen een waarde geven of deze tonen.
 • setver: Hiermee wordt een programma in een versietabel opgeslagen zodat het, ondanks een onjuiste DOS-versie, toch kan worden geladen.
 • sort: Invoer sorteren.
 • start: (Onder Windows) vragen om een nieuw venster te openen voor een applicatie.
 • subst: Een pad aan een stationsletter koppelen.
 • sys: Installeert MS-DOS in de bootsector van het opgegeven medium, zodat MS-DOS kan booten vanaf dit medium
 • time: Toont de tijd; u kunt deze wijzigen.
 • type: Typt de inhoud van een bestand op het scherm.
 • tree: Toont de mappenstructuur.
 • ver: Toont de versie van uw besturingssysteem.
 • verify: Cmd.exe (het besturingssysteem) vragen om na te gaan of een bestand correct is weggeschreven.
 • vol: Volumenaam en serienummer van een schijf weergeven.
 • xcopy: Uitgebreide kopieermogelijkheid.
 • attrib: verandert attributen.
 • win: starten van windows