Lijst van MS-DOS-commando's

Wikimedia-lijst

Dit is een lijst van MS-DOS-commando's

 • attrib: verandert bestandsattributen
 • backup: maakt een reservekopie van bestanden
 • chdir of cd: ga naar de directory
 • chkdsk: controleert de schijf
 • cls: maakt het scherm leeg
 • color: verandert de kleur van de letters of de achtergrond
 • copy: kopieert een bestand
 • date: toont de datum, mogelijkheid tot verzetten ervan
 • debug: dient om de inhoud van werkgeheugen en binaire bestanden te tonen en te wijzigen
 • del: verwijdert een bestand
 • deltree: mappen en onderliggende mappen en bestanden verwijderen
 • dir: toont alle bestanden
 • diskcomp: vergelijkt twee schijven met elkaar
 • diskcopy: kopieert een hele schijf (floppydisk) naar een andere schijf
 • doskey: opdrachtregel bewerken, opdrachten ongedaan maken en macro's maken
 • echo: toont de tekst volgend op het commando op het scherm. Vooral gebruikt in batchprogramma's.
 • edlin: een teksteditor die bestanden regel voor regel bewerkt
 • edit: opent een eenvoudige (grafische) editor
 • exit: beëindigt de werking van een extra command-proces
 • fc: twee bestanden met elkaar vergelijken en de verschillen weergeven
 • fdisk: maakt en verwijdert DOS-partities en logische schijven
 • find: in bestanden naar een tekenreeks zoeken
 • format: formatteren van schijven
 • ftype: bestandstypen die worden gebruikt in bestandsassociaties weergeven of wijzigen
 • goto: springt naar een gemarkeerde regel in een batchprogramma
 • GPRESULT: met dit opdrachtregelprogramma kunt u verzameling resulterende begeleidsregels voor een doelgebruiker en computer weergeven
 • graftabl: hiermee kan een uitgebreide tekenset in grafische modus worden weergeven
 • help: geeft een lijst met opdrachten
 • if: voorwaardelijk uitvoeren van opdrachten in batchprogramma's
 • ipconfig: toont TCP/IP-instellingen van de computer
 • label: toont of wijzigt de naam van een schijf
 • mem: toont gegevens omtrent werk-, extended en expanded geheugen
 • mkdir of md: maakt een nieuwe directory
 • mklink: creëert een symbolische koppeling
 • more: toont de inhoud van een bestand pagina voor pagina op het scherm
 • path: toont of wijzigt het pad waarlangs het operating system naar uitvoerbare bestanden zoekt
 • pause: pauzeert de uitvoering van een batchbestand en toont een mededeling
 • print: drukt een tekstbestand af
 • prompt: opdrachtprompt wijzigen
 • recover: tracht een schijf of bestand te herstellen
 • rename of ren: geeft een bestand een nieuwe naam
 • replace: bestanden vervangen
 • restore: plaatst bestanden vanuit een reservekopie terug
 • rmdir of rd: verwijdert een directory (deze moet leeg zijn)
 • set: variabelen een waarde geven of deze tonen
 • setver: hiermee wordt een programma in een versietabel opgeslagen zodat het, ondanks een onjuiste DOS-versie, toch kan worden geladen
 • sort: invoer sorteren
 • subst: een pad aan een stationsletter koppelen
 • sys: installeert systeembestanden in de bootsector van het opgegeven medium, zodat de computer kan opstarten vanaf dit medium
 • time: toont de tijd, , mogelijkheid tot verzetten ervan
 • tree: toont de mappenstructuur
 • type: toont de inhoud van een bestand op het scherm
 • ver: toont de versie van het besturingssysteem
 • verify: cmd.exe (het besturingssysteem) vragen om na te gaan of een bestand correct is weggeschreven
 • vol: volumenaam en serienummer van een schijf weergeven
 • xcopy: uitgebreide kopieermogelijkheid