Lijst van Japanse woorden met Nederlandse oorsprong

Wikimedia-lijst

De Japanse woordenschat bevat vele woorden van buitenlandse oorsprong. Samen met Portugees drongen er in de 16e en 17e eeuw vele Nederlandse woorden via handelsactiviteiten door tot het Japans. De Nederlandse Vereenigde Oostindische Compagnie begon haar handel in Japan in de haven van Hirado in West-Japan in 1609. In 1640 verhuisde het bedrijfskantoor naar het kunstmatige eilandje Dejima in Nagasaki. Daar bleef ze het enige westerse handelscontact onder zelfbestuur (jp: sakoku) met Japan. Via academische en culturele uitwisseling ontstond een tak van de westerse wetenschap in Japan (jp: rangaku: 'Nederlandse wetenschap'). Hierdoor kwam een aantal Nederlandse termen en woorden in de Japanse woordenschat terecht. Ze overleefden tot in het heden.

Opmerkelijk zijn de medische woorden in het Japans. Die zijn daar gekomen dankzij het werk van de Duitse arts en botanicus Von Siebold, die in de jaren 20 van de 19e eeuw jarenlang in Japan verbleef.

Oorspronkelijk Nederlandse woorden die op een medeklinker eindigen krijgen in het Japans een klinker aan het eind, heel vaak een "u". De reden hiervan is dat de lettergrepen van Japanse woorden altijd op een klinker eindigen, met uitzondering van lettergrepen met een "n" aan het eind.[1] Dubbele medeklinkers kent het Japans ook niet. Daarom heeft het Nederlandse woord matroos madorosu opgeleverd.

Japans rōmaji Japans (kanji of kana) Nederlands (hedendaagse) Opmerking
arakku アラック arak
arukari アルカリ alkali
arukooru アルコール alcohol oorspronkelijk Arabisch
asubesuto アスベスト asbest
biikaa ビーカー beker gebruikelijk in laboratorium
bīru ビール, 麦酒 bier
buriki ブリキ blik Refereert in Japans aan het materiaal.
dansu ダンス dans
dekki デッキ dek
doitsu ドイツ Duits
dokku ドック dok
dontaku ドンタク luilak Afgeleid van het Nederlandse woord zondag. Zie ook handon.
erekiteru エレキテル elektriciteit Nu niet meer gebruikelijk, het moderne woord is 電気 denki.
garasu ガラス, 硝子 glas Dit woord heeft de betekenis van het materiaal glas. Het woord グラス betekent drinkglas en is afgeleid van het Engelse woord glass.[2]
gasu ガス gas
gipusu ギプス gips
gomu ゴム gom
gurafu グラフ graaf De titel graaf. (Niet gebruikelijk)
handon 半ドン zondag Mengsel van Japanse han (half) en dontaku. Nu niet gebruikelijk.
penki ペンキ verf Afgeleid van het Nederlandse woord pek
hoppu ホップ hop
inku, inki インク, インキ inkt
kaban カバン kabas Mogelijk afgeleid van het Chinese 夾板 kyaban
kanfuru カンフル kamfer
karan カラン, 下欄 kraan
kinīne キニーネ kinine
kokku コック kok
konpasu コンパス kompas
kōhī コーヒー, 珈琲 koffie
koppu コップ kop
koruku コルク kurk
madorosu マドロス matroos
manto マント mantel
mararia マラリア malaria
masuto マスト mast
mesu メス scalpel Afgeleid van het Nederlandse woord mes
moruhine モルヒネ morfine
morumotto モルモット cavia Afgeleid van het Nederlandse woord marmot
nikkeru ニッケル nikkel
orugōru オルゴール speeldoos Afgeleid van het Nederlandse woord orgel
otenba おてんば, お転婆 wilde meid Mogelijk van het Nederlandse woord ontembaar, maar deze etymologie is hoogstwaarschijnlijk onecht.
pen ペン pen
pinsetto ピンセット pincet
pisutoru ピストル pistool
ponpu ポンプ pomp
porudā ポルダー polder
rampu ランプ lamp
randoseru ランドセル ransel
ransetto ランセット lancet
renzu レンズ lens
sāberu サーベル sabel
safuran サフラン saffraan Afgeleid uit het Turks, saffraan werd in het Ottomaanse "SafranBolu" geproduceerd.
seimi セイミ chemie Niet meer gebruikelijk, het moderne woord is 化学 kagaku.
siroppu シロップ siroop
supoito スポイト spuit
torappu トラップ trap
yōdo ヨード jodium
zukku ズック doek