Lijst van Georgische hoofdwegen

Wikimedia-lijst

Een netwerk van internationaal georiënteerde hoofdwegen verbindt de Georgische hoofdstad Tbilisi, waar meer dan een derde van de nationale bevolking woont, met de buurlanden. Dit is de ruggengraat voor een netwerk van binnenlandse hoofdwegen die vitale regio's met elkaar en de hoofdstad verbinden.

S-hoofdwegen in Georgië

De huidige systematiek van route aanduidingen stamt uit het midden van de jaren negentig en kent drie categorieën (genummerde) wegen: internationaal (, S), binnenlands (, Sh) en lokaal (, A). De totale lengte van deze wegen is ongeveer 21.000 kilometer in 2020,[1] verdeeld over ~ 1.600 km (990 mijl) internationale hoofdwegen, ~ 5.400 km (3.400 mijl) binnenlandse hoofdwegen en ~ 14.000 km (8.700 mijl) lokale wegen. Lokaal gecategoriseerde wegen worden beheerd op gemeentelijk niveau. Deze pagina geeft een overzicht van de belangrijkste twee categorieën, de S- en Sh-wegen die door het wegendepartement van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling en Infrastructuur worden beheerd.

Wegen van internationaal belangBewerken

 
S1 bij Mtscheta richting Tbilisi (oude wegaanduiding)
 
S3 bij Ananuri: het blijft oppassen voor vee

De hoogste categorie wegen in Georgië zijn de "wegen van internationaal belang". Deze worden aangeduid met de prefix (Georgisch voor S). De staat hier voor "აერთაშორისო მნიშვნელობის გზა" (Saertashoriso mnishvnelobis gza, oftewel "weg van internationaal belang"). De bewegwijzering in Georgië is zowel in het Georgisch als Latijns schrift, maar de prefix wordt alleen in het Georgisch weergegeven. Het label "internationaal" komt niet uit de lucht vallen: elf van de 13 S-wegen eindigen bij de buitengrens van Georgië, de overige twee (de S9 en S12) zijn connectors binnen dit internationaal georiënteerde netwerk. Verder liggen de S1 en S10 voor een deel in de afscheidingsgebieden Abchazië en Zuid-Ossetië en zijn deze delen buiten controle van de Georgische centrale overheid. Doorgaand (auto)verkeer is niet mogelijk over de de-facto grenzen van beide gebieden. Wel vormen deze routes binnen die gebieden essentiële verkeersaders naar en van Rusland.

Het netwerk van S-hoofdwegen heeft een totale lengte van ongeveer 1600 kilometer dat over het algemeen in een goede of acceptabele staat is met een asfalt- of betonoppervlak en is voor het merendeel als tweebaansweg uitgevoerd. Sinds 2006 zijn delen van met name de S1 uitgebouwd naar expresweg of autosnelweg. De centrale S1 kent medio 2021 ongeveer 200 kilometer meerstrooksweg wat nog verder uitgebreid wordt. Deze opwaarderingen hebben voornamelijk betrekking op het E60/E70 East-West Highway project, een internationaal gesponsord project voor een (oost-west) transportcorridor door Georgië, die Azerbeidzjan en Armenië met Turkije op hoogwaardiger wijze moet verbinden. Tevens hebben enkele andere van Tbilisi uitgaande hoofdwegen (S4 en S5) meerdere rijstroken per rijrichting over een beperkte lengte. Zeven Europese E-wegen en drie Aziatische AH-wegen doorkruisen Georgië. De Europese E-routes worden bewegwijzerd, de Aziatische AH-routes niet.

De basis van het huidige Georgische S-routenetwerk is in de jaren tachtig gelegd. In 1982 reorganiseerde de Sovjet-Unie het tot dan zeer beperkte publieke nummeringssysteem voor hoofdwegen naar een systeem met drie niveaus (M, A en R). Daarvoor hadden maar heel weinig wegen een openbaar nummer, waarvan drie in de Georgische SSR. In 1996 introduceerde Georgië de huidige systematiek en definieerde het 12 S-wegen.[2] In 2011 werd de S13 toegevoegd aan het netwerk nadat Georgië en Turkije een nieuwe grensovergang overeenkwamen.

Schild Nummer Route Lengte E-wegen AH-wegen
  S1 Tbilisi - Gori - Koetaisi - Soechoemi - Rusland 537 km E60, E117, E97 AH5, AH81, AH82
  S2 SenakiPotiBatoemi - Turkije 119 km E60, E97, E70 AH5
  S3 Mtscheta - Doesjeti - Rusland 139 km E117 AH81
  S4 Tbilisi - Roestavi - Azerbeidzjan 57 km E117, E60 AH5, AH81
  S5 Tbilisi - Lagodechi - Azerbeidzjan 160 km
  S6 Tbilisi - Marneoeli - Bolnisi - Armenië 98 km E001, E117 AH81
  S7 Marneoeli - Armenië 34 km E001 AH81
  S8 Chasjoeri - Achaltsiche - Turkije 97 km E691 AH82
  S9 Oostelijke ringweg Tbilisi (Mtscheta - Roestavi) 49 km E60, E117 AH5, AH81
  S10 Gori - Tschinvali - Rusland 92 km
  S11 Achaltsiche - Armenië 112 km E691 AH82
  S12 Samtredia - Soepsa 57 km E692
  S13 Akhalkalaki - Kartsachi - Turkije 36 km

Wegen van binnenlands belangBewerken

 
Gerenoveerde Sh26 naar Shatili

De tweede categorie hoofdwegen in Georgië zijn de "wegen van binnenlands belang". Deze worden aangeduid met de prefix (Georgisch voor Sh). De შ staat hier voor "იდა მნიშვნელობის გზა" (Shida mnishvnelobis gza, oftewel "weg van binnenlands belang"). De bewegwijzering in Georgië is zowel in het Georgisch als Latijns schrift, maar de prefix wordt alleen in het Georgisch weergegeven. Het gebruik van de Sh-nummers op de bewegwijzering is niet consistent en wisselt sterk, ook op de belangrijkste Sh-wegen.

Het uitgebreide netwerk van bijna 5400 km Sh-wegen van "binnenlands belang" verbindt vitale regio's met elkaar en de hoofdstad. Verreweg de meeste van deze routes zijn relatief kort, maar sommige routes zijn vrij lang, tot bijna 200 km. De langere Sh-wegen zijn interregionaal van aard, terwijl anderen onderdeel zijn van een puur regionaal netwerk en de schakel vormen tussen de S-hoofdwegen en de binnenlanden, zoals afgelegen bergvalleien. De Sh-wegen zijn het beste te vergelijken met de N-wegen in Nederland, en zijn zonder uitzondering tweebaans. De lijst met Sh-routes is door de jaren heen langer geworden, van 73 in 1996 tot 205 in 2017. Met name in 2006 vond een grote herijking plaats en werd bijna 2000 km aan Sh-weg toegevoegd verpreid over 120 routes. Recente toevoegingen შ 203, შ 204 en შ 205 zijn voormalige delen van de S1 en S2 hoofdwegen en zijn hernummerd tot Sh weg na verlegging van delen van de S1 en S2 tracés.

De conditie van de Sh wegen varieert van uitstekend tot verschrikkelijk. Dit gemengde beeld geldt ook voor delen van enkele langeafstand Sh routes. Sinds 2006 zijn een aantal belangrijke herbouw projecten uitgevoerd, iets dat vanaf 2014 is versneld. Zo waren de Sh7-weg naar Mestia in de Svaneti-bergvallei en de lange afstand Sh31 door de zuidelijke regio Samtsche-Dzjavacheti belangrijke regionale wegenprojecten tijdens de regeerperiode van president Saakasjvili. In recente jaren zijn andere lange en middellange afstandswegen in de regio's gereconstrueerd, zoals de Sh16 door Ratsja, de Sh26 naar Shatili, de Sh38 over de Gombori bergen, en diverse anderen. Ook het verleggen van regionale wegen als bypass, zoals de Sh42 Goerdzjaani-Bakurtsikhe Bypass, is een punt van aandacht.[3] De kwaliteit van het regionale wegennet verbetert met de jaren, maar grote delen blijven in matige of uitermate slechte (en/of onverharde) staat en lijden onder soms barre klimatologische omstandigheden, vooral in de bergachtige gebieden.

  Zie de categorie Roads in Georgia van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.