Lijst van Belgische hofdignitarissen

Wikimedia-lijst

Dit is een lijst van Belgische hofdignitarissen.

Functie

bewerken

De Belgische hofdignitarissen ondersteunen de leden van de koninklijke familie op professioneel vlak. De koning kiest zelf zijn medewerkers uit, zonder tussenkomst van de regering. Het is de gewoonte dat ze hun ontslag aanbieden als de koning abdiceert of overlijdt. Het is dan aan de nieuwe koning om al dan niet hun mandaat te herbevestigen.

Grootmaarschalk van het Hof / Secretaris-generaal van het Huis van Zijne Majesteit de Koning

bewerken

De Grootmaarschalk van het Hof was als Hoofd van het Burgerlijk Huis van de Koning eerste in rang onder de medewerkers van het staatshoofd. Het Departement van de Grootmaarschalk van het Hof werd in 2006 opgeheven. Ook de Ceremoniemeester van het Hof en de Commandant van de Koninklijke Paleizen vielen onder dit departement. Beide dignitarissen vallen sinds 2006 onder de bevoegdheid van de Secretaris-generaal van het Huis van Zijne Majesteit de Koning. De taken van het departement werden grotendeels overgenomen door het Hoofd van het Economische, Culturele en Sociaal Zaken en de Protocolchef. Na de eedaflegging van koning Filip werd de functie van Secretaris-generaal van het Huis van Zijne Majesteit de Koning gecreëerd.

Periode Grootmaarschalk van het Hof Koning
1831-1846 Graaf Philippe d'Arschot Schoonhoven Leopold I
1846-1847 Graaf Constant d'Hane de Steenhuyse (dienstdoend)
1853-1862 Graaf Charles de Marnix
1862-1865 Graaf Théodore van der Straeten-Ponthoz
1865-1889 Leopold II
1889-1909 Graaf John d'Oultremont
1909-1910 Albert I
1910-1929 Prins Jean de Mérode
1929-1934 Graaf Philippe de Lannoy
1934-1945 Graaf Louis Cornet de Ways Ruart Leopold III
1946-1950 Baron Charles Papeians de Morchoven
1950-1951 Prins Amaury de Mérode Boudewijn
1951-1954 Graaf Edmond Carton de Wiart
1954-1962 Graaf Gobert d'Aspremont-Lynden
1962-1973 André Schöller
1974-1981 Herman Liebaers
1981-1985 Herman Dehennin
1985-1988 Sylvain Frey
1989-1994 Gérard Jacques
1994-1997 Lucien Buysse
1997-2001 Jan Frans Willems
2002-2006 Frank De Coninck Albert II

De functie van Secretaris-generaal van het Huis van Zijne Majesteit de Koning werd in 2013 in het leven geroepen. De Secretaris-generaal is belast met de algemene coördinatie van de activiteiten van de koning en koningin in België en in het buitenland.

Periode Secretaris-generaal van het Huis van Zijne Majesteit de Koning Koning
2013-2016 Philippe Kridelka Filip
2016-2022 Pol De Witte
2022-heden Dominique Mineur

Ceremoniemeester van het Hof / Protocolchef bij het Huis van Zijne Majesteit de Koning

bewerken

De functie van Ceremoniemeester van het Hof werd aan het einde van de 19e eeuw voor het eerst toevertrouwd. De functie kwam niet altijd in het organogram van de diensten van het Paleis voor. In 2002 werd de titel Ceremoniemeester vervangen door die van Protocolchef. In 2013 werd de titel gewijzigd in Protocolchef bij het Huis van Zijne Majesteit de Koning.

Periode Ceremoniemeester van het Hof / Protocolchef bij het Huis van Zijne Majesteit de Koning Koning
1898-1903 Graaf Edouard d'Assche Leopold II
1909-1934 Graaf Maurice de Patoul (de facto) Albert I
1934-1946 Baron Charles Papeians de Morchoven Leopold II
1952-1959 Burggraaf Charles de Ghellinck Vaernewyck Boudewijn
1959-1968 Graaf Gatien du Parc Locmaria
1968-1988 Baron Christian de Posch
1988-1999 Kolonel SBH Gilbert Schrijvers
1999-2013 Albert II
1999-2013 Viceadmiraal SBH Pierre Warnauts
2013-2016 Filip
2016-2023 Luitenant-kolonel van het Vliegwezen Alain Gerardy
2023-heden Fregatkapitein Tom Devleeschauwer

Commandant van de Koninklijke Paleizen

bewerken

De Commandant van de Koninklijke Paleizen is verantwoordelijk voor het onderhoud van de gebouwen. Hij heeft de leiding over het onderhoudspersoneel en is verantwoordelijk voor de logistieke steun aan de activiteiten van de Koning.

Periode Commandant van de Koninklijke Paleizen Koning
1843-1854 Generaal-majoor V.P. Anoul Leopold I
1854-1865 Kapitein-commandant Louis Prisse
1865-1883 Leopold II
1883-1888 Kolonel baron Victor d'Anethan
1904-1909 Kolonel baron Raymond Snoy et d'Oppuers
1934-1940 Kapitein Fernand Van den Heuvel
1940-1944 Generaal-majoor b.d. Félicien Blanpain (de facto)
1944-1950 Graaf Jean d'Ursel (de facto)
1950-1951 Kolonel Hubert Rombauts
1951-1954 Boudewijn
1954-1961 Luitenant-kolonel Thierry de la Kethulle de Ryhove
1961-1962 Kolonel Georges Daems
1962-1968 Kapitein-commandant baron Christian de Posch
1968-1972 Majoor SBH Benoît Janssens de Bisthoven
1972-1981 Majoor SBH Thierry de Maere d'Aertrycke
1981-1990 Majoor Jean-Emmanuel Goormans
1990-1992 Majoor Jean Van Asbroeck
1992-1993 Kolonel SBH André Defawe
1993-1995 Albert II
1995-2009 Kolonel Robert Vandezande
2009-2013 Luitenant-kolonel SBH Georges Roman
2013-2017 Filip
2017-heden Luitenant-kolonel SBH Philippe Hoggart

Opperstalmeester

bewerken

De Opperstalmeester was het hoofd van het Departement van de Opperstalmeester, later het Departement van de Opperstalmeester en van de Garage. Hij stond in voor de paarden en de rijtuigen die ter beschikking van de koning, leden van de koninklijke familie en dignitarissen stonden. Hij was ook hoofd van de stallen en van de garage. In 1951 werd de functie afgeschaft, waarna de dienst onder de bevoegdheid van de Commandant van de Koninklijke Paleizen kwam.

Periode Opperstalmeerster Koning
1831-1836 Brigadegeneraal markies Albert-François de Chasteler Leopold I
1836-1840 Brigadegeneraal graaf Constant d'Hane de Steenhuyse
1840 Cavaleriekapiteint F. Max Lugers
1841-1852 Cavaleriekapitein Ch. Demeurs
1853-1865 Luitenant-generaal graaf Aquila d'Hanins de Moerkerke
1865-1869 Leopold II
1872-1886 Kapitein-commandant baron Théophile Lunden
1886-1909 Majoor A.O.G. Bricoux
1909-1914 Luitenant-generaal Albert du Roy de Blicquy Albert I
1919 Kapitein-commandant Raoul Van Overstraeten
1920-1934 Generaal graaf André de Meeûs d'Argenteuil
1934-1944 Leopold III
1945-1947 Kapitein-commandant Bex
1947-1950 Majoor J. Otto de Mentock Hody

Kabinetschef van de Koning

bewerken

De Kabinetschef van de Koning volgt het binnenlandse politieke, sociale en economische leven op de voet en brengt er bij de koning verslag over uit. Hij doet voorstellen voor de politieke audiënties van de koning, bereidt deze voor en staat de koning bij met de voorbereiding van zijn toespraken. Tot 1910 werd de functie als Secretaris van de Koning of Minister van het Huis van de Koning aangeduid.

Periode Kabinetschef van de Koning Koning
1831-1865 Jules Van Praet Leopold I
1865-1886 Jules Devaux Leopold II
1890-1901 Graaf Paul de Borchgrave d'Altena
1901-1909 Edmond Carton de Wiart
1910-1912 Baron Eugène Beyens Albert I
1910-1925 Graaf Guillaume d'Arschot-Schoonhoven
1916-1918 Graaf Frédéric van den Steen de Jehay
1926-1934 Louis Wodon
1934-1938 Leopold III
1939-1945 Louis Fredericq
1944-1950 Baron Georges Holvoet Karel (prins-regent)
1950-1951 Etienne de le Court Boudewijn (prins)
1951-1955 Hubert Verwilghen Boudewijn
1955-1961 René Lefebure
1961-1977 André Molitor
1977-1983 Jean-Marie Piret
1983-1993 Jacques van Ypersele de Strihou
1993-2013 Albert II
2013-2017 Baron Frans Van Daele Filip
2017-heden Vincent Houssiau

Secretaris van de Koning

bewerken

De functie Secretaris van de Koning was tot 1918 gelijklopend en aanvullend met die van de Kabinetschef van de Koning.

Periode Secretaris van de Koning Koning
1832-1865 Burggraaf Edward Conway Leopold I
1858-1865 Jules Devaux (prins Leopold (II))
1866-1882 Baron Henri d'Anethan Leopold II
1887-1890 Graaf Paul de Borchgrave d'Altena
1890-1897 Baron Victor Limnander de Nieuwenhove
1901-1909 Edmond Carton de Wiart
1910-1918 Jules Ingenbleek Albert I
1919-1924 Max-Léo Gérard
1934-1944 graaf Robert Capelle Leopold III
1945-1950 Graaf Jacques Pirenne
1950-1961 Willy Weemaes
1945-1950 André de Staercke Karel (prins-regent)

Intendant van de Civiele Lijst

bewerken

De Intendant van de Civiele Lijst heeft de leiding over het beheer van het personeel en van de financiële en de materiële middelen van het Paleis.

Periode Intendant van de Civiele Lijst Koning
1831-1865 Burggraaf Edward Conway Leopold I
1865-1875 Louis Kinkin Leopold II
1875-1886 Hyppolite-Joseph Ketels
1890-1909 Baron Constant Goffinet
1910-1918 Graaf Renaud de Briey Albert I
1918-1928 Jules Ingenbleek
1929-1932 Baron Robert Goffinet
1932-1934 (Georges) Gustave Verlinden
1934-1946 Leopold III
1946-1950 Charles Ketels
1950-1951 (Georges) Gustave Verlinden
1951-1953 Boudewijn
1953-1955 René Lefebure
1956-1979 Fernand Nazé
1979-1984 Luitenant-generaal Albert Debêche
1984-1992 Luitenant-generaal van het Vliegwezen Victor Wils
1992-1993 Luitenant-generaal van het Vliegwezen Vincent Pardoen
1993-2013 Albert II
2013-2022 Luitenant-generaal Noël De Bruyne Filip
2022-heden Kapitein-ter-zee SBH Luc De Maesschalck

Chef van het Militair Huis van de Koning

bewerken
  Zie Chef van het Militair Huis van de Koning (België) voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Literatuur

bewerken
  • André MOLITOR, La fonction royale en Belgique (Brussel: Crisp, 1994).
  • Stéphane DE LOBKOWICZ, Boudewijn. Biografie (Eigenbrakel: Collet, 1995), 393.
  • Robert SENELLE, Emiel CLEMENT en Edgard VAN DE VELDE, Handboek voor de Koning (Tielt: Lannoo, 2004), 319-324.
  • Gustaaf JANSSENS, 'De medewerkers van het Staatshoofd in België. Taken en archief', in Museum Dynasticum 23, nr. 2 (2011), 49-61.
  • Jean PLASSCHAERT, 'Les Chefs de la Maison militaire de S.M. le Roi – De Hoofden van het Militair Huis van Z.M. de Koning', in ARES, nr. 153/2 (maart 2014), 90-94.
  • Gustaaf JANSSENS, 'Het Staatshoofd', in Patricia VAN DEN EECKHOUT en Guy VANTHEMSCHE, Bronnen voor de studie van het hedendaagse België, 19e-21e eeuw (Brussel: Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, 2017), 311-318.
  • Gustaaf JANSSENS, 'De medewerkers van het Staatshoofd in België, Een overzicht (1831-2017)', in Museum Dynasticum 30, nr. 2 (2018), 33-51.