Lichaam (Ned) / Veld (Be)

(Doorverwezen vanaf Lichaam (Ned) / veld (Be))
algebraïsche
structuren

magma
halfgroep
monoïde
groep
ring / ideaal
lichaam/veld

moduul
vectorruimte
algebra

categorie
tralie
boolealgebra

Een lichaam (Nederlands-Nederlandse term) of veld (Belgisch-Nederlandse term) is een algebraïsche structuur waarin de bewerkingen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen op de gebruikelijke wijze uitgevoerd kunnen worden. In het Engelse taalgebied spreekt men van 'field', en in het Duitse taalgebied van 'Körper'. De rationale getallen, de reële getallen en de complexe getallen zijn voorbeelden van lichamen, alle met oneindig veel elementen. Is het aantal elementen van het lichaam eindig, dan spreekt men van een eindig lichaam (Nederlands-Nederlands) of eindig veld (Belgisch-Nederlands).

DefinitieBewerken

Een lichaam of veld is een verzameling die is uitgerust met de bewerkingen optelling, aftrekking, vermenigvuldiging en deling (men mag niet delen door nul), waarbij de verzameling voor deze bewerkingen gesloten is (het resultaat van een bewerking moet weer een element zijn van de verzameling) en bovendien optelling en de vermenigvuldiging beide associatief en commutatief zijn. Bovendien is de vermenigvuldiging distributief ten opzichte van de optelling.

Meer formeel is een lichaam/veld een tripel   bestaande uit een niet-lege verzameling   waarop twee bewerkingen: een optelling, aangeduid met het symbool +, en een vermenigvuldiging, aangeduid door *, zijn gedefinieerd die voldoen aan een aantal voorwaarden. De optelling van twee elementen   en   uit   noteert men meestal met   en de vermenigvuldiging van   en   met   of kortweg  . De vermenigvuldiging wordt ook wel genoteerd met   of   en het product dienovereenkomstig met respectievelijk   of  .

De voorwaarden waaraan de optelling en de vermenigvuldiging moeten voldoen zijn:

 1. Voor alle elementen   en   in  , behoren ook   en   tot  .
    is gesloten voor de optelling en de vermenigvuldiging. Of ook: zowel de optelling als de vermenigvuldiging zijn intern over  .
 2. Voor alle elementen   en   uit  , is   en  .
  De optelling en de vermenigvuldiging zijn associatief.
 3. Er bestaat in   een element 0 zodat voor alle   uit   geldt dat  .
  Men noemt 0 het neutraal element, voor de optelling.
 4. Voor elk element   in   bestaat er een element   in  , zodat   en  .
  Ieder element in   heeft een invers element voor de optelling.
 5. Voor alle elementen   en   in   is  .
  De optelling is commutatief.
 6. Voor alle elementen   en   in   is  .
  De vermenigvuldiging is distributief ten opzichte van de optelling.
 7. Er bestaat in   een element 1 zodat voor elk element   in   geldt dat  .
  Dit element is dus neutraal element voor de vermenigvuldiging. 1 heet het eenheidselement van  .
 8. Voor elke element   in   met   verschillend van  , bestaat er een element   in   zodat  .
  Elk niet-nul element in   heeft een invers element voor de vermenigvuldiging.
 9. Voor alle elementen   en   in   is  .
  De vermenigvuldiging is commutatief.
 10. 0 is niet gelijk aan 1.

Zonder de laatste voorwaarde zou de verzameling die slechts één element bevat, namelijk het element  , een lichaam zijn, en dat is ongewenst.

De voorwaarden 1 tot en met 6 drukken uit dat   ook een ring is. Wordt aan alle bovengenoemde voorwaarden voldaan, behalve dat de vermenigvuldiging commutatief is (voorwaarde 9), dan is er sprake van een delingsring of scheeflichaam (Nederlands-Nederlandse term) of lichaam (Belgisch-Nederlandse term).

Merk op dat de voorwaarden 3, 4, 5 en respectievelijk 7, 8 en 9, analoge voorwaarden zijn. De voorwaarden 3, 4 en 5 gaan over de optelling, terwijl de voorwaarden 7, 8 en 9 over de vermenigvuldiging gaan.

Het verschil (aftrekken) wordt gedefinieerd door  . De deling (door een element ongelijk aan nul) wordt gedefinieerd door  .

Alternatieve formuleringBewerken

Men kan het ook aldus formuleren:   is een lichaam (Nederlands-Nederlandse) of veld (Belgisch-Nederlandse) indien:

 •   een commutatieve groep is
 •   een commutatieve groep is
 • de bewerking   distributief is ten opzichte van de bewerking  .

VoorbeeldenBewerken

De reële getallen ( ) met de gewone optelling en vermenigvuldiging vormen een commutatief lichaam; idem voor de rationale getallen ( ) en de complexe getallen ( ).

De gehele getallen ( ) vormen geen lichaam, omdat de meeste gehele getallen geen invers element hebben voor de vermenigvuldiging.

Als   een lichaam is, vormen de rationale functies (veeltermbreuken) in   veranderlijken over   op hun beurt een lichaam.

De restklassen modulo   vormen een commutatief (eindig) lichaam als   een priemgetal is.

DeellichaamBewerken

Een deellichaam van een lichaam is een deelverzameling die de elementen 0 en 1 bevat, en gesloten is met betrekking tot optelling, tegengestelde, vermenigvuldiging en multiplicatieve inverse. Het is hiermee zelf een lichaam.

Voorbeelden:

 • De reële getallen vormen een deellichaam van de complexe getallen.
 • De rationale getallen vormen een deellichaam van de reële getallen, en ook van de complexe getallen.
 •   is een deellichaam van  . Dit laatste lichaam heeft de elementen   en  . Er geldt  , zie Eindig lichaam (Ned) / Eindig veld (Be)).

Geordend lichaamBewerken

Een geordend lichaam is een lichaam dat totaal geordend is op een wijze waarbij aan bepaalde eigenschappen voldaan is.

Gerelateerde onderwerpenBewerken