Hoofdmenu openen

Het lentefeest is een vrijzinnig humanistisch overgangsritueel waarbij de ontwikkeling van het kind centraal staat.

Het lentefeestBewerken

Het lentefeest viert de overgang van de kleuterschool naar de lagere school. De voorbereiding op dit feest gebeurt gedeeltelijk tijdens de lessen niet-confessionele zedenleer op school. De leerkracht, of een groepje leerkrachten, werkt met de leerlingen rond vrijzinnig humanistische thema’s. De individuele talenten van de leerlingen worden ingezet om samen tot een feestelijke voorstelling te komen voor ouders en familieleden.