Lengte (meetkunde)

grootste afstand tussen twee punten van een object
(Doorverwezen vanaf Lengtemaat)

Lengte is de grootste afmeting van een object (de grootste afstand tussen twee punten van dat object). In het geval van een eendimensionaal object, zoals een lijnstuk, is het ook de enige afmeting. Voor langwerpige tweedimensionale en driedimensionale objecten heet de betreffende richting de lengterichting, ook aangeduid als overlangs. Bij een tweedimensionaal object heet de loodrechte richting de breedterichting, ook aangeduid als dwars of overdwars. De grootste afmeting in die richting heet de breedte. Voor driedimensionale objecten is er ook nog een derde afmeting. De gebruikte termen voor de drie afmetingen variëren, ook afhankelijk van de oriëntatie. Men spreekt bijvoorbeeld ook van de dikte, de hoogte en/of de diepte.

De lengte en breedte van een rechthoek

RelativiteitBewerken

Volgens de speciale relativiteitstheorie van 1905 is lengte geen vaste eigenschap van een star voorwerp. Hetzelfde object kan in verschillende inertiaalstelsels verschillende lengtes (en andere afmetingen) hebben. Het gaat hierbij niet om gezichtsbedrog, maar om echte, meetbare lengtes.

Gehanteerde lengtematenBewerken

In de fysieke ruimte wordt lengte gemeten in een bepaalde eenheid. Wereldwijd zijn de eenheden van het metrieke stelsel het meeste in gebruik. De basiseenheid daarin is de meter.

In slechts enkele landen wordt het imperiale stelsel gehanteerd, met de mijlen, voeten, yards, inches en andere.

Voor zeer grote afstanden gebruikt men ook de astronomische eenheid, de parsec en het lichtjaar.

Voor zeer kleine afmetingen wordt nog soms de verouderde en afgeraden eenheid ångström gehanteerd.

In de wiskunde wordt gewerkt met dimensieloze grootheden, en hoeft er daarom geen lengte-eenheid gedefinieerd te worden.

Oude lengtematenBewerken

In oude culturen werden andere lengtematen gebruikt dan het imperiale en metrieke stelsel. In Nederland hanteerde men vroeger o.a. de el en duim als lengtemaat. De Kelten en Germanen hadden de Woedensspanne als lengtemaat. De Romeinen kenden de mijl op mijlpalen om de afstand aan te geven.

Lengte bij een speciale metriekBewerken

Bij een speciale metriek kan het begrip lengte, zelfs in het eendimensionale geval de lengte van een lijnstuk, problematisch zijn. De afstand van het begin tot het eind is dan niet te interpreteren als de lengte van een kortste route die de som is van de lengtes van delen van de route. Dit doet zich bijvoorbeeld voor bij een ultrametriek, want de hele route zou niet langer zijn dan het langste van de delen.

Externe linkBewerken

Zie ookBewerken