Hoofdmenu openen

Binnen de psychologie houdt de leerpsychologie bezig met de studie van het leerproces. Leertheorieën betrachten te begrijpen en te verklaren. Drie belangrijke theorieën zijn het behaviorisme, cognitivisme en constructivisme.

GrondleggersBewerken

Grondleggers van de behavioristische leerpsychologie zijn Ivan Pavlov, John Watson, en Burrhus Skinner. Zij vormden via dierproeven (de hond van Pavlov en de rat van Skinner) theorieën die de basis vormden van de gedragspychologie. Hierin wordt het leerproces beschouwd als een adaptatie-effect: klassieke conditionering en operante conditionering. Sinds de jaren 70 heeft deze behavioristische gedragspsychologie moeten inboeten aan populariteit, als gevolg van de cognitieve revolutie in de psychologie.

In de laatste jaren werd een nieuwe impuls aan het behaviorisme gegeven vanuit een behavioristische theorie, de Relational Frame Theory van Steven Hayes, een theorie over het leren die uitgaat van de operante conditionering van Skinner, maar die ook een verklaring en bijbehorende therapie van leerprocessen tracht te leveren.

Belangrijke vertegenwoordigers in de leerpsychologieBewerken