Hoofdmenu openen

Le Courrier de la Meuse (Nederlands: De Post van de Maas) was de laatste Franstalige krant in Nederland. Ze werd alleen in Maastricht verkocht, omdat deze stad toen nog veel inwoners had die Frans verstonden.

In de Franse tijd in Nederland was het bestuur in Maastricht zo goed als volledig Franstalig. In 1830 sprak of verstond nog de helft van de bevolking Frans. De maatschappelijke elite was vrijwel geheel verfranst.

Le Courrier de la Meuse verscheen voor het eerst in 1851 en hield in 1892 op te bestaan omdat de kennis van het Frans snel achteruit ging en er dus te weinig lezers waren. Opvolger van Le Courrier werd het dagblad Ons Zuiden.

In de Courrier de la Meuse vindt men onder andere bijdragen van Antoine Joseph Théodore Auguste Clavereau.