Laurens Janszoon Costerprijs

Nederlandse literatuurprijs

De Laurens Janszoon Costerprijs is een literaire prijs voor personen of instellingen die bijzondere inspanningen hebben geleverd ten behoeve van het Nederlandse boek.

Miep Diekmann ontvangt de Laurens Janszoon Costerprijs in 1979.

De Laurens Janszoon Costerprijs wordt toegekend als blijk van waardering voor personen of instellingen die bijzondere inspanningen hebben geleverd ten behoeve van het Nederlandse boek. De prijs wordt uitgereikt door de De Stichting Laurens Janszoon Coster. Die stichting heeft tot doel het bevorderen van de belangstelling voor het Nederlandse boek in de ruimste zin en voor kleinschalige uitgaven van het gedrukte woord in het bijzonder en verder al hetgeen hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De prijs bestaat uit een geldbedrag van 3500 euro en een sculptuur.

Sinds de statutenwijziging van 2004 organiseert de Stichting in de oneven jaren de uitreiking van de Laurens Janszoon Costerprijs en de even jaren de uitverkiezing en tentoonstelling van de mooiste marginale drukwerken van de voorafgaande twee jaren (Mooi Marginaal).

Gelauwerden bewerken